Protokol 16: Vzdělání (Education)

1) Abychom znemožnili každé slučování sil kromě našich vlastních, musíme změnit systém univerzit a přebudovat je na jiném základě. Rektoři a profesoři budou do nejmenších podrobností připraveni ke své činnosti podle tajného programu, od kterého se nebudou smět odchýlit. Budou vybíráni s mimořádnou pečlivostí a existenčně musejí být zcela závislí na vládě.

 

[wp_ad_camp_2]

 

2) Z vyučování odstraníme především výuku státního práva a všech politických otázek. Tyto věci budeme učit jen malý počet nejschopnějších mužů, vyb.raných ze zasvěcených kruhů. Z univerzit nebudou nadále vycházet holobrádkové, kteří se domnívají, že vytvoření ústavy je stejně snadná věc jako napsání kabaretní komedie či frašky, a chtějí se míchat do politických otázek, jimž nerozuměli ani jejich otcové.

3) Špatná znalost politických dějů většiny lidí vychovává pouze utopisty a špatné občany, jak můžete sami vidět podle výchovy Nežidů. Museli jsme do jejich výchovné soustavy vložit zásady, které jim rozvracejí sociální řád. Jakmile se chopíme vlády, vyloučíme z vyučování všechno, co by mohlo vyvolávat nepořádek. Z mládeže vychováme dítka poslušná své vrchnosti, která ve svém panovníkovi budou spatřovat ochránce klidu a míru.

 

[wp_ad_camp_2]

 

4) Na místo studia klasiků a dějin, které obsahují víc špatných než dobrých příkladů, zavedeme vyučování o základech budoucnosti. Z paměti národů vyhladíme všechny vzpomínky na minulost, které nám jsou nepříjemné, a zachováme pouze takové, jež stavějí na odiv chyby nežidovských vlád. Hlavním předmětem výuky bude studium praktického života, sociálního zřízení, vzájemného poměru lidí ve společnosti a potírání egoismu, který je kořenem všeho zla.

5) Vyučovací program bude odstupňován podle jednotlivých povolání, protože vyučování nesmí nikdy mít jednotný charakter. Tato zásada je nesmírně důležitá. Vzdělání každého stavu bude přesně vymezeno jeho speciálním určením a povahou povolání. Vynikající jedinci vždy uměli a budou umět povznést se do vyššího stavu a zaujmout místa těch, jimž náležejí podle původu a povolání. Půjde ovšem o výjimky. Vy dobře víte, jaké katastrofy to způsobilo, když toto Nežidé dopustili jako obecnou zásadu.

6) Aby poddaní svého panovníka ctili a milovali, musí se na školách i na veřejných místech neustále zdůrazňovat význam jeho činnosti pro obecné blaho a jeho dobré úmysly.

 

[wp_ad_camp_2]

 

7) Volnost vyučování zcela zrušíme. Žáci budou mít povinnost scházet se i se svými rodiči ve školních klubech. V těchto klubech ve chvílích volna budou profesoři volně přednášet o problémech vzájemného poměru lidí, o podstatě a významu dobrého příkladu a škodách, které přináší bezuzdná soutěž; tedy o filosofii nových, světu dosud nezn.mých učeních. Tyto nauky budou sloužit jako prostředek k obracení lidí, aby přijali naši víru. Když jsem vám tedy objasnil náš současný i budoucí program, přejdu nyní k výkladu o principech těchto teorií.

8) Ze staletých zkušeností víme, že lidé žijí pod dojmem myšlenek a idejí, nechávají se jimi vést, a že se pomocí různých prostředků nechají v každém věku snadno získat pro ideje jiné, mnohdy i zcela protichůdné. Z této okolnosti pro nás plyne výhoda možnosti odstranit i ten poslední zákmit samostatného myšlení Nežidů, které již tak dlouho řídíme nám žádoucím směrem. Tento způsob duchovního zotročení má svůj výraz v tom, čemu říkáme názorné vyučování, které vychovává z Nežidů poslušná zvířata, jež musí nejprve něco vidět, aby to pochopila. Již nyní se jeden z našich nejschopnějších agentů, Bourgeois, zasazuje o tento nový způsob vyučování ve Francii.

zdroj: Protokoly sionských mudrcůstr. 43-44

Knihu můžete stahovat v češtině ZDE a ve slovenštině ZDE.

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.