…..minulý rok jsem Vám slíbil, že necháme otestovat na Vaše přání přístroj SOMAVEDIC. Původně jsme chtěli otestovat jenom jeden, ale byly nám poskytnuty na otestování tři přístroje od soukromých osob a na nich byly provedeny testy….

QQ:QQ 12:54

Díky mým vynikajícím přátelům ve Švýcarsku, kteří vlastní soukromou laboratoř a mají kontakty do Ruska, přímo do Novosibirského výzkumného ústavu, bylo možné test udělat. Byl rozdělen na dvě části.

O nákladnosti testu raději pomlčím.

Ve zkratce Vám rád poskytnu výsledky měření účinků a vlivu přístrojů značky SOMAVEDIC.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Jednalo se o přístroje Medic Cobalt, Medic Amber a Medic Rubín. Přístroje se testovaly ve třech rodinách se třemi až pěti členy rodiny. O použití přístroje věděl jen ten člen rodiny, který přístroj doma skrytě nainstaloval. Bylo to z toho důvodu, aby ostatní členové nebyli jakkoliv ovlivněni. Až do posledního dne o ničem nevěděli.

Testy byly provedeny na schopnost eliminovat škodlivá elektromagnetická pole, ničit viry, bakterie, plísně, odstraňovat z těla parazity a volné radikály. Sám výrobce tyto účinky Somavedicu propaguje, jak si můžeme přečíst v popisu na jeho oficiálních stránkách:

Eliminace vlivu: EMF*, GPZ**, plísně***, viry, bakterie, paraziti, volné radikály.
Prostředí: všude, kde je třeba „otevírat srdce“, rodinné a bytové domy, rehabilitační centra, duchovní centra, meditační místnosti atd.
Korpus: ručně foukaný křišťál s příměsí rubínu (pískovaný)

Zkratka pro elektromagnetické záření neboli elektrosmog.
** Zkratka pro geopatogenní zóny, které se hojně vyskytují v zemské kůře a negativně ovlivňují podmínky pro život na povrchu.
*** Vzhledem k nechemické cestě se tyto účinky projeví během třech měsíců.

Test probíhal ve Švýcarsku v rodinách po dobu 4 měsíců a 21 dní. Protože zrovna probíhalo „koronavirové šílenství“ a děti i dospělí byli většinou doma, mohl být vliv přístroje na testované osoby větší, než za obvyklého způsobu života. Zde se testoval vliv přístroje pouze na viry, bakterie, parazity a volné radikály.

Působení elektromagnetických vln na údajné odstranění 5G vlnění, popřípadě jeho oslabení, probíhal v Novosibirsku metodou skalárních detekčních vln a skalární technologie, zatím používaný pouze pro armádu a jiné složky. Více nemohu napsat. Jeho vyhodnocení při použití na zvířatech (lidé z pochopitelných důvodů nebyli použiti) je uveden na konci článku.

Podíváme se prvně na působení přístroje na viry, bakterie, plísně, parazity a volné radikály:

Bytosti v domácnosti byly celkem zdravé, nebraly žádné prášky ani jiné podpůrné léky. Netrpěly žádnými závažnými chorobami a žádnými psychickými problémy. Před začátkem testů byla každému odebrána kapka krve, ze které byl spektrální analýzou vyhodnocen veškerý seznam látek nacházejících se v těle dotyčné osoby.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Tento test byl po dvou měsících opakován a poté znova na konci testování vlivu přístroje SOMAVEDIC. (1. měření proběhlo před započetím testu, 2. po dvou měsících, 3. po dalších dvou měsících a 21 dnech, kdy byl pokus ukončen.)

Zařízení na testování krve je založeno na principu spálení krve za vysoké teploty nad 10.000 °C. Na sedmi obrazovkách, připojených na testovací systém spektrální analýzy, během několika vteřin vyskočí veškeré hodnoty látek, které jsou v krvi obsaženy. Zvlášť veškeré druhy bakterií, zvlášť veškeré druhy virů, zvlášť plísní, chemických látek a jednotlivých prvků, které se v organismu nacházejí.

Po porovnání objektivních výsledků testovaných osob (na začátku testu s přístroji SOMAVEDIC, uprostřed a na konci) bylo zjištěno následující: Jak viry, tak i bakterie, plísně a paraziti = stejné hodnoty ve všech testech, které se mírně lišily u jednotlivých osob. Bylo zaznamenáno mírné kolísání (přirozené) všech zkoumaných patogenů.

Výsledek tedy zní: Na slibované odstranění těchto patogenů přístrojem SOMAVEDIC, nemá přístroj naprosto žádný vliv. Asi je to zbožné přání výrobce přístroje SOMAVEDIC. Obrázek si tedy udělejte sami a věřte si samozřejmě čemu chcete.

Při dalším testování přístroje, ohledně údajného působení na mikrovlnné záření, byly naměřeny následující výsledky:

Výzkum probíhal, jak jsem se již zmínil, v Novosibirsku. Při měření mikrovlnného záření v pásmu 5 GHz, 10 GHz, 20 GHz, 35 GHz a následně 60 GHz. Výsledek byl opět jednoznačný a jasný. Záření jmenovaných frekvencí mělo na tkáně použitých zvířat devastující účinky. Vůbec nebylo zjištěno jakékoliv působení přistroje SOMAVEDIC na ovlivnění záření. Absolutně neměl žádný vliv na odstranění mikrovlnného záření.

Zároveň byly provedeny testy velice slabého mikrovlnného záření na tkáně (5 až 60 