Prezident putin měl opět skvělý projev. Nazývá věci pravými jmény a zcela už bez obalu. 

***** ****

Záložní video ZDE:

Vážení občané Ruska, občané Doněcké a Luhanské lidové republiky, obyvatelé Záporožské a Chersonské oblasti, poslanci Státní dumy, senátoři Ruské federace!

Víte, že referenda se konala v Doněcké a Luhanské lidové republice, v Záporožské a Chersonské oblasti. Jejich výsledky byly sečteny, výsledky jsou známy. Lidé se rozhodli jednoznačně.

Dnes podepisujeme smlouvy o přijetí Doněcké lidové republiky, Luhanské lidové republiky, Záporožské oblasti a Chersonské oblasti do Ruska. Jsem si jist, že Federální shromáždění podpoří ústavní zákony o přijetí a vytvoření čtyř nových regionů, čtyř nových subjektů Ruské federace, protože taková je vůle milionů lidí.

A to je samozřejmě jejich nezadatelné právo, které je zakotveno v článku 1 Charty OSN, který přímo hovoří o zásadě rovných práv a sebeurčení národů.

Opakuji: je to nezadatelné právo národa, je založeno na historické jednotě, v jejímž jménu vítězily generace našich předků, těch, kteří od počátků starověké Rusi po staletí budovali a bránili Rusko.

A je to samozřejmě jejich právo, jejich nezadatelné právo, které je zakotveno v prvním článku Charty OSN, který výslovně uvádí zásadu rovných práv a sebeurčení národů.

Opakuji: je to nezadatelné právo národa, je založeno na historické jednotě, ve jménu které zvítězily generace našich předků, těch, kteří od počátků starověké Rusi po staletí budovali a bránili Rusko. Zde, v Novorossiji, bojovali Rumjancev, Suvorov a Ušakov, Kateřina II. a Potěmkin zakládali nová města. Naši dědové a pradědové zde bojovali na život a na smrt během Velké vlastenecké války.

Vždy budeme vzpomínat na hrdiny „ruského jara“, na ty, kteří se nesmířili s neonacistickým státním převratem na Ukrajině v roce 2014, na všechny, kteří zemřeli za právo mluvit svým rodným jazykem, za zachování své kultury, tradic a víry a za právo na život. Jsou to bojovníci Donbasu, mučedníci „Oděské chatyně“ a oběti nelidských teroristických útoků kyjevského režimu. Jsou to dobrovolníci a milice, jsou to civilisté, děti, ženy, staří lidé, Rusové, Ukrajinci, lidé různých národností. To je skutečný lidový vůdce Doněcka Alexandr Zacharčenko, to jsou bojoví velitelé Arsen Pavlov a Vladimir Žoga, Olga Kočura a Alexej Mozgovoj, to je prokurátor Luhanské republiky Sergej Gorenko. To je výsadkář Nurmagomed Hadžimagomedov a všichni naši vojáci a důstojníci, kteří zemřeli statečnou smrtí během speciální vojenské operace. Jsou to hrdinové. Hrdinové velkého Ruska. A uctěte prosím jejich památku minutou ticha.

(Minuta ticha)

Děkuji.

Za volbou milionů lidí v Doněcké a Luhanské lidové republice, v Záporožské a Chersonské oblasti stojí náš společný osud a tisíciletá historie. Lidé předávají toto duchovní pouto svým dětem a vnukům. Navzdory všem zkouškám si svou lásku k Rusku nesou po celá léta. A tento pocit v nás nikdo nemůže zničit. Proto starší generace, ty, které se narodily po tragédii rozpadu Sovětského svazu, hlasovaly pro naši jednotu, pro naši společnou budoucnost.

V roce 1991 v Bělověžské pouti, aniž by se zeptali na vůli obyčejného občana, přijali představitelé tehdejších stranických elit rozhodnutí o rozpadu SSSR a lidé se ze dne na den ocitli odříznuti od své vlasti. To roztrhalo a rozdělilo naši národní jednotu zaživa a změnilo se v národní katastrofu. Stejně jako kdysi po revoluci byly v zákulisí rozřezány hranice svazových republik, poslední vůdci Sovětského svazu zničili naši velkou zemi navzdory přímé vůli většiny v referendu v roce 1991, prostě dali přednost národům před skutečností.

