Štúdia vedená Keele Univerzitou v Staffordshire zistila, že u detí diagnostikovaných autizmom sa v ich mozgu nachádza nebezpečné množstvo hliníka.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Profesor Christopher Exley a jeho tím mali po prvýkrát jedinečnú príležitosť preskúmať mozgové tkanivo ľudí, ktorí zomreli s diagnózou autizmu.

Vactruth.com píše: A výsledky skúmania sú šokujúce. V ich štúdií sa zistilo, že mozgové tkanivo jedincov, ktorí zomreli s diagnózou autizmu, obsahovalo najvyššie hladiny hliníka oproti akýmkoľvek iným mozgovým tkanivám, ktoré tím vyšetroval.

Vo videu publikovanom v 29. novembra v roku 2917, Exley prezentuje závery zo štúdie. Povedal:

„Dokázali sme urobiť dve veci. Odmerali sme množstvo hliníka bolo v mozgu u jedincov, ktorí zomreli s diagnostikovaným autizmom. A taktiež sme sa pozreli na hliník v tkanive pomocou mikroskopickej techniky nazývanej fluorescencia. Množstvo hliníka v mozgovom tkanive bolo, povedal by som, mimoriadne vysoké.“

Výsledky ich štúdie šokoval samotný tím, pretože počas viacerých rokov vyšetrovali mozgové tkanivá u viac ako stovky jedincov a podľa Exleyho, mozgové tkanivo jedincov, ktorí zomreli s diagnostikovaným autizmom, obsahovalo najvyššiu koncentráciu hliníka akú kedy tím zaznamenal.

Exley taktiež povedal, že ešte našli podobnú hladinu hliníku u pacientov, ktorí zomreli so známou diagnózou – Alzheimerovou chorobou.

Uviedol:

„V tejto pomerne mladej skupine ľudí vo veku trinásť, štrnásť, pätnásť rokov, sme pozorovali o mnoho vyššiu hladinu hliníka, ako sme pozorovali pri iných prípadoch.“

Vyhlásenie Exleyho je naozaj šokujúce, najmä ak zoberiete do úvahy, že on a jeho tím predtým skúmali mozgové tkanivo starších pacientov, ktorí zomreli na Alzheimerovu chorobu.

Očakávate, že zistíte, že ľudia, ktorí zomreli vo veku sedemdesiat, osemdesiat rokov budú mať oveľa vyššiu koncentráciu hliníka v mozgu než tí, ktorí zomreli v tak mladom veku ako je trinásť rokov.

Exley pokračuje v odhalovaní šokujúcich výsledkov štúdie:

„Rovnako dôležité získané poznatky, ak nie dôležitejšie boli z mikroskopických štúdií. Mikroskopické štúdie nám umožnili zistiť, kde presnejšie v mozgovom tkanive sa hliník nachádza.

Keď sme sa pozreli na tkanivá mozgu u ľudí s diagnózou autizmu, našli sme niečo úplne iné. Niečo, čo sme nikdy predtým nevideli, v žiadných iných vzorkách tkanív ľudského mozgu. Zistili sme, že väčšina hliníka sa nachádzala vo vnútri buniek, „intracelulárne“. „

Exley pokračuje:

„Videli sme tiež dôkazy o tom, že bunky z lymfy a z krvi prechádzali do mozgu a priniesli so sebou náklad hliníku zo zbytku tela do mozgu.

Toto je po prvýkrát čo sme niečo také pozorovali. Je to výnimočné a jedinečné pozorovanie vrámci diagnózy autizmu.“

To nás vedie k otázke, odkiaľ sa ten hliník v tele zobral?

 

[wp_ad_camp_2]

 

Každý deň sme bombardovaní hliníkom

Ako si mnohí z nás uvedomujú, žijeme vo veku ako ho Exley nazýva „vek hliníka“. Ľudské telo je bombardované hliníkom v každodenných výrobkoch.

Napríklad mnohé z našich potravín, očkovaní, liekov, detských výrobkov, kozmetiky, čistiacích prostriedkov a dokonca aj bytový textil obsahujú hliník a zdá sa, že nie sme schopní sa brániť stále rastajúcemu náporu.

Napriek tomu, že je známe, že hliník je toxická látka a podľa New Jersey ministerstva zdravotníctva a seniorských služieb sa zaraďuje medzi látky potenciálne ohrozujúce zdravie. Napriek tomu bol hliník hneď po oceli označený ako druhý najpoužívanejší kov na svete a to vďaka svojej všestrannosti.

