Na vytvorenie Nového svetového poriadku chce elita využiť tri najväčšie „strachy“, ktorým je v súčasnosti vystavený takmer každý človek na planéte Zem.

Svet sa priblížil k naplneniu scenára filmu Matrix. Tretie tisícročie prinieslo strašnú „pandémiu“, ktorá údajne zabila viac ako 6 miliónov ľudí. A ešte stále nekončí. Hrozbu ohňa tretej svetovej vojny. Plamienky ktorého už tlejú v rôznych krajinách a regiónoch. Ak ľudstvo nevyhubia jadrové zbrane, tak je tu ešte „klimatická katastrofa“.

Väčšina ľudí sa samozrejme bojí. Existujú však aj takí, ktorí chcú využiť „ohlásené“ katastrofy a ľudský strach na dosiahnutie svojich pochybných cieľov.

Štvrtá ríša

Klaus Schwab, zakladateľ Svetového ekonomického fóra v Davose a jeho stály prezident od roku 1971. Nenazval svoju knihu z roku 2018 „Technológie štvrtej priemyselnej revolúcie“ pre nič za nič. A mohol ju rovno pomenovať „Technológie na vytvorenie Štvrtej ríše“. Bolo by to od neho úprimnejšie i čestnejšie.

Schwabove odporúčania pripravujú svet na novú fázu oživenia fašizmu. Uvedená kniha popisuje najmä vytvorenie „politických laboratórií“. V nich sa má uskutočňovať spolupráca medzi vládami a podnikmi s cieľom vytvoriť „vývojové základne“ a „pokusné miesta“.

Práve v rámci nich by sa mali rozvinúť nové „medziodvetvové flexibilné prístupy“. Preložené do reči „obyčajných smrteľníkov“, pod noblesným názvom „flexibilné prístupy“ si možno predstaviť jednoducho zločiny a bezprávie. Ale kto by takú nepohodlnú pravdu uviedol priamo v knihe, ktorá má byť vlastne akousi príručkou na konečné prevzatie všetkej moci s využitím paniky más.

A aby sa diktátor neobťažoval regulátormi, na scénu prichádzajú „dohody o výmene údajov medzi verejným a súkromným sektorom“. Navrhuje dať „zvoleným zástupcom“ právo konať vo „vopred dohodnutých mimoriadnych situáciách“. Ako napríklad pandémia.

Cieľom má byť „konať rýchlo a zlepšiť koordináciu služieb rýchlej reakcie“. Tiež „dočasne umožniť výmenu údajov, ktorá by bola za normálnych okolností nezákonná“. Chytré že? Obmedziť prístup k údajom, ktoré ovplyvňujú „hodnotenie a príjem jednotlivcov“. Zdanlivo na zlepšenie koordinácie a schopnosti reagovať. Ale kde nakresliť čiaru, za ktorou sa zatajenie údajov stane trestným? Ako inak, o tom rozhodnú sami „zvolení“.

Operácia pandémia

V roku 2020 „prišla“ pandémia. Nastal čas použiť „vopred dohodnuté núdzové okolnosti“. Tu už sa musia prebudiť i tí, čo neveria na konšpiračné teórie. V októbri 2019 sa konala hra „Event 201“. Vopred „prorocky“ modelovala pandémiu koronavírusu. O rok neskôr nasledovala kniha Schwaba „Covid-19 : Veľký reštart“. A jej spoluautorom bol Thierry Malleret. „Zhodou okolností“ šéf „Mesačného barometra“ prinášajúceho stručnú prognostickú analýzu súkromným investorom, svetovým lídrom a ľuďom tvoriacim verejnú mienku.

Schwab teda vydal svoju knihu „v pravej chvíli“. A tá akoby náhodou obsahuje „predpoklady a predstavy o tom, ako môže a možno by mal postpandemický svet vyzerať“.

Jeho spoluautori konštatujú, že ľudstvo čaká nové historické rozdelenie medzi „predpandemickou érou“ a „postpandemickým svetom“. Podľa nich radikálne zmeny prichádzajú v takom rozsahu, že niektorí odborníci už hovoria o ére „pred koronavírusom“ a „po koronavíruse“.