Přiznávám, že si ani plně neuvědomovali, co dělají a k jakým důsledkům to nakonec nevyhnutelně povede. Ale na tom už nezáleží. Sovětský svaz je pryč, minulost nelze vrátit. A Rusko ji dnes nepotřebuje, neusilujeme o ni. Není však nic silnějšího než odhodlání milionů lidí, kteří se svou kulturou, vírou, tradicemi a jazykem považují za součást Ruska a jejichž předkové po staletí žili v jednom státě. Nic není silnějšího než odhodlání těchto lidí vrátit se do své pravé, historické vlasti.

Dlouhých osm let byli lidé v Donbasu vystaveni genocidě, ostřelování a blokádě, zatímco v Chersonu a Záporoží se snažili zločinně vštípit nenávist k Rusku, ke všemu ruskému. Kyjevský režim nyní během referend vyhrožoval učitelkám a ženám, které pracovaly ve volebních komisích, represemi a zastrašoval miliony lidí, kteří přišli vyjádřit svou vůli. Ale nezlomený lid Donbasu, Záporoží a Chersonu promluvil.

Chci, aby mě kyjevské úřady a jejich skuteční páni na Západě slyšeli, a chci, aby si všichni pamatovali: lidé žijící v Luhansku a Doněcku, Chersonu a Záporoží se navždy stávají našimi občany.

Vyzýváme kyjevský režim, aby okamžitě zastavil palbu, veškeré nepřátelské akce, válku, kterou rozpoutal v roce 2014, a vrátil se k jednacímu stolu. Jsme na to připraveni, bylo to řečeno mnohokrát. Ale o volbě lidí v Doněcku, Luhansku, Záporoží a Chersonu se diskutovat nebude, ta byla učiněna, Rusko ji nezradí. A dnešní úřady v Kyjevě se k tomuto svobodnému projevu vůle lidu musí chovat s respektem a nijak jinak. To je jediná cesta k míru.

Budeme bránit naši zemi všemi silami a prostředky a uděláme vše pro to, abychom zajistili bezpečnost našich lidí. To je velké osvobozenecké poslání našeho lidu.

Obnovíme zničená města a obce, obytné domy, školy, nemocnice, divadla a muzea, obnovíme a rozvineme průmyslové podniky, továrny, infrastrukturu, sociální, důchodový, zdravotní a vzdělávací systém.

Samozřejmě budeme pracovat na zlepšení bezpečnosti. Společně se postaráme o to, aby občané v nových regionech pocítili podporu celého ruského lidu, celé země, všech republik, všech okresů a krajů naší velké vlasti.

Vážení přátelé, kolegové!

Dnes bych se chtěl obrátit na vojáky a důstojníky, kteří se účastní speciální vojenské operace, na vojáky Donbasu a Novorosie, na ty, kteří po vydání dekretu o částečné mobilizaci vstupují do ozbrojených sil, plní svou vlasteneckou povinnost, kteří sami přicházejí na vojenské registrační a odvodní úřady z výzvy svého srdce. Chtěl bych se obrátit na jejich rodiče, manželky a děti a říci jim, za co naši lidé bojují, proti jakému nepříteli stojíme, který vrhá svět do nových válek a krizí a z této tragédie krvavě těží.

Naši krajané, naši bratři a sestry na Ukrajině – rodné části našeho sjednoceného národa – na vlastní oči viděli, co vládnoucí kruhy takzvaného Západu připravují pro celé lidstvo. Zde totiž jednoduše odhodili masky a ukázali svou skutečnou tvář.

Po rozpadu Sovětského svazu se Západ rozhodl, že se svět, my všichni, budeme muset navždy smířit s jeho diktátem. Ještě v roce 1991 si Západ myslel, že se Rusko z těchto zmatků nikdy nevzpamatuje a že se samo rozpadne. Téměř se tak stalo – pamatujeme si 90. léta, ta strašná 90. léta, hladová, studená a beznadějná. Rusko však přežilo, obrodilo se, posílilo a získalo zpět své právoplatné místo ve světě.

Zároveň Západ hledal a stále hledá novou příležitost, jak nás zasáhnout, jak oslabit a zničit Rusko, o čemž vždy snil, jak rozdrobit náš stát, jak poštvat naše národy proti sobě, jak je odsoudit k chudobě a zániku. Prostě jim nedochází, že na světě existuje tak velká, rozlehlá země se svým územím, přírodním bohatstvím, zdroji a s lidmi, kteří nejsou schopni a nikdy nebudou žít podle příkazů někoho jiného.