 

Exleyho momentálne znepokojuje obsah hliníka vo vakcínach

Pred začatím tejto štúdie Exley veril, že neexistuje žiadna bezpečná alternatíva k hliníku ako adjuvans vo vakcínach. Avšak po jeho štúdii korelácie autizmu a hladiny hliníku došlo k zmene názoru.

Vysvetľuje:

„Povedal by som, že si musíme veľmi dobre premyslieť o tom, kto dostane očkovaciu látku, ktorá zahŕňa hliníkový adjuvans. Videl som tie isté bunky ako tie ktoré sú v mieste vpichu ako dokážu preniesť náklad hliníku priamo do mozgového tkaniva jedincov, ktorí zomreli na autizmus.

Musíme si starostlivo premyslieť, či je táto vakcína život zachraňujúca alebo nie? Ak nie je, nepoužívajte ju ak má hliníkový adjuvant.“

Ak chcete čítať odbornú štúdiu profesora Exleyho o hliníku v mozgovom tkanive pri diagnóze autizmu, pre angličtinárov, kliknite tu.

Exleyovu štúdiu financoval čiastočne Výskumný inštitút pre zdravotnú bezpečnosť detí (CMSRI), organizácia, ktorej členovia mnoho rokov verili, že hliník je príčinou neurologických porúch.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Na svojej internetovej stránke uviedli:

„Výskumný inštitút pre zdravotnú bezpečnosť detí, tiež známy pod názvom CMSRI, bol založený s cieľom poskytnúť finančné prostriedky na výskum zameraný na príčiny súvisiace so zhoršujúcim sa národným zdravím, najmä u populácie veľmi mladých a starších ľudí.

Vedecká komunita vyjadrila znepokojenie kvôli zaznamenanému významnému zvýšeniu imunitných, zápalových a kognitívnych porúch u detí a dospelých. Od astmy cez neurovývojové poruchy až po vznik v minulosti zriedkavých, ale závažných autoimunitných ochorení a s vekom súvisiacími poruchami v nervovom systéme počas posledných troch desaťročí.“.

Pokračovanie:

„Vplyv vakcín na imunitný a neurologický systém musí byť hodnotený spolu s kognitívnymi funkciami, pretože je to prepojené s akademickým výkonom a systémovými účinkami na vzdelávací systém.

Keďže školy uplatňujú vládnu politiku očkovania, plnohodnotné posúdenie vplyvu bude podporené nasledujúcimi rozhodnutiami vo veci verejného zdravia, ktoré sa týkajú aj vzdelávacej politiky.“

 

[wp_ad_camp_2]

 

Exleyho návrh očkovať s vakcínou obsahujúcu hliníkový adjuvans, len vtedy ak je to úplne nevyhnutné, sa v skutočnosti ľahšie povie, ako uskutoční.

Podľa výskumu boli vakcíny s obsahom hliníka pridané do očkovacieho kalendára u detí vtedy keď sa niektoré vakcíny obsahujúce ortuť odstránili. Počet očkovacích vakcín s obsahom hliníku ako pomocnou látkou sa každoročne zvyšuje.

V štúdií s názvom, Hliník nie je bezpečný ako adjuvans v detských vakcínach, Neil Z. Miller napísal:

„V období pred zrušením ortute ako adjuvansom (pred rokom 2000), bábätká prijali 3 925 mcg hliníka do dovŕšenia 18 mesiaca. Po tom ako vakcíny proti pneumokokovi a hetatitíde boli zaradené do očkovacieho kalendára, začali bábätka prijímať 4 925 mcg hliníka v rovnakom časovom období – to predstavuje 25% nárast.“

Toto je obrovský nárast a nie je prekvapujúce, že ovplyvňuje mozgové tkanivo detí.

Miller vytýčil koľko presne deti príjmu hliníka počas očkovacieho obdobia pomocou rôznych tabuliek. Napísal:

„Expozícia hliníka špecifická podľa veku a kumulácie do veku 18 mesiacov:

Narodenie 250 mcg hliníka
2 mesiace 1225 mcg hliníka
4 mesiace 975 mcg hliníka
6 mesiacov 1000 mcg hliníka
12 mesiacov 600 mcg hliníka
15 mesiacov 623 mcg hliníka
18 mesiacov 250 mcg hliníka”

Ako môžete vidieť malé bábätka príjmu dohromady 4 925 mcg hliníka do dovŕšenia veku 18 mesiacov a to len z vakcín, iné zdroje sme ani nezapočítali.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Miller dodal na záver:

„Toxické kovy, medzi ktoré patrí aj hliník, nemajú čo robiť v profylaktických (ochranných, zamedzujúcich nákaze) liekov podávaných deťom, dospievajúcim alebo dospelým. Vakcíny sa normálne odporúčajú zdravým ľuďom, takže bezpečnostné normy (a účinnosť) musia byť dokonalé.