„Rýchlosť a neočakávanosť týchto zmien nás bude naďalej prekvapovať. Vo vzájomnej kombinácii vyprovokujú formovanie nielen druhého, tretieho a štvrtého, ale i ďalšieho ťažko predstaviteľného svetové poriadku. Pôjde o skokové nepredvídané výsledky“.

Digitálne väzenie

V prvom rade ide o boj za ekológiu zavedením digitálneho väzenia. O „vypestovanie“ generácie „hickeys“. Tí majú žiť svoj život bez prerušenia kontaktu s nejakou formou digitálneho zariadenia.

Výsledkom má byť vytvorenie „novej normy“. Vznik „Nového poriadku“ radikálne odlišného od toho, ktorý teraz žijeme. Mnohé z našich presvedčení a predpokladov o tom, ako svet môže alebo má vyzerať, budú v priebehu tohto procesu zničené.

Ľudstvo treba vystrašiť

Ešte v roku 2016 Schwab „predpovedal“, že na zmenu správania más budú potrebné „nové spôsoby využívania technológie“. Odporúča preto masy zastrašiť. A téma zmeny klímy je na tento účel podľa neho „mimoriadne prospešná“.

Ekologický reštart

Čo je teda „ekologický reštart“ v podaní dvojice Schwab a Malleret? Podľa nich sa „na prvý pohľad môže zdať, že pandémia a ohrozenie životného prostredia sú iba vzdialení príbuzní. Sú si ale oveľa bližší a prepojenejší, ako si myslíme“. Nasleduje návrh na zavedenie „globálneho riadenia“. Čo je podľa nich prirodzené, keďže pandemická a klimatická kríza majú celosvetový charakter. „Preto ich možno náležite riešiť iba globálne koordinovaným spôsobom“.

Die Neue Ordnung

A môže prísť veľké finále. Teda svetová vláda. Vytvorená z osvietených a vyvolených. „Die Neue Ordnung“ je už na dosah ruky. Postará sa nielen o vás, ale i o vaše životné prostredie.

Na „flexibilné riadenie“ treba samozrejme peniaze. Veľa peňazí. V programovom dokumente pripravenom spoločnosťou Systemiq v spolupráci so Svetovým ekonomickým fórom sa odhaduje, že vytvorenie „prirodzene pozitívnej ekonomiky“ by si mohlo vyžiadať viac ako 10 biliónov dolárov ročne do roku 2030.

Reštrukturalizácia životného prostredia by sa nemala považovať za náklad, ale za investíciu. Tá má podporiť hospodársku činnosť a tvorbu pracovných príležitostí. Samozvaní „architekti“ nového sveta ale nie sú spokojní so súčasnou úrovňou „zastrašenia“ más. Zjavne nestačila ani Greta Thunberg a jej podobní. Zmeny podnebia a ich dopady na prírodu sa totiž prejavujú len postupne a pomaly.

Ale hrozba pandémie si vyžaduje reagovať okamžite. A od takej reakcie už možno očakávať i rýchle výsledky. Ak sa teda šok z pandémie znásobí strachom zo zmeny podnebia a katastrofy životného prostredia, to už by mohlo zafungovať. A ľudstvo tak možno dotlačiť do otrockého podriadenia sa nadnárodnej elite.

Digitálny fašizmus

A čo očakáva Schwab a jeho „partia“ od ľudí? Okrem toho, že sa nechajú napichať vakcínami? Nič menej ako úplné vzdanie sa práv a majetku. Prijatie úplného zničenia bývalého sveta, v ktorom mal človek aspoň niečo „svoje“.

Podľa Schwaba a Mallereta bude „pandémia zlomovým bodom, ktorý urýchli tento prechod. Problém, ktorý znemožní návrat k pôvodnému stavu“.

Krok od MATRIXu

A ako vidia autori „Veľkého resetu“ nový status quo? V podstate ide o digitálny fašizmus. Od neho je už len krok k plnohodnotnému MATRIXu. V ňom by museli ľudia nového tisícročia „prežívať“ svoj život.

MATRIX je pripravený zaslepiť nám oči, zatvoriť ústa a upchať uši.

Preložil g. / Zdroj: Fond strategickej kultúry

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.