Západ je ochoten podstoupit cokoli, aby si zachoval neokoloniální systém, který mu umožňuje parazitovat, v podstatě okrádat svět na úkor dolarové moci a technologického diktátu, vybírat od lidstva skutečnou daň, získávat hlavní zdroj nezaslouženého blahobytu, hegemonickou rentu. Zachování této renty je jejich klíčovým, skutečným a zcela zištným motivem. Proto je v jejich zájmu úplná de-suverenizace. Proto jejich agrese proti nezávislým státům, proti tradičním hodnotám a kulturám, pokusy podkopat mezinárodní a integrační procesy, nové světové měny a centra technologického rozvoje, které jsou mimo jejich kontrolu. Je pro ně nesmírně důležité, aby se všechny země vzdaly své suverenity ve prospěch Spojených států.

Vládnoucí kruhy některých zemí s tím dobrovolně souhlasí, dobrovolně souhlasí s tím, že se stanou vazaly; jiné jsou podplaceny nebo zastrašeny. A pokud selžou, zničí celé země a zanechají po sobě humanitární katastrofy, pohromy, trosky, miliony zničených, znetvořených lidských osudů, teroristické enklávy, zóny sociální katastrofy, protektoráty, kolonie a polokolonie. Je jim to jedno, hlavně že dostanou své výhody.

Rád bych znovu zdůraznil, že skutečným důvodem hybridní války, kterou „kolektivní Západ“ vede proti Rusku, je chamtivost a snaha udržet si neomezenou moc. Nechtějí, abychom byli svobodní, chtějí nás vidět jako kolonii. Nechtějí rovnocennou spolupráci, ale okrádání. Nechtějí nás vidět jako svobodnou společnost, ale jako dav bezduchých otroků.

Naše myšlení a filozofie je pro ně přímou hrozbou, a proto útočí na naše filozofy. Naše kultura a umění jsou pro ně hrozbou, a proto se je snaží zakázat. Náš rozvoj a prosperita je ohrožují i pro ně – konkurence roste. Oni Rusko vůbec nepotřebují, potřebujeme ho my.

Rád bych vám připomněl, že nároky na ovládnutí světa byly v minulosti opakovaně potlačeny díky odvaze a nezlomnosti našeho lidu. Rusko bude vždy Ruskem. Budeme i nadále bránit naše hodnoty a naši vlast.

Západ spoléhá na beztrestnost, na to, že mu to projde. Ve skutečnosti mu to až dosud procházelo. Dohody v oblasti strategické bezpečnosti se vyhazují do koše, dohody uzavřené na nejvyšší politické úrovni se prohlašují za falešné, pevné sliby nerozšiřovat NATO na Východ, na které naši bývalí představitelé naletěli, se změnily ve špinavou přetvářku, smlouvy o protiraketové obraně a raketách středního doletu byly jednostranně zrušeny pod vymyšlenými záminkami.

Ze všech stran slyšíme jen „Západ prosazuje řád založený na pravidlech“. Odkud se vzaly? Kdo tato pravidla vůbec viděl? Kdo je vyjednal? Podívejte, tohle je prostě nesmysl, totální podvod, dvojí nebo trojí metr! Je to jen pro hlupáky.

Rusko je velkou tisíciletou mocností, civilizovanou zemí, která se nebude řídit takovými zmanipulovanými a falešnými pravidly.

Byl to takzvaný Západ, kdo pošlapal zásadu nedotknutelnosti hranic, a nyní podle vlastního uvážení rozhoduje, kdo má právo na sebeurčení a kdo ne, kdo ho není hoden. Proč se tak rozhodli a kdo jim toto právo dal, není jasné. Není jim to jasné.

Proto mají divoký vztek na rozhodnutí lidí na Krymu, v Sevastopolu, Doněcku, Luhansku, Záporoží a Chersonu. Tento Západ nemá morální právo ji hodnotit a dokonce ani mluvit o svobodě demokracie. Nemají a nikdy je neměli!

