• Léta jsem žil na Blízkém východě a viděl jsem na vlastní oči krutost a zneužívání, ke kterým dochází v rámci extremistického islámského práva. Slyšel jsem nářky rodin, jejichž milovaní byli mučeni a zabíjeni za naprosto nicotné prohřešky – za to, že zpívali nebo tančili, vyjádřili svůj názor, nebo prostě jen nebyli muslimové – toto všechno jsou tam zločiny.
  • Pokud budeme lidi zavádějícím způsobem informovat o islamismu, tím, že budeme vytvářet falešné analogie, abychom očistili násilí a terorismus páchané islámským fundamentalismem, budeme indoktrinovat doslova miliony nevinných dětí, které se stanou buď pachateli, nebo oběťmi příštích radikálních islamistických teroristických útoků.

    [wp_ad_camp_2]

  • Mezitím skuteční islámští učenci, takoví jako je Robert Spencer, kteří se snaží před těmito apologety varovat, jsou považováni za „islamofoby“, jsou pronásledováni, často vyhazováni z práce, cenzurováni na sociálních médiích a je jim bráněno ve vstupu do demokratických zemí, jako je Velká Británie.

Když jsem poprvé přijel do Spojených států, tak si mě jeden takzvaný „umírněný“muslimský učenec vzal stranou a dal mi „přátelskou“ radu:

„Na Západě se rozvíjí určitý trend. Pokud ho budete následovat, budete mít velký úspěch, větší, než si dokážete představit. Je to velmi snadné, vše, co musíte udělat, je dodržovat několik jednoduchých pravidel. Bez ohledu na to jaké jsou vaše osobní názory, musíte propagovat a ospravedlňovat islám – hlavně ospravedlňovat radikální islám – a prezentovat se jako ‚umírněný‘ muslimský učenec. Pokud to dokážete, budete za vodou. Už vám nikdy nebude nic scházet. Budete snadno bohatnout a stanete se nejžádanějším ‚umírněným‘ muslimským učencem na Západě!“

To znělo docela rozumně. „A protože máte tu výhodu, že pocházíte z islámské země,“ pokračoval, „budou vás považovat za autentického.“

Věděl, o čem mluví. Rozmohl se zde čistě „průmysl“, ve kterém je činných spousta takzvaných „umírněných“ muslimských učenců, a ti jsou vlastně propagátory a apologety islámu. Začalo to po katastrofických teroristických útocích z 11. září 2001 a poté se to rozšířilo nevídanou mírou.

Zdá se, že existuje čistě symbiotický vztah mezi mainstreamovými médii a liberálními organizacemi na jedné straně a „umírněnými“ muslimskými apologety na straně druhé.

Jsou to právě tito „umírnění“ muslimští apologeti, komentátoři a jejich organizace, kdo vytváří – přímo nebo nepřímo – nárůst islámského extremismu a spolu s ním i terorismu. Poskytují potřebný prostor pro všechny druhy zločinů, které se zde odehrávají: od znásilňování žen a dětí až po výbuchy na veřejných místech, nebo najíždění dodávkami do lidí. Tito lidé brání uskutečnění jakýchkoli pozitivních změn, nebo reforem. Tím, že extremisty nekritizují, nejenže selhávají při pojmenování základního problému extremismu a islámského terorismu, ale také tím odvádějí pozornost od kořenů tohoto problému.

Pokud zkoumáte vzestup terorismu v nedávné době, jejich přístup vede k ještě větší radikalizaci. Zdá se, že mezi expanzí činnosti těchto „umírněných“muslimských apologetů a rostoucí mírou teroristických útoků na Západě existuje přímá souvislost. Pokud by se veřejní zastupitelé skutečně zajímali o záchranu lidských životů – spíše než jen o hlasy muslimských voličů, aby si udrželi svá místa – museli by rázně využít každou příležitost a odhalit pravdu o fundamentalistickém islámu a islámském terorismu. Pokud to nedělají, měli by být odvoláni ze svých funkcí.

[wp_ad_camp_2]

Západ bohužel vyzývá tyto „umírněné“ apologety islámu, aby pokračovali v šíření svých falešných názorů neustálým prohlašováním: že nesmíme obviňovat extremisty, že islámské učení za nic nemůže, a že všechny tyto radikální islamistické teroristické útoky „nemají nic společného s islámem“.

Tito apologeti islámu mají před sebou příliš mnoho otevřených dveří a spoustu příležitostí, jak se dostat k penězům.

Muslimským apologetům sami dáváme do rukou megafony, jsou zváni na mezinárodní fóra, vydávají knihy, dostávají stipendia a je jim nabízena práce s elitními, ale falešnými tituly, jako třeba „islámský protiteroristický expert“. Když mají takové pobídky, proč by to přestali dělat?

Mezitím skuteční islámští učenci, takoví jako je Robert Spencer, kteří se snaží před těmito apologety varovat, jsou považováni za „islamofoby“, jsou pronásledováni, často vyhazováni z práce, cenzurováni na sociálních médiích a je jim bráněno ve vstupu do demokratických zemí, jako je Velká Británie.

Nezáleží na tom, že mnozí z těchto takzvaných „umírněných“ apologetů islámu, žijících na Západě, nikdy nemuseli žít v islamistickém státě, ani nikdy nezažili na své kůži vládu extremistů.

Zdá se, že většina z nich se na západě narodila a byla vychována v demokratickém systému řízení, kde mohli svobodně vyjadřovat své názory a praktikovat své náboženství bez obav ze stíhání. Koncepty, o nichž hovoří – jako je šaría, džihád nebo „pravdivá“ interpretace islámského učení – jsou pro ně stejně cizí, jako pro každého jiného člověka na Západě.

Léta jsem žil na Blízkém východě a viděl jsem na vlastní oči krutost a zneužívání, ke kterým dochází v rámci extremistického islámského práva. Slyšel jsem nářky rodin, jejichž milovaní byli mučeni a zabíjeni za naprosto nicotné prohřešky – za to, že zpívali nebo tančili, vyjádřili svůj názor, nebo prostě jen nebyli muslimové – toto všechno jsou tam zločiny.

Pokud budeme lidi zavádějícím způsobem informovat o islamismu, tím, že budeme vytvářet falešné analogie, abychom očistili násilí a terorismus páchané islámským fundamentalismem, tak budeme indoktrinovat doslova miliony nevinných dětí, které se stanou buď pachateli, nebo oběťmi příštích radikálních islámských teroristických útoků.

[wp_ad_camp_2]

Pokud se konečně neprobudíme a nebudeme této hrozbě čelit, tak zabíjení nevinných obětí a ničení jejich rodin a celé společnosti nepřestane, protože sláva a peníze jsou pro mnoho těchto muslimských apologetů neodolatelným lákadlem.

Dr. Majid Rafizadeh, je obchodní stratég a poradce, absolvent Harvardu, badatel, politolog, člen představenstva Harvard International Review a prezident Mezinárodní americké rady pro Blízký východ (International American Council on the Middle East). Jeautorem několika knih o islámu a americké zahraniční politice.

[wp_ad_camp_2]

Zdroj: 1

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.