…..velice se omlouvám diskutujícím, „za údajné zmizení článku“. Dlouhé komenty dělají problémy a proto jsem celý Marošův koment dal nako článek. Při delších komentech pište prosím raději do redakce o zveřejnění třeba jako článek. I mnoho odkazů je problém….

07:54

Keďže Téma 5G je po 25.1. zašitá, ale tento článok súvisí s energiou všeobecne – je tu energia Teslovho purpurového štítu – ako energie pravdepodobne chrániacej aj pred 5G. Kto je tu studnica múdrosti – tak to sú energetické zóny – v Bratislave napríklad Dúbravská hlavica – tam sa všetko hojí a lieči a samozrejme duch Nicolu Teslu. Treba sa s ním spojiť ako s bytosťou – nielen s ako s vynálezcom. Einstein ho neznášal – prečo asi – a nebola za tým len Milovičová. Treba študovať Teslu – doslova študovať! Prečo si ten pošahaný Musk privlastnil meno Tesla, keď Tesla už jazdil pri niagarských vodopádoch na skútri na voľnú energiu – na zhotovenie auta nemal prostriedky a potom to zmizlo? No preto si Musk privlastnil názov Tesla pre svoje elektrorakvy, aby nikomu ani nenapadlo, že Tesla mal už v hlave práve auto na pohon free energy – bez blbých bateriek a Temelínov na ich nabíjanie. Detto motorky na batérie. A stále treba mať na pamäti Program opotrebóvania vecí, ktorý má zabezpečovať neustály ekonomický rast a údajne aj modernizáciu. Čo to je za modernizáciu – a nepoužívať voľnú energiu?!

 

[wp_ad_camp_2]

Verím tomu, že kto sa veľmi bude chcieť duchovne spojiť s Nicolou Teslom – vesmír mu odovzdá to, čo odovzdával Teslovi – invenciu. Zmeňte prístup k Teslovi – z historickej osobnosti akéhosi vynálezcu na bytosť v duchovnej realite.
https://web.libimseti.cz/Brandis/tesluv-purpurovy-stit22_566373.html

Pre istotu len druhá časť 2/3 článku : ..Teslův Purpurový štít..#22

„Vnější schránka Teslova purpurového energetického štítuTM je vyrobena z hliníku, který je nejprve anodován (elektrolytická oxidace) a poté obarven. Točivost atomů a elektronů hliníku je tak změněna takovým způsobem, že by Teslův purpurový energetický štítTM měl vibrovat v rezonanci se základní energií (Čchi, prána, orgon) vesmíru. Povrch Teslova purpurového energetického štítuTM byl vyvinut Ralphem Bergstresserem podle patentu a na základě znalostí/informací a myšlenek Nikoli Tesly, se kterým ve 40. letech pracoval. Díky anodizaci je pole pláště změněno a interaguje s tachyony. Povrch pláště má unikátní krystalickou strukturu.

Chemické složení vnějšího purpurového pláště je stejné jako u rubínů a safírů, které rovněž obsahují oxid hliníku. Víme, že rubíny dávají energii, a díky tomu byly ve středověku nazývány „kameny života“.

Nikola Tesla sám použil podobné přístroje v několika patentech a nazval je anténami pro volnou energii. Říká se, že převádějí informace z Schumannova pole do lidské aury. Takže se lidský organizmus může znovu uvést do rovnováhy na několika úrovních a zvýšit svoji vibrační frekvenci. Teslův purpurový energetický štítTM má nejen pracovat jako anténa, ale také jako transmiter. Emitované pole napouští jakýkoliv materiál pozitivní energií.

 

[wp_ad_camp_2]

„Schumannovo pole“ je magnetické pole mezi ionosférou a zemským povrchem. Tesla toto pole nazýval energetickou maticí Země; takže jde o magnetické pole a úložiště informací zároveň. Pamatujte, my rovněž používáme magnetická pole pro uchovávání záznamu audio a videopásek, počítačových disků atd.

Tesla již zmínil tachyonová pole na konci 19. století a používal tuto energii v některých svých vynálezech. Tachyonová energie má ovlivňovat subatomární struktury a uspořádávat molekulární struktury rovnoměrně, harmonizovat životní energii a neutralizovat rušivá nebo disonantní pole.

Tesla říkal, že když jsou tachyony zpomaleny, produkují energetická pole vysoké intenzity. Jako nosič informací mají mít velmi blahodárný účinek na živoucí organizmy a neutralizují negativní pole.