Západní elity popírají nejen národní suverenitu a mezinárodní právo. Jejich hegemonie má výrazně totalitní, despotický a apartheidní charakter. Drze rozdělují svět na své vazaly, na takzvané civilizované země a všechny ostatní, kteří by se podle návrhů dnešních západních rasistů měli zařadit na seznam barbarů a divochů. Falešné nálepky – „darebácká země“, „autoritářský režim“ – jsou již na místě, označují celé národy a státy, a to není nic nového. Na tom není nic nového: západní elity zůstaly kolonialistické, jak byly. Diskriminují, rozdělují lidi na „první“ a „druhé“ kategorie.

Nikdy jsme nepřijali a nepřijmeme tento politický nacionalismus a rasismus. A co jiného než rasismus je rusofobie, která se nyní šíří po celém světě? Co jiného než rasismus je bezvýhradné přesvědčení Západu, že jeho civilizace, jeho neoliberální kultura, je nezpochybnitelným vzorem pro zbytek světa? „Kdo není s námi, je proti nám.“ Dokonce to zní divně.

Dokonce i pokání za vlastní historické zločiny přesouvají západní elity na všechny ostatní a požadují po občanech svých zemí a jiných národů, aby se omluvili za to, s čím nemají vůbec nic společného – například za období koloniálních výbojů.

Stojí za to připomenout, že Západ zahájil svou koloniální politiku již ve středověku, následoval světový obchod s otroky, genocida indiánských kmenů v Americe, drancování Indie, Afriky, války Anglie a Francie proti Číně, které ji donutily otevřít své přístavy obchodu s opiem. To, co dělali, bylo, že přiváděli celé národy k drogám, záměrně vyhlazovali celá etnika kvůli půdě a zdrojům a pořádali skutečný hon na lidi jako na zvěř. Je to proti samotné lidské přirozenosti, proti pravdě, svobodě a spravedlnosti.

A my jsme hrdí na to, že to byla právě naše země, která ve 20. století vedla protikoloniální hnutí, jež otevřelo mnoha národům světa možnosti rozvoje, snížení chudoby a nerovnosti, překonání hladu a nemocí.

Rád bych zdůraznil, že jedním z důvodů staleté rusofobie a neskrývané zloby těchto západních elit vůči Rusku je právě to, že jsme se během koloniálních výbojů nenechali okrádat a nutili Evropany k vzájemně výhodnému obchodu. Toho bylo dosaženo tím, že se v Rusku vytvořil silný centralizovaný stát, který se rozvíjel, posiloval na velkých morálních hodnotách pravoslaví, islámu, judaismu a buddhismu, na ruské kultuře a ruském slově, otevřeném všem.

Je známo, že plány na intervenci v Rusku vznikaly opakovaně, snažily se využít neklidné doby počátku 17. století a období převratů po roce 1917, ale neuspěly. Západu se podařilo získat ruské bohatství na konci 20. století, kdy byl stát zničen. Nazývali nás přáteli a partnery, ale ve skutečnosti s námi zacházeli jako s kolonií – v rámci nejrůznějších programů z naší země odčerpali biliony dolarů. Všichni si všechno pamatujeme, na nic jsme nezapomněli.

A v těchto dnech se lidé v Doněcku a Luhansku, v Chersonu a Záporoží vyslovili pro obnovení naší historické jednoty. Děkujeme!

Západní země již po staletí tvrdí, že přinášejí ostatním národům svobodu a demokracii. Je to přesně naopak: místo demokracie je to útlak a vykořisťování, místo svobody zotročování a násilí. Celý unipolární světový řád je ze své podstaty antidemokratický a nesvobodný, je to lež a pokrytectví skrz naskrz.

USA jsou jedinou zemí na světě, která dvakrát použila jaderné zbraně a zničila japonská města Hirošimu a Nagasaki. Mimochodem, vytvořili precedent.

Připomínám, že USA spolu s Angličany proměnily během druhé světové války Drážďany, Hamburk, Kolín nad Rýnem a mnoho dalších německých měst v ruiny, aniž by to bylo vojensky nutné. A to demonstrativně, bez, opakuji, vojenské nutnosti. Cíl byl jediný: stejně jako v případě jaderného bombardování Japonska zastrašit naši zemi i celý svět.

Spojené státy zanechaly na obyvatelích Koreje a Vietnamu strašlivou stopu v podobě barbarských „kobercových náletů“, napalmu a chemických zbraní.