Najmä rodičia by nemali byť nútení aby svojim blízkym, museli  nechať vpichnúť viacero injekcií s toxickými kovmi, ktoré by mohli zvýšiť riziko neurovývojových porúch a autoimunitných ochorení. Bezpečné alternatívy k súčasným technológiám prevencie chorôb sú naliehavo potrebné.“

Exleyho nedávny výskum podporuje Millerove závery a ako uviedol Miller: „Toxické kovy ako hliník nepatria do profylaktických liekov podávaných deťom, dospievajúcim alebo dospelým.“

V jednom rozhovore som položil profesorovi Exleymu nasledujúce otázky:

England: Už mnoho rokov je thimerosal považovaný ako zložka zodpovedná za vznik autizmu. Spochybňuje túto teóriu vaša štúdia?

Exley: Nie, pretože sme v našej štúdií neskúmali ortuť.

England: Podľa vás, môže byť autizmus detská forma Alzheimerovej choroby?

Exley: Ak mám pravdu povedať, tak táto myšlienka mi prebehla hlavou!

England: Zdá sa, že tak či onak, môže byť hliník zodpovedný za vznik neurologických porúch. Prečo si myslíte, že sa prejavujú tak mnohými rôznymi spôsobmi?

Exley: Výsledok toxicity hliníka je jednoducho o tom ako sa správa v ľudskom tkanive a to je jeho akumulácia. Je tak biologicky reaktívny, že môže narušiť mnoho, mnoho biochemických reťazových ciest.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Avšak aby sa takéte narušenie prejavilo ako choroba, počet a závažnosť narušení musí dosiahnúť prahovú hodnotu a na dosiahnutie tejto hranice potrebujete čas (vďaka akumulačnej schopnosti, tak je to napríklad u Alzheimeru) alebo ďalšie nezvyčajné okolnosti (ako je to v prípade autizmu).

Jeho odpovede sú znepokojujúce, pretože ak to tak v skutočnosti platí, potom každé dieťa, ktoré bolo zaočkované s vakcínou obsahujúcou hliník, je na ceste k nejakej poruche. Je to preto, že nikto nevie, aká úroveň hliníka je bezpečná.

 

Čo môže rodič urobiť pre svoje dieťa?

Táto správa je extrémne znepokojujúca pre rodičov. Existuje však jedna vec, ktorú môže každý rodič urobiť pre ochranu svojho dieťaťa, a to znížiť jeho telesné zaťaženie hliníkom akýmkoľvek spôsobom, ktorý nájde.

Je dokázané, že jedným zo spôsobov, ktoré účinne pomáhajú znižovať telesné zaťaženie hliníka, je každodenné pitie minerálnej vody bohatej na kremík.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Aké to sú, minerálne vody bohaté na kremík?

Prírodná minerálna voda bohatá na kremík sa významne líši od mnohých iných alternatívnych balených vôd, pretože prirodzene obsahuje viac kremíka v rozpustnej forme (známej ako kyselina kremičitá).

Je to preto, že obsahuje kremík prirodzene sa vyskytujúci a nie synteticky pridaný. Čo je ešte zaujímavejšie, je skutočnosť, že kyselina kremičitá je jediná forma kremíka, ktorú ľudia môžu účinne tráviť a vstrebať do svojho tela.

Minerálne vody bohaté na kremík sa získavajú z prirodzených podzemných zdrojov, ktoré sa nachádzajú hlboko pod tropickým dažďovým pralesom a sú chránené pred akýmkoľvek znečistením z vonkajšieho sveta.

Oxid kremičitý, látka ktorá je bohato obsažená v kremičitých vodách, sa prirodzene vyskytuje ako výsledok prírodných chemických reakcií, ktoré prebiehajú hlboko pod zemou a nie je možné ich synteticky reprodukovať. Je to preto, že iba príroda má silu vytvoriť jedinečné vlastnosti vody s kremíkom.

Zatiaľ čo supermarkety teraz zásobujú širokou škálou balených vôd, len niektoré z nich obsahujú kremík.

