…..další článek našeho čtenáře tadesca.cz, který zveřejňujeme pro Vás….

01:54

Autor: Votava Aleš

Dobrý den. Na předchozí článek jsem se ještě nenašel odvahu podívat, ale učiním tak dnes. Měl bych pro Vás něco, co jsem si šetřil na Konec. Tentokrát bez zbytečných emocí. Jen bych mu chtěl přidat předmluvu:
Předchozí článek byl výkřikem zlomeného srdce a já bych si přál, aby jste ho tak brali. Nebudu se za něj omlouvat, ani ho bránit. Tahle etapa naší lidské zkušenosti mě již několikrát dobila drzkou totálně k zemi a asi ani sám nevím, co mě drží tak po uši nasraneho dál pokračovat. Ne na svět jako takový, ale ten lidský. Na ten, co nás všechny vede jen vstříc dalšímu utrpení a srackam bez jakéhokoli pochopení čehokoli skutečně důležitého. Toho, že jsme všichni jedna roztodivna bytost, jenž bude trpět tak dlouho, než to i ten největší pitomec pochopí.
Stále to tu miluji. Každý upřímný úsměv jiné bytosti, skutek, letmý dotek. Každý den v očekávání nové výzvy v práci i vůbec jako takové bez nám zjevné příčiny. Stále věřím že Lidská bytost zvítězí a porazí všechnu tu špínu a zlo jenž se na nás sápe ze všech stran.
My bílí nejsme rasisti. Netrpíme nenávistí k jiným kulturám, nebo rasám. Je to nenávist ke zlu. Bílí, speciálně my Slované. My všichni chceme žít v míru a jen se podíváme na Araba nebo černocha vidíme ten nesoulad. Ano, mohou tam být výjimky, ale cítíte při osobním kontaktu na ulici nějaké? Já tedy ne. Cítím nebezpečí a touhu tasit zbraň. Jakoukoli. To zlo je v nich, ne v nás. A i tento nesoulad bude v budoucnu vyřešen. Jak již tušíme všichni.
K článku. Na toto téma jsem začal přemýšlet ve chvíli kdy se letos tak strašlivě vyostrilo napětí mezi Amerikou a Ruskem. Nechápal jsem to. Rusko jako dospělý s do nebe volající sebekontrolu a neustále ustupující dalším a dalším AmerickoEvropskym lžím. Tedy Pan Putin. Ten, ke kterému nemám žádné vážné námitky. Bez něj by z nás všech byl už jen prach a kdo to nechápe je idiot.
Mé myšlenky jsou v následujícím článku a stále věřím v naší Slovanskou inteligenci. Ano. Většina jsou ještě nevědomé stádo, ale i oni budou muset procitnout. V událostech budoucích prostě nebudou mít na vybranou.

Systém vnitřních přesvědčení

 

 

  1. Hrubý filtr

Odděluje nepodstatné a mírné odchylky od našich povrchních přesvědčení. Obranný systém je mírný a snadno prostupný. Jeho překonání nevyžaduje příliš energie a děje se tak každý den.

 

  1. Povrchní přesvědčení

Jsou snadno ovlivnitelná. Neustále se posouvají a proměňují. Nevládne zde žádná stálost a jejich vlivu se nepřikládá důležitost. Je jich nejvíce a jsou v nich zahrnuta veškerá naše každodenní dramata i malichernosti.

 

  1. Střední filtr

Systematicky a důsledně likviduje jakékoli odchylky a anomálie, které se neshodují s našimi Hlubokými přesvědčeními. Jeho prostupnost je minimální. Prochází pouze příbuzná a nepatrně odchýlená přesvědčení od stávajících Hlubokých. Obranný systém je agresivní a špatně prostupný.

Je schopen velmi rychle a s vysokou výkonností eliminovat vše, co se neshoduje s jeho naprogramováním. Zastává funkci hlavní regulace přijímaných vjemů mimo jemu vlastní bytost a nedá se s ním příliš vyjednávat.