Dodnes ve skutečnosti okupuje Německo, Japonsko, Korejskou republiku a další země, přičemž je cynicky nazývá rovnocennými spojenci. Poslouchejte! Zajímalo by mě, co je to za alianci? Celý svět si je vědom toho, že vedoucí představitelé těchto zemí jsou špehováni a hlavy států jsou odposlouchávány nejen ve svých kancelářích, ale i ve svých domovech. Je to opravdu ostuda. Hanba těm, kteří to dělají, a těm, kteří jako otroci mlčky a bezvýhradně přijímají toto hulvátství.

Rozkazy a hrubé, urážlivé výkřiky na adresu svých vazalů euroatlantické solidarity, vývoj biologických zbraní a pokusy na živých lidech, včetně Ukrajiny, označují za ušlechtilý lékařský výzkum.

Právě jejich destruktivní politika, války a drancování vyvolaly dnešní obrovský nárůst migračních toků. Miliony lidí strádají, jsou zneužíváni a umírají po tisících při pokusech dostat se do Evropy.

Z Ukrajiny se vyváží obilí. Kam směřuje pod záminkou „zajištění potravinové bezpečnosti nejchudších zemí světa“? Kam směřuje? Vše jde do evropských zemí. Pouze pět procent toho obilí šlo do nejchudších zemí světa. Opět další mystifikace a zjevný podvod.

Americká elita v podstatě využívá tragédii těchto lidí k oslabení svých soupeřů, ke zničení národních států. To platí i pro Evropu, pro identitu Francie, Itálie, Španělska a dalších zemí se staletou historií.

Washington požaduje další a další sankce proti Rusku a většina evropských politiků poslušně souhlasí. Jasně chápou, že Spojené státy tím, že tlačí na to, aby EU zcela odřízla ruské energetické a jiné zdroje, prakticky deindustrializují Evropu a přebírají evropský trh – chápou všechno, tyto evropské elity, chápou všechno, ale raději slouží cizím zájmům. To už není podřízenost, ale přímá zrada jejich národů. Ale Bůh s nimi, to je jejich věc.

Anglosasům však sankce nestačí, přešli k sabotážím – je to neuvěřitelné, ale je to fakt – a organizováním výbuchů na mezinárodních plynovodech Nord Stream, které vedou po dně Baltského moře, vlastně začali ničit evropskou energetickou infrastrukturu. To je jasné každému, kdo z toho má prospěch. Kdo z toho měl prospěch, samozřejmě tak učinil.

Diktát USA je postaven na hrubé síle, na právu pěsti. Někdy je to pěkně zabalené, jindy bez obalu, ale podstata je stejná – síla pěsti. Z toho vyplývá rozmístění a udržování stovek vojenských základen ve všech koutech světa, rozšiřování NATO a pokusy o vytvoření nových vojenských aliancí, jako je AUKUS a podobně. Aktivně se také pracuje na politicko-vojenském propojení Washingtonu, Soulu a Tokia. Všechny státy, které mají nebo usilují o skutečnou strategickou suverenitu a jsou schopny zpochybnit hegemonii Západu, jsou automaticky klasifikovány jako nepřátelé.

Na těchto principech jsou postaveny vojenské doktríny USA a NATO, které nepožadují nic menšího než totální nadvládu. Západní elity prezentují své neokoloniální plány stejně pokrytecky, dokonce s předstíranou mírumilovností, mluví o jakémsi zadržování, a takové záludné slovo přechází z jedné strategie do druhé, ale ve skutečnosti znamená jediné: podkopávání jakýchkoli suverénních rozvojových center.

O omezování Ruska, Číny a Íránu jsme již slyšeli. Domnívám se, že další na řadě jsou ostatní země v Asii, Latinské Americe, Africe, na Blízkém východě a také současní partneři a spojenci USA. Víme, že když se jim něco nelíbí, uvalují sankce i na spojence – jednou na jednu banku, pak na druhou, potřetí na firmu, počtvrté na další. Taková je praxe a bude se rozšiřovat. Zaměřují se na všechny, včetně našich nejbližších sousedů – zemí SNS.