Zo značiek, ktoré obsahujú kremík, môžu byť iba tri skutočne klasifikované ako bohaté na kremík, podmienkou je 30 parts per million (ppm) kremíka alebo viac.

Aj keď existuje veľa minerálnych vôd, ktoré obsahujú kremík, do nedávna boli len tri z nich, minerálne vody bohaté na kremík: Spritzer, Volvic a Fidži, ktoré obsahujú požadovaných 30 ppm kremíka alebo viac.

Táto situácia sa však zmenila, pretože 24. januára 2017 založila malajzijská spoločnosť Spritzer vodu Acilis, ktorá sa predáva v Spojenom kráľovstve a po celej Európe.

 

[wp_ad_camp_2]

 

V článku publikovanom v Hippocratic Post s názvom „Prečo by mal každý piť minerálnu vodu bohatú na kremík, profesor Exley napísal:

„V klinických štúdiách, zahŕňajúcich zdravých jedincov a aj ľudí s ochorením sme zistili, že pitie približne jedného litra minerálnej vody bohatej na kremík denne môže urýchliť proces odstraňovania toxického hliníka obličkami a nakoniec močom z tela von.

V skutočnosti naše štúdie preukázali, že jednotlivci zaznamenali výrazné zníženie telesného zaťaženia hliníkom, dokonca v jednom prípade bol zaznamenaný pokles až o 70%  počas 12 týždňov.

Minerálne vody bohaté na kremík pomáhajú odstraňovať hliník z tela von, pretože sú skutočne bohaté na rozpustný kremík alebo kyselinu kremičitú.

Táto forma kremíka bezprostredne nasleduje molekuly vody cez črevnú stenu do krvného obehu, kde tvorí komplex s hliníkom nazývaným hydroxyaluminosilikát.

Táto forma hliníka sa dá ľahko odfiltrovať z krvi obličkami. Preto minerálne vody bohaté na kremík zvyšujú vylučovanie hliníka pomocou moči.“

Ak je to skutočne pravda, potom sa ponúka otázka, či je alebo nie je možné, aby pravidelne pitie minerálnej vody bohatej na kremík mohlo byť prínosom pre deti s autizmom.

 

Rodičia tvrdia, že pitie minerálnej vody bohatej na kremík Acilis zlepšilo stav u ich autistických detí

Zdá sa, že odpoveď je áno, pretože ako píšu dvaja rodičia na webovej stránke spoločnosti Acilis, že stav ich autistických detí sa zlepšili po pravidelnom pití minerálnej vody bohatej na kremík Acilis.

Svedectvo 1 (v angličtine)

“Po dvoch týždňoch pitia vody Acilis som pozorovala úžasné výsledky s mojou dvojročnou dcérou s poruchou autismu. Začala máť o mnoho častejšie očný kontakt, lepšiu neverbálnu komunikáciu a časťejšie sa prejavovala predslovnými zvukmi. A na moje potešenie ma nazývala „Mama“ po prvýkrát v jej krátkom živote.

Nemáte potuchy, koľko to znamená pre nás rodičov. Musíme bojovať s NHS a miestnymi orgánmi, aby sme získali služby a pomoc pre naše deti, ktoré jednoducho oni nepodporujú. No na druhú stranu existujú vedomé spoločnosti, ako je tá vaša, ktoré poskytujú záchranné koleso pre rodičov ako sme my. „

Svedectvo 2 (v angličtine)

“Aký obrovský rozdiel pre moje autistické deti, nastal po pití vody Acilis! Môj 16 ročný syn trpí ťažkou zápchou väčšinu svojho života. Táto voda urobila jeho život oveľa viac znesiteľným, pretože mu pomohla od ťažkostí bez použitia liekov.

 

[wp_ad_camp_2]

 

U mojej 6-ročnej sme zaznamenali vešké pokroky pri učení. Je úžasné, že niečo také jednoduché ako voda môže robiť také zázraky.

Naozaj chcem pokračovať v užívani s touto úžasnou vodu pre moje deti, pretože im to veľmi pomohlo.“

Podľa Rexa Garratta, britského distribútora spoločnosti Spritzer a zakladateľa internetovej stránky Acilis, boli tieto posudky umiestnené na internetovej stránke Acilis tesne predtým, než bola uverejnená Exleyova štúdia o hliníku a autizme.

Ak je to pravda, potom táto skutočnosť sama o sebe potvrdzuje závery štúdie profesora Exleyho a množstvo hliníka je spojené s autizmom.

Preklad: anna, Zdroj: 1

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.