Istý človek navštívil na Veľkú noc sväté miesta v Jeruzaleme. Bol prekvapený svojimi vlastnými pocitmi. Vravel si sám pre seba, aké dobré je byť opäť medzi „normálnymi“ ľuďmi. Židmi, Palestínčanmi a mnohými ďalšími. A tí len s hrôzou a prekvapením počúvali jeho príbehy o šialenstve, ktoré sa dnes deje v USA.

A nielen tam. I v ďalších krajinách Západu je situácia podobná. Jeruzalem navštívila i britská rodina, ktorá sa chce dostať z Veľkej Británie. Život sa tam stal údajne neznesiteľným. Rodičia a študujúci syn sú už definitívne rozhodnutí. Hľadajú už len najvhodnejšie miesto.

Ten človek, ktorý navštívil Jeruzalem, je americký náboženský filozof Rod Dreher. Podľa neho sa USA a Západ nielen že sami vrhajú do „temných vekov“, ale navyše rozsievajú temnotu všade, kde sú ochotní ju prijať.

Temnota prezlečená za svetlo

Zhodou okolností sa v informačnom priestore naraz ocitli dva príspevky pojednávajúce o terajšom západnom „temnom veku“. Jeden napísal samotný Dreher pre The American Conservative. Rozoberá v ňom horúčkovitú transgenderizáciu mladej generácie.

Druhý publikoval American Thinker a zaoberá sa škodlivosťou mlieka. Nepriamo nadväzoval na iný článok, ktorý rozoberal príčiny zhoršenia zdravia amerického obyvateľstva. Zaradil medzi ne hlavne koronavírus, ale prekvapivo aj paradajky a mlieko. Áno, existujú i také „vedecké štúdie“.

Ale najprv o transrodových „ľuďoch“. Dreher poukazuje na štádium prípravy detí na materskú školu. Už v tomto veku totiž deťom vnucujú dúhovú vlajku. Je tu snaha už na samom počiatku vývoja malého človiečika „prelomiť jeho povedomie o dvoch pohlaviach „vnútené“ bielymi kolonizátormi.

A následne v materskej škole začínajú deťom vysvetľovať, že sa možno niektorí síce cítia ako chlapci a iní ako dievčatá, ale možno je to i úplne inak. Že je čas premýšľať, akého sú vlastne pohlavia.

Transrodová mánia

A keby to bolo len o samotnej škole. Dreher pripomína, že transgenderová mánia sa stala oficiálnym politickým programom demokratov a ich administratívy. Navyše silne podporovaná lekárskou vedou.

Napríklad Americká akadémia pediatrov vylúčila zo svojich radov skupinu špecialistov, ktorí sú ohľadom tohto problému „skeptickí“. Nesmeli vystúpiť na výročnej konferencii. A dočkali sa i všeobecného „odsúdenia“.

„Máme teda dočinenia so spoločnosťou v chaose a morálnom úpadku,“ konštatuje Dreher.

Za všetko môže mlieko

A teraz o mlieku. Toto je špeciálny prípad. Autor článku dokladá svoje závery mnohými odkazmi na „vierohodné“ jednoznačne vedecké publikácie. Nárast kriminality mladistvých spôsobujú vraj nielen drogy, „putinova inflácia“, nedostatok vzdelania či diskriminácia.

Naozaj existuje „seriózna“ vedecká a recenzovaná štúdia, ktorá dáva jasné náznaky závislosti odchýlok v správaní chronických mladistvých páchateľov od pravidelnej konzumácie mlieka. Súčasný nárast počtu vrážd a bezprávia možno pripísať zlému domácemu vzdelaniu. A používaniu mliečnych výrobkov.

Mnoho lekárskych výskumov údajne dokazuje spojenie kriminálneho správania, účasti v gangoch, nefunkčnosti rodín, depresie mladistvých, ako aj obezity a črevných porúch s vplyvom špecifických disacharidov a galaktózy. Ktoré sa nachádzajú iba v mlieku.

Príslušné úrady podľa autora už desaťročia vedia, že sú srdcové choroby, rakovina a mozgové príhody hlavnými zabijakmi v USA. A sú spájané s mliekom. Napriek tomu úrady nevyžadujú od výrobcov, aby na obaly umiestňovali výstražné štítky.

V určitom okamihu vám teda pri čítaní začne dochádzať, že tu čosi nehrá. Že to celé znie ako paródia na štandardné texty protifajčiarskych bojovníkov. Už chýba len ubezpečenie, že „žiadna krava neprišla k ujme“.

A čerešničkou na tejto „mliečnej“ torte je priezvisko autora. Podpísal sa ako „Laudermilk“. Jasná paródia.

Boj proti ľuďom

Lenže ak začnete študovať desiatky odkazov vložených do článku, kde nájdete „dôveryhodné“ výskumy na tému strašnej škodlivosti mlieka, smiech vás prejde. Naozaj existujú. Odkazy sú skutočné. Naozaj bojujú s mliekom. Rovnako ako s deťmi. Alebo s autami. Tie chcú tiež zakázať. Alebo s desiatkami iných pre ľudí „strašných nebezpečenstiev“.

V akom svete žijú tieto bytosti z civilizácie, ktorá požiera sama seba? Ako sa mohlo stať, že Američan musí letieť cez oceán do Jeruzalema, aby sa mohol porozprávať s normálnymi ľuďmi?

Teraz už možno pochopiť, prečo Západniari veria svojej propagande. Aj čo sa týka Ukrajiny. Pritom je im prezentovaný obraz konfliktu úplne v protiklade so skutočnosťou.

Vek temna

Oni totiž žijú v temnom veku. Ich hlavy sú každý deň bombardované klinickými nezmyslami. Od myšlienky, že chlapci a dievčatá neexistujú, až po škodlivosť mlieka.

A výsledkom je, že deti už ani netušia, čo sú za pohlavie. Rast kriminality mladistvých sprevádzajú ťažké depresie a iné doposiaľ ľudstvu nepoznané hrôzy.

Preložil g. / Zdroj: RIA Novosti

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.