Zároveň je zřejmé, že Západ se již dávno oddává zbožným přáním. Zahájením bleskové sankční války proti Rusku tak uvěřili, že se jim opět podaří vybudovat si celý svět na povel. Ukazuje se však, že taková jasná perspektiva nevzrušuje každého – s výjimkou naprostých politických masochistů a obdivovatelů jiných nekonvenčních forem mezinárodních vztahů. Většina států odmítá jít proti Rusku a raději volí rozumný způsob spolupráce s ním.

Takovou neposlušnost od nich Západ zjevně nečekal. Jsou prostě zvyklí jednat podle určitého schématu, brát vše za bernou minci, vydírat, uplácet a zastrašovat a přesvědčují sami sebe, že tyto metody budou fungovat navždy, jako by byly strnulé a zamrzlé v minulosti.

Takové sebevědomí je přímým důsledkem nejen notoricky známé představy o vlastní výjimečnosti – i když ta je samozřejmě překvapivě jednoduchá -, ale také skutečné touhy po informacích na Západě. Pravda byla utopena v oceánu mýtů, iluzí a falzifikátů za použití nesmírně agresivní propagandy, jako Goebbels. Čím je lež neuvěřitelnější, tím rychleji jí lidé uvěří – podle tohoto principu fungují.

Lidi však nelze živit tištěnými dolary a eury. Těmito kusy papíru je nenakrmíte a virtuální, nafouknutá kapitalizace západních veřejných sítí nedokáže vytopit jejich domovy. To vše je důležité, co říkám, ale neméně důležité je to, co jsem právě řekl: papíry nikoho nenakrmíte – je potřeba jídlo, a tyto nafouknuté kapitalizace také nikoho neohřejí – je potřeba energie.

Proto musí politici v Evropě přesvědčovat své spoluobčany, aby jedli méně, koupali se méně často a oblékali se doma tepleji. A ti, kteří si začnou klást spravedlivé otázky „proč je to tak? – okamžitě prohlásí za nepřátele, extremisty a radikály. Přenášejí vinu na Rusko a říkají: to je zdroj všech vašich potíží. Opět lžou.

Co chci zdůraznit? Je důvod se domnívat, že západní elity nehodlají hledat konstruktivní řešení globální potravinové a energetické krize, která vznikla jejich vinou, právě kvůli jejich dlouhodobé politice dávno před naší speciální vojenskou operací na Ukrajině, v Donbasu. Nemají v úmyslu řešit problémy nespravedlnosti a nerovnosti. Existuje obava, že jsou připraveni používat jiné, známé recepty.

A zde je třeba připomenout, že Západ se vynořil z rozporů počátku 20. století kvůli první světové válce. Odměna za druhou světovou válku umožnila Spojeným státům konečně překonat následky velké hospodářské krize a stát se největší ekonomikou na světě, čímž se na planetě prosadila síla dolaru jako světové rezervní měny. Západ překonal krizi 80. let – a ta se v 80. letech ještě prohloubila – do značné míry tím, že si přivlastnil dědictví a zdroje Sovětského svazu, který se nakonec zhroutil. To je fakt.

Nyní, aby se dostali z dalšího propletence rozporů, potřebují za každou cenu rozbít Rusko, další státy, které si zvolily suverénní cestu rozvoje, aby mohli ještě více uloupit cizí bohatství a na jeho úkor zalepit, ucpat své díry. Pokud se tak nestane, nevylučuji, že se pokusí přivést systém ke kolapsu, na který bude možné vše svést, nebo se, nedej bože, rozhodnou použít známou formuli „válka vše odepíše“.

Rusko si uvědomuje svou odpovědnost před mezinárodním společenstvím a udělá vše pro to, aby takové horké hlavy přivedlo k rozumu.

Je jasné, že současný neokoloniální model je z dlouhodobého hlediska odsouzen k zániku. Ale na druhou stranu, jeho skuteční páni se ho budou držet až do konce. Nemají prostě světu co nabídnout, kromě pokračování stejného systému drancování a vydírání.

V podstatě plivou na přirozené právo miliard lidí, většiny lidstva, na svobodu a spravedlnost, na to, aby sami rozhodovali o své budoucnosti. Nyní přešli k radikálnímu popírání morálky, náboženství a rodiny.

