Poblíž Lán vytvářejí odborníci z České zemědělské univerzity (ČZU) krajinu s prvky, které mají zajistit, aby půda odolala suchu i povodním. Projekt by měl být vzorem i pro jiná míst v ČR a Evropě. Vznikat začal loni v létě, hotovo by mohlo být tak za tři roky.

Lokalita přezdívaná Amálie, která se mění v takzvanou chytrou krajinu, v současné době zabírá plochu asi 500 hektarů. Změní se k nepoznání, zatímco dnes vypadá jako normální česká zemědělská krajina doby postkomunistické, v budoucnu se stane chytrou a přizpůsobivou; to znamená, že tam vzniknou mokřady, rybníky a zavlažovací systémy v kombinaci s moderními technologiemi.

[wp_ad_camp_2]

 

 

Podle Skleničky je zapotřebí půdu dostat do takového stavu, aby odolala klimatickým změnám, které už v současné době mění naši krajinu k horšímu – a v budoucnu ji mohou poškodit ještě silněji.

Lokalita u Lán byla podle něj vybrána zejména proto, že zde existuje takzvaný srážkový stín – jedná se tedy o výrazně sušší oblast s minimem srážek. A právě to simuluje podmínky, které po roce 2030 budou zřejmě na většině území ČR. „Jde o udržitelnost hospodaření v krajině,“ komentol cíle projektu Sklenička. Podle něj má takto upravená oblast obstát za extrémního sucha i za extrémních srážek, aniž by přestala fungovat jako ekosystém nebo byla nenávratně poškozená.

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

Návrat k tradici i špičkové novinky

Celkově jde nejen o systém investičních akcí vodohospodářského charakteru, což jsou například rybníky či mokřady, ale také o propojení dalších opatření jako například protierozního pásového zpracování půdy, setí speciálních plodin šetrných ke krajině i půdě. „V neposlední řadě samozřejmě bude součástí celá soustava monitorovacích prvků, které budou monitorovat stav před, v průběhu a po, abychom pak dokázali vyhodnotit efekt celého systému,“ dodal Sklenička.

Odborníci například vytvořili tři pokusné parcely, na kterých se bude ověřovat, zda odolávají erozi a dostatečně vsakují vodu při pěstování čiroku. Důležitým faktorem je i ekonomická udržitelnost, aby se opatření zemědělcům vyplatila.

zdroj: 9

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.