 

  1. Hluboká přesvědčení

Jsou pevná a stálá. Mění se pouze nepatrně, posouvají pomalým, velmi opatrným tempem. Zásahy do Hlubokých přesvědčení jsou zvenku značně omezena. Mají zásadní vliv na veškeré chování i myšlení jedince. Jsou směřujícím faktorem jeho vývoje a života jako takového.

Zásah do jejich struktury vyvolává paniku. Je schopen vyústit v usilovné kroucení hlavy a pomalého zvážení daného vjemu. Jeho zpracování není věcí okamžiku a má svůj daný čas a intenzitu. V okamžiku odpočinku od hmotného těla se často projevují jako sny, jímž je možné porozumět podle nynějších zkušeností a dané úrovně vnímání jedince. To není věcí jednoduchou a pochopení dané zkušenosti je velmi ceněno. Je případným mostem k nakousnuti Jádrových přesvědčení a změně celého fungování daného jedince.

 

  1. Jemný filtr

Je totalitní. Jeho prostupnost je téměř nulová a eliminuje vše, co jakkoli neodpovídá Jádrovým přesvědčením. Tento filtr je diamantový. Je schopen odolat sebesilnějším podnětům a nepustit dovnitř vůbec nic. Jeho hájení Jádrových přesvědčení je zuřivé a nesmiřitelné. Intenzita absolutní. Sebejasnější fakta, důkazy, i skutečnosti odporující Jádru – jsou jím rozmetána na kusy. Považována za lživá – neexistující.

Jemný filtr je možné překonat enormním podnětem zvenčí, nebo aktivním úsilím zevnitř. Podmínkou je ovšem aktivní souhlas. Ač bude člověk okraden, zbit, znásilněn, nebo snad zabit. Nic to nemění na naprogramovaném Jádrovém přesvědčení. To je možné změnit až s přijmutím dané zkušenosti. Takříkajíc božským popřením oné lži a přijetím dané zkušenosti v takové podobě, jakou ve skutečnosti je.

Jsou dvě možné varianty: Dobrovolné přijetí reality – nebo její popření.

 

Přijetí

Daný jedinec aktivně reaguje na svá posunující Hluboká přesvědčení, nebo aktuální tvrdý direkt přítomné karmy ve formě utrpení. Taková revize probíhá na úrovni bytostného Já. Ve stavu vnitřního klidu, kdy je připraven především naslouchat – nikoli vyžadovat. Tato varianta vynáší napovrch mnoho vnitřního utrpení a je ultimátní zkouškou Lidské bytosti. Je nejvyšším skutkem bolesti i milosrdenství. Současně dává zakusit obojí a tím odemyká úplně nové možnosti vnitřní i venkovní existence. Taková varianta se může jevit jako velmi obtížná i krutá. Obojí tvrzení je pravdivé – je tu však jedno podstatné ale:

To, že podstupuje vše ze své svobodné vůle, poskytuje hned několik výjimečných výhod:

Je tím ochoten dobrovolně pracovat na vykoupení chyb své osobní karmy, což je velmi ceněno. Dojde tím, krok za krokem, vnitřnímu klidu a postupně začne zažívat ničím nepodmíněné pocity štěstí. A především. Naservíruje se tím na stříbrném podnose celé karmické instituci, jenž tím má nesmírně usnadněnou práci. Ta mu sice i nadále ustedruje jeden knockout za druhým, ale má to svůj důvod. Vše zlé, co vykonal, tím bude splaceno a on po zaplacení ceny za své vykonané chyby očištěn.

Pro ty, které karmická instituce nijak nezajímá – je připravena varianta číslo dvě.

 

Popření

To je zde pro všechny, kteří chybují a odmítají přitom svou účast i vinnu. Dál ubližují sobě i druhým a odmítají jakoukoli formu nápravy. Karmická instituce si poradí. Použije k tomu všech násilných prostředků, jimiž disponuje. Ty se stupňují.

