Pro důležitost jsem text zkopíroval z diskuze do článku.

***** **** ***** ****

Velká Británie – VŠECHNY RODIČE S DĚTMI VE VĚKU 12 – 15 let

Právě jsem byl informován prostřednictvím někoho staršího v očkovacích úřadech, že začnou OČKOVÁNÍ VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ DĚTÍ ve věku 12 až 15 let od 6. září 2021. S vaším nebo bez vašeho souhlasu.

Děti nejsou ohroženy měřitelným rizikem SARS-CoV-2 a žádné dříve zdravé dítě nezemřelo ve Velké Británii po infekci. Ani jedno.

Vakcíny NEJSOU BEZPEČNÉ. USA systém hlášení VAERS ukazuje přibližně 13 000 úmrtí během několika dní až několika týdnů po podání. Vysoké % se vyskytuje v prvních 3 dnech. Přibližně 70% závažných nežádoucích účinků je tromboembolické povahy (související se srážením krve nebo krvácením).

Víme, proč tomu tak je: všechny očkovací látky na bázi genů způsobují, že naše těla produkují virový protein a tento špičkový protein spouští koagulaci krve.

Dalším nejběžnějším typem nežádoucích účinků jsou neurologické.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Úmrtnost na milion očkování je všude kolem 60krát vyšší než u jakékoli předchozí vakcíny.

Horší je, že tromboembolické příhody, jako jsou plicní embolie, se objevují více než 400krát, což je typicky nízká frekvence po očkování.

Tyto události jsou závažné, vyskytují se na strašně zvýšené úrovni a jsou přinejmenším stejně časté u mladých lidí jako u starších lidí. Tendence je v tom, že mladší lidé mají VÍCE TĚŽKÝCH nežádoucích účinků než starší lidé.

Z tohoto OČKOVÁNÍ nemáme doslova žádný užitek. Jak bylo uvedeno, děti nepochybně NEBEZPEČÍ a očkování bude mít VÝSLEDEK POUZE BOLESTI, UTRPENÍ, POSLEDNÍ ZRANĚNÍ A SMRT.

Děti se jen zřídka stanou symptomatickými a jsou velmi špatnými přenašeči viru. To není teorie. Bylo studováno a téměř se nestane, že by děti přinesly virus do domu. Ve velké studii ani jednou nebylo dítě „indexovým případem“ – první nakaženou osobou v domácnosti.

Pokud vám tedy řeknou „je to ochrana zranitelných členů rodiny“, JE TO LEŽ.

Informace, které se v průběhu času objevily z Velké Británie a Izraele, nyní jasně ukazují, že vakcíny NEPOMÁHAJÍ ANI NEFUNGOVAT. Pokud vůbec existuje nějaký jejich užitek.

A konečně, vakcíny NEJSOU VŮBEC NUTNÉ. Existuje dobrá, bezpečná a účinná léčba.

Pokud tomu dokážete zabránit, zaručuji toto: bude zabráněno úmrtím perfektně zdravých dětí a jejich těžkým onemocněním v desetinásobku.

A bez jakéhokoli možného prospěchu.

VÍM, CO VÍM OD 40 let VZDĚLÁVÁNÍ A PRAXE V TOXIKOLOGII, BIOCHEMII A FARMAKOLOGII, abychom se podíleli na tomto mimořádném zneužívání nevinných dětí v naší péči, nelze klasifikovat jinak než VRAH.

Je to na tobě. Kdybych měl ve Spojeném království dítě ve středoškolském věku, příští měsíc bych je do školy nepustil, s ohledem na výše uvedené.

Stát se chystá očkovat všechny. Rukavice jsou sundané. Tady nikdy nešlo o virus nebo o veřejné zdraví. Je to zcela o kontrole, totalitní a nevratné kontrole a oni toho téměř dosáhli.

S přáním všeho dobrého,
Doktor Mike Yeadon

Převzato: QANON CZ SK 

Vložil carsten

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.