Odpovězme si na několik velmi jednoduchých otázek. Teď bych se chtěl vrátit k tomu, co jsem řekl, a oslovit všechny ruské občany, nejen kolegy v sále, ale všechny ruské občany: opravdu chceme mít místo mámy a táty „rodiče číslo jedna“, „číslo dvě“ nebo „číslo tři“? Chceme, aby děti v našich školách, počínaje základní školou, byly vystaveny zvrácenostem, které vedou k degradaci a zániku? Chceme, aby se učili, že existují i jiná pohlaví než muži a ženy, a aby jim byla nabídnuta operace na změnu pohlaví? Chceme tohle pro naši zemi a naše děti? To vše je pro nás nepřijatelné, máme jinou, vlastní budoucnost.

Opakuji, že diktatura západních elit je namířena proti všem společnostem, včetně národů západních zemí. Je to výzva pro všechny. Toto naprosté popření člověka, rozvrácení víry a tradičních hodnot, potlačení svobody nabývá rysů „náboženství naruby“ – otevřeného satanismu. V Kázání na hoře Ježíš Kristus, když odsuzoval falešné proroky, řekl: „Po jejich ovoci je poznáte.“ A tyto jedovaté plody jsou již lidem zřejmé – nejen u nás, ale ve všech zemích, včetně mnoha lidí na samotném Západě.

Svět vstoupil do období revoluční transformace, která je zásadní. Vznikají nová centra rozvoje, která představují většinu – většinu! – V multipolaritě vidí příležitost k posílení své suverenity, a tím k získání skutečné svobody, historické perspektivy, práva na nezávislý, tvůrčí, osobitý rozvoj, na harmonický proces.

Po celém světě, včetně Evropy a Spojených států, jak jsem již řekl, máme mnoho podobně smýšlejících lidí a cítíme, že nás podporují. V různých zemích a společnostech se rozvíjí osvobozenecké, antikoloniální hnutí proti unipolární hegemonii. Její subjektivita se bude jen zvyšovat. Právě tato síla bude určovat budoucí geopolitickou realitu.

Vážení přátelé!

Dnes bojujeme za spravedlivou a svobodnou cestu především pro sebe, pro Rusko, za to, aby diktát, despocie byly navždy minulostí. Jsem přesvědčen, že země a národy chápou, že politika založená na výjimečnosti kohokoli, na potlačování jiných kultur a národů je ze své podstaty zločinná, že musíme tuto hanebnou stránku obrátit. Započatý rozpad západní hegemonie je nezvratný. A opakuji: nebude to stejné jako dříve.

Bojiště, na které nás osud a dějiny povolaly, je bojištěm za náš národ, za velké historické Rusko.  Pro velké historické Rusko, pro budoucí generace, pro naše děti, vnuky a pravnuky. Musíme je chránit před zotročením, před zrůdnými experimenty, které se snaží ochromit jejich mysl a duši.

Dnes bojujeme za to, aby nikoho nenapadlo, že by Rusko, náš národ, náš jazyk, naše kultura mohly být vymazány z historie. Dnes potřebujeme sjednocení celé společnosti a toto sjednocení může být založeno pouze na suverenitě, svobodě, tvoření a spravedlnosti. Naše hodnoty jsou lidskost, milosrdenství a soucit.

A na závěr bych rád uvedl slova pravého vlastence Ivana Alexandroviče Iljina: „Považuji-li Rusko za svou vlast, znamená to, že miluji, rozjímám a myslím rusky, zpívám a mluvím rusky; že věřím v duchovní síly ruského lidu. Jeho duch je mým duchem, jeho osud je mým osudem, jeho utrpení je mým smutkem, jeho rozkvět je mou radostí.“

Za těmito slovy se skrývá velká duchovní volba, kterou po více než tisíc let ruské státnosti následovalo mnoho generací našich předků. Dnes jsme tuto volbu učinili my, občané Doněcké a Luhanské lidové republiky a obyvatelé Záporožské a Chersonské oblasti. Rozhodli se být se svým národem, být se svou vlastí, prožívat její osud a vítězit spolu s ní.

Pravda je s námi, Rusko je s námi!

Přeložil radim 


Pokud byste rádi podpořili naši práci, přispěli na překlady článků a provoz serveru, učiňte tak prosím na účet č. 2902118402 / 2010.

Platba ze Slovenska / IBAN: SK7383300000002902118402

Platbu prosím označte jako „dar“. Děkujeme.

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.