Veľké farmaceutické spoločnosti konečne priznali, že konope účinne znižuje úmrtnosť ľudí trpiacich rakovinou. Existuje dôvod, prečo farmaceutické spoločnosti bojujú proti zlegalizovaniu marihuany. Počet predávkovaní opiátmi sa v štátoch USA, ktoré legalizovali liečebnú marihuanu, znížil približne o 25 % v porovnaní so štátmi, kde je zakázaná. Počet lekárskych predpisov, ktoré sa zvyčajne používali na liečbu chronickej bolesti a úzkosti, sa znížil v štátoch, ktoré legalizovali lekársku konope.

Keď je liečebné konope legálne a voľne dostupné, menej ľudí siaha po liekoch na predpis, najmä po opioidných liekoch proti bolesti. Kto potom potrebuje lieky od značkových spoločností, ktorých priemerná cena sa od roku 2008 zvýšila o 127 %?

Spoločnosť GW Pharmaceuticals so sídlom v Spojenom kráľovstve je však výnimkou. Vďaka pocitu nevyhnutnosti legalizácie konope, keď Národný inštitút pre rakovinu aj Národný inštitút pre zneužívanie drog priznali, že konope zabíja rakovinové bunky, a viac ako 100 recenzovaných štúdií, ktoré dospeli k záveru, že konope lieči rakovinu, spoločnosť GW cíti peniaze tam, kde kedysi veľká farmaceutická spoločnosť cítila konkurenciu: Priznali, že konope účinne znižuje úmrtnosť ľudí trpiacich rakovinou.

V druhej fáze placebom kontrolovanej klinickej štúdie zákonom chránenej kombinácie tetrahydrokanabinolu (THC) a kanabidiolu (CBD) u 21 pacientov s recidivujúcim glioblastómom (GBM, zriedkavá, ale veľmi agresívna forma rakoviny mozgu) spoločnosť GW zistila, že pacienti so zdokumentovanou recidívou glioblastómu – ktorí boli liečení molekulami odvodenými od konope (THC a CBD) v kombinácii s perorálnym chemoterapeutickým liekom Temozolomidom (v súčasnosti používaným ako prvá línia liečby GBM) – mali 83 % mieru jednoročného prežitia v porovnaní s 53 % u pacientov v skupine s placebom.

Štúdia ukázala, že priemerná doba prežitia v skupine s placebom bola viac ako 550 dní v porovnaní s 369 dňami v skupine s placebom. Hlavná kontrolórka štúdie, Dr. Susan Shortová, profesorka klinickej onkológie a neuroonkológie na Leeds Institute of Cancer and Pathology v Spojenom kráľovstve, uviedla: „Výsledky tejto dobre navrhnutej, kontrolovanej štúdie naznačujú, že pridanie kombinácie THC a CBD k podávaniu vysokých dávok Temozolomidu u pacientov viedlo k významnému zlepšeniu prežívania v porovnaní s placebom, čo je pozitívny signál potenciálnej účinnosti. Okrem toho bol kanabinoidný liek vo všeobecnosti dobre tolerovaný. Tieto sľubné výsledky sú mimoriadne zaujímavé, pretože farmakológia produktu THC-CBD sa líši od existujúcich onkologických liekov a predstavuje jedinečnú a potenciálne synergickú možnosť budúcej liečby gliómov.“

[wp_ad_camp_2]

V roku 2013 Dr. Wai Liu, onkológ z londýnskej Univerzity svätého Juraja, zistil, že zložky pochádzajúce z konope môžu zabíjať nebezpečné rakovinové bunky u ľudí s leukémiou. „Kanabinoidy vykazovali silnú protirakovinovú aktivitu a významne napádali a vypínali dráhy, ktoré umožňujú rast rakovinových nádorov,“ povedal Liu pre U.S. News.

Potvrdil to aj pre Huffington Post:

Kanabinoidy majú komplexný účinok; zasahujú do viacerých dôležitých procesov, na ktorých sa rakovinové nádory spoliehajú, aby boli životaschopné. Z tohto dôvodu majú naozaj dobrý potenciál v porovnaní s inými liekmi, ktoré majú len jednu funkciu. Som ohromený ich profilom aktivity a mám pocit, že majú pred sebou veľkú budúcnosť, najmä ak sa budú používať v štandardnej chemoterapii.“

Liuovu štúdiu podporila spoločnosť GW Pharmaceuticals, ktorá už vyrába liek odvodený od konope používaný na liečbu spastických záchvatov spôsobených sklerózou multiplex. Okrem toho Dr. David Potter, vedúci oddelenia botaniky a pestovania v spoločnosti GW Pharmaceuticals, vyvíja v jedinom výskumnom zariadení v Spojenom kráľovstve, ktoré má licenciu na pestovanie konope vo veľkom komerčnom rozsahu, liečbu psychózy a súvisiacich ochorení, ako je schizofrénia.

Spoločnosť GW, ktorá pestuje konope, extrahuje z neho účinné látky a premieňa ich na kanabinoidné lieky na predpis, sa medzitým blíži k schváleniu potenciálne prelomového lieku na liečbu detí s ťažkou epilepsiou. Spoločnosť plánuje predložiť liek s názvom Epidiolex regulačným orgánom USA a Spojeného kráľovstva v prvej polovici roka 2017 a európskym orgánom v druhej polovici roka. Zatiaľ čo americké ministerstvá spravodlivosti a zdravotníctva a sociálnych vecí zakazujú Američanom používať konope na liečbu ich chorôb, americký úrad pre patenty a ochranné známky pomáha spoločnosti GW uplatniť nárok na vlastníctvo konope ako lieku na prevenciu a liečbu Alzheimerovej choroby, Parkinsonovej choroby, sklerózy multiplex, rakoviny prostaty, rakoviny prsníka, rakoviny hrubého čreva a psychotických porúch.

Preložila zuzka | Zdroj: bewusst-vegan-froh.de

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.