Nejprve se člověk přeřekává. Pak ztrácí klíče. Věci. Cennosti. Dále dostane pokutu. Porouchá se mu auto. Bourá. Nejprve bez zranění, pak i s újmou. Prozatím lehkou, později klidně skončí na vozíku. V posledním možném stádiu, kdy prostě žádná varování, ani náznaky nepomáhají, jsou možnosti nápravy vyčerpány – a čeká už jen márnice.

A tím přijde restart.

 

Mohu použít jiná obecná přirovnání:

Pomluví vás. Zesměšní. Okradou. Zneužijí. Zbijí. Znásilní. Cokoli, co má tu sílu vás zlomit – zastavit. Dostat do kolen. Postup je šit každému přesně na míru.

Karmická instituce do toho jde tvrdě. Bez slitování. Lítosti. Vezme a použije vše, co je k mání. Hrdost, svobodu, pocit lidskosti. Neustane a je schopna člověka seřezat jako tu nejubožejší bytost. Semlít a vyplivnout jen zmuchlanou trosku. Na světě není místa, kde by se před ní dalo dlouho skrýt. Nakonec přijde to jediné a poslední řešení.

Smrt. Restart.

 

  1. Jádrová přesvědčení

Jsou bytostná rozhodnutí o sobě samém. Ostatních a světu jako takovém. Jakmile se jednou zformují, jsou vytesána do žuly. Jejich posun a proměna je absolutní a výsostnou doménou vědomí daného jedince. Smrt, ani nátlak, nemají sami o sobě moc na tom nic změnit. Jakákoli proměna a posun Jádrových přesvědčení je akt enormní energie. Podléhá a je plně hájen veškerými hradbami a ochranami bytosti. Bez vědomého souhlasu daného jedince je přístup k Jádrovým přesvědčením neprodyšně uzavřen. Určují vzhled, chování, zdravotní i mentální stav.

Doslova přes ně nejede vlak. Rakovina a všechna ostatní nejbrutálnější onemocnění. Nic není pro karmickou instituci tak drsné aby se slitovala – a ono je to z pohledu našeho Ducha nanejvýš správné…

Jakýkoli posun v Jádrovém přesvědčení má přímý a okamžitý vliv na osobní realitu. Tělo i mysl. Uzdravuje, nebo zabíjí. Miluje, nebo nenávidí. Odpouští, nebo zavrhuje. Je to akt nejvyšší božské podstaty uvnitř každého Ducha a absolutní svobodné vůle. Není žádná zeď, kterou by nedokázala zbořit – most, jenž by nešel znovu postavit.

Rozhodnutí na této úrovni má tu moc změnit vše. Cokoli. Je rozhodujícím faktorem lidské existence zde na zemi – i poté. Má veškerou moc a energii jeho bytosti. Je pro ni vším. Současně zde však našlapuje na tenkém ledě a dalece za vším jí známým.

Téměř neproniknutelné ochrany Jádrových přesvědčení jsou životní nutností. Udržují celistvost celé bytosti a přístup do nich by nikdy neměl být lehkovážný. Nerozvážný člověk tím riskuje mnohé – vždy je co ztratit.

Je mnoho těch, kteří by se ve vás chtěli pitvat – málo však těch, kterým by to mělo být skutečně dovoleno. A tím se dostáváme k závěrečnému:

Naše Jádrová přesvědčení nejsou vázána na naši lidskou existenci. Jsou nad ní. Spojena s tím, čím skutečně jsme ve své pravé podobě. Jdou s námi skrze veškerá naše vtělení a zůstávají i po smrti. Ta nad nimi nemá žádnou moc. Povrchní i Hluboká přesvědčení smrtí končí. Jádrová nikoli. Ta přetrvávají a formují naše další vtělení zde na zemi – a pak to, co s námi bude dál po splnění všech zde přidělených úkolů. O tom však nemohu dále mluvit, tak dalece bych zatím pouze spekuloval. Mám svou představu ale nic, čím bych si byl jist.

 

[email protected]

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.