Myšlenkou je, že tachyony procházejí neošetřenými hliníkovými pláty bez překážek. Anodizací povrchu hliníku se vyvine pole, které tachyony zpomaluje. Takže povrch hliníku se nabije jemnou energií/informací.

 

[wp_ad_camp_2]

Atomová struktura vnějšího obalu Teslova purpurového energetického štítuTM byla změněna a umožňuje atomům a elektronům hliníku rezonovat v souladu se základní energií, která způsobuje, že částice každého atomu a molekuly jsou v konstantní vibraci. Jakmile je struktura atomů hliníku změněna, zůstane v tomto stavu možná do nekonečna. Teslův purpurový energetický štítTM vytváří kolem sebe pole pozitivní energie, které penetruje každý materiál díky osmóze.

Na rozdíl od jiných podobných výrobků používá Teslův purpurový energetický štítTM vysokofrekvenční tachyonovou energii a dobíjí se nepřetržitě. Není třeba jej nikdy dobíjet, doplňovat nebo měnit. Bude fungovat dobře do nekonečna.

Měřitelné efekty Teslova purpurového energetického štítuTM

Energetické úrovně Teslova purpurového energetického štítuTM lze měřit radionickým zařízením. Při tomto měření může mít energetická úroveň neosvíceného jedince vibrační frekvenci kolem 25,000 cyklů za vteřinu.

Když se Teslův purpurový energetický štítTM drží v ruce nebo se nosí jako přívěšek, údaje okamžitě značně vzrostou na 90,000 – 95,000 cyklů za vteřinu.

 

[wp_ad_camp_2]

Pomocí nepřetržitého používání Teslova purpurového energetického štítuTM to pomalu vzroste na stabilních 100,000 cyklů za vteřinu. A tak používání Teslova purpurového energetického štítuTM nakonec zvýší vaši frekvenční úroveň v jednotkách angströmů za vteřinu.

Na poli kvantové fyziky je široce uznáváno, že každý materiál a každá lidská bytost vibruje na individuální frekvenci v jednotkách angströmů (světelných vln) za vteřinu. To je energie životní síly zodpovědná za univerzální harmonii a synchronicitu… zapomenutou duhu a zapomenuté melodie vytváří jednotu vesmíru zjištěnou objevem buňky primárního vnímání Cleve Backstera. V Indii je tato životní energie zvána prána, ale ať se nazývá jakkoliv, nemohli byste bez ní žít, a v současné době používáte pouze zlomek její síly.

Užitek z nošení Teslova purpurového energetického štítuTM

Teslův purpurový energetický štítTM nám byl darován v této době, aby sloužil tomuto účelu. Uvnitř jeho nádherného ergonomického designu leží energetické pole nulového bodu, které lze efektivně použít takto:

Ochranu proti EMF a elektromagnetickému záření

 

[wp_ad_camp_2]

Zvýšení energetické úrovně

Uzdravování všech úrovní mysli, těla a duše

Oddaluje únavu

Zvyšuje fyzickou sílu a životní energii

Zlepšuje kvalitu spánku

Zpomaluje stárnutí

Opravuje DNA

 

[wp_ad_camp_2]

Zcela čistí negativní energie

Funguje jako nepřetržitý psychický štít

Nabíjí jídlo a vodu

Poskytuje prospěšnou energii zvířatům a rostlinám

Zlepšuje intuici

Pomáhá spojení s božským zdrojem

Zvyšuje duševní schopnosti

Zlepšuje meditaci a modlitbu

Usnadňuje vzestup

Zvyšuje synchronicitu

Zlepšuje zhmotňovací schopnosti

 

[wp_ad_camp_2]

Zjednodušuje astrální projekci a lucidní snění

Používá se jako kyvadlo k vyrovnání čaker a aury

Využívá se jako kyvadlový transmiter k léčení na dálku

Používá se jako ladící kyvadlo v radionice

Používá se jako kyvadlo pro radiestézii a doping

Teslův purpurový energetický štítTM byl anodizován fialovou barvou, která je léčivým paprskem spektra duhy. Atomová struktura vnějšího obalu byla změněna, takže je v rezonanci s vysokofrekvenční vibrací životní síly. Teslův purpurový energetický štítTM má pole energie schopné penetrace do živých věcí – rostlin, zvířat nebo lidí.

Energie Teslova purpurového energetického štítuTM má být prospěšná pro veškerý život… rostlin, zvířat nebo lidí. Věda potvrdila, že projekcí lásky nebo pozitivní energie na rostlinu rostlina vzkvétá. Tato energie rovněž pomáhá domácím mazlíčkům a zvířatům.

 

[wp_ad_camp_2]

Teslův purpurový energetický štítTM je anténa pro kosmickou energii (tachyony), která funguje jako harmonizační pole pro mysl, tělo a duši.

Díky energetizaci a spirituální síle fialové barvy Teslův purpurový energetický štítTM stimuluje korunní čakru, otvírá intuici a pomáhá nám spojit se se spirituální sférou.

Teslův purpurový energetický štítTM spojuje s ozdravným plamenem vzestoupeného mistra Saint Germain.

Teslův purpurový energetický štítTM lze použít jako radionický transmiter nebo kyvadlo a lze jej použít pro usnadnění transmise jemné energie v dálkovém léčení, manipulaci životního trendu atd.

Když je používán jako transmiterové kyvadlo, zvýší Teslův purpurový energetický štítTM vibrační úroveň jídla a vody, což značně zvýší jejich nutriční hodnoty.

Voda, která byla energetizována Teslovým purpurovým energetickým štítemTM pomůže k urychlení růstu rostlin a květin.

Voda, která byla energetizována Teslovým purpurovým energetickým štítemTM napomůže zdraví lidí a jejich miláčků, prostřednictvím jejich vnitřní osobní energetické frekvence (IPEF).

 

[wp_ad_camp_2]

Teslův purpurový energetický štítTM podpoří imunitní systém a fyzické uzdravování (např. u bolestí hlavy, říznutí, poranění, zlomeninách atd.). Popáleniny, říznutí a bolesti představují určitou změnu v normální vibrační úrovni tkáně. Teorie stojící v pozadí těchto léčivých schopností spočívá v tom, že energie z Teslova purpurového energetického štítuTM pomáhá urychlovat uzdravování a tak návrat poraněné oblasti do stavu své normální vibrace.

Dobrozdání dr. Joshui Davida Stona

Ve své knize Beyond Ascension, se dr. Joshua Stone odvolává na Teslovu technologii, která je součástí Teslových purpurových energetických přístrojů: „Jedním z nejmimořádnějších nástrojů, které jsem našel pro zvýšení svého kvocientu, jsou přístroje purpurové pozitivní energie. Nejsem člověk vysazený na hračky. Viděl jsem je všechny a nepoužíval jsem ani jeden z nich. Jedinou výjimku jsem udělal u Teslovo přístrojů purpurové energie, které jsem si jist, že mnoho z vás vidělo. Je to v podstatě zařízení na volnou energii. Přístroje purpurové energie nejen vyčistily jídlo od veškeré negativní energie a negativních reziduí, jako pesticidy, ale také jídlo energetizovaly. Nyní tím energetizuji veškeré mé jídlo a nepřestávám být překvapen.“

Teslův purpurový energetický štítTM představuje synergii futuristické vyspělé technologie a moderního holistického léčitelství

Teslův purpurový energetický štítTM v sobě obsahuje několik budoucích technologií, které jsou základem pro jeho vytvoření a pouzdrový design. Teslův purpurový energetický štítTM je funkční vědecký výtvor vytvořený na základě principů posvátné geometrie, energie nulového bodu, ergonomie, supravodivosti a harmonických frekvencí světla.Vlastnosti Teslova purpurového energetického štítuTM jsou takové, že „pozitivní“ světelné pole je vytvářeno rovnoměrně všemi směry z centra pouzdra. Toto světelné pole je v podstatě viditelné v mírně osvětlené místnosti a duchovní a jasnovidci jej ihned rozpoznají.

 

[wp_ad_camp_2]

Teslův purpurový energetický štítTM v sobě obsahuje interní étero-magnetické Merkurovo orgonové pole vytvářející cívku a posvátné měřítko „ztraceného lokte“, míry tak proslulé, že její přesnou hodnotu nelze ve staré nebo moderní literatuře nalézt. Pouze několik vybraných jedinců a vědců si je jeho skutečné hodnoty vědomo.

Objev ztraceného lokte

„Ztracený loket“ byl objeven v dubnu 2000 německým astrofyzikem Hansem Beckerem, „Ztracený“ loket byl dříve loket neznámé délky, který vyplňuje harmonickou mezeru mezi „posvátným“ a „královským“ loktem starého Egypta. Výzkum a výpočty provedené Beckerem naznačují, že „ztracený“ loket mohl být starými záznamy úmyslně vynechán, díky svému velkému významu.

„Ztracený loket“ je odvozen od celkového polárního a rovníkového obvodu Země, v palcích, vydělený rychlostí světla. Vztahuje se proto zvláštním způsobem k přirozené zemské harmonii. Věříme, že tento objev Hanse Beckera, „ztracený loket“, je ona dlouho ztracená informace, která, tak jak výzkum pokročí, dosáhne na tajný klíč mimořádného zdraví a extrémní dlouhověkosti.Tato velmi tajná informace byla vždy silně střežena kněžstvem Egypta a byla určena pouze pro vysoké zasvěcence a faraona samotného.

 

[wp_ad_camp_2]

Ztracený loket má přirozenou rezonantní frekvenci 177 megacyklů a do jisté míry dosud neznámým způsobem uživateli pomáhá dle vůle měnit DNA, a tím aktivaci genu „dlouhověkosti“. To může být důvod, proč neexistují žádné záznamy o jeho délce a funkci.Teslův purpurový energetický štítTM byl pečlivě vyzkoušen v praxi za přísně kontrolovaných laboratorních podmínek a vykázal výrazné zvýšení lidského bioenergetického pole.

V současné době byl proveden rozsáhlý klinický výzkum ruskými a americkými fyziology a ten jasně ukazuje, že zvýšení či optimizace lidského bioenergetického pole může mít značný blahodárný efekt v každém měřitelném parametru týkajícího se zdraví, např. imunitní reakce, oběhového systému, životní energie a odolnosti, krevního tlaku, úrovně prokysličení tkáně atd.

Teslův purpurový energetický štítTM byl nezávisle posouzen a otestován slavným autorem a paranormálním vyšetřovatelem Joshuou P. Warrenem. Joshua Warren je široce uznávaným předním světovým paranormálním výzkumníkem a objevil se na History Channel, Discovery Channel, Travel Channel a řadě stanic či poboček NPR, CNN, ABC, NBC a CBS.“

https://web.libimseti.cz/Brandis/tesluv-purpurovy-stit22_566373.html

 

[wp_ad_camp_2]

Ďalej odporúčam síce pozrieť celý dokument o náraste Zeme a spomaľovaní jej rotácie – ale k Teslovi si to pozrite o 30:00. Nech vám neujdú poznámky k zakázanej téme – energii éteru.
Nečekaná budoucnost
https://www.youtube.com/watch?v=rv4Lp12xuvI&list=RD1FvfIQJznGI&index=9

Wardenclyffe Tower Nikola Tesla Magnifying Transmitter Patent #1119732 11/5/1901 – Niagara Falls
https://www.youtube.com/watch?v=kMslL1KuUHI

Za tie prachy urob si to sám…
https://www.naturesalternatives.com/energy/purpleplates.html

Urob si to sám takto – v domácich podmienkach batérie 1 až 24 V, prípadne líthiové do 40 V /elektronáradie. Predčistiť hydroxidom sodným /kúpel/. Elektrolyt kysliny podľa návodu. Na anódu /kladný pól/ pripevniť Teslov štít /madailón, prípadne väčší rezonátor pre rastliny a zvieratá – či len tak do bytu – treba si niečo „vysochať“ z hliníka. Na katódu pripevniť hrubší hliníkový vodič – starší typ zo smetiska. Keď dáte na katódu meď – bude sa usadzovať namiesto oxidu hliníka. Pokiaľ použijete ako elektrolyt organickú kyselinu /octovú, cytrónovú/ – dal by som do toho aj octan hlinitý. Najviac sa mi to pozdáva s kyselinou fosforečnou – dá sa zúžitkovať ako hnojivo.

 

[wp_ad_camp_2]

Tu je celý návod…
Anodická oxidácia hliníka
https://sk.wikipedia.org/wiki/Anodick%C3%A1_oxid%C3%A1cia_hlin%C3%ADka

TESLŮV SYSTÉM ZÁŘIVÉ ENERGIE
http://free-energy.xf.cz/new_energy/BRUCE.htm

Tesla Secret Free Energy Device Generator Zero Point Powers Light Bulb Magnets & Potato Scalar Ether
https://www.youtube.com/watch?v=nbNP23T0pVA

https://magazin.pluska.sk/spektrum/fakty-x-kto-pripravil-ludstvo-volnu-elektricku-energiu-teda-elektrinu-zdarma
http://free-energy.xf.cz/new_energy/BRUCE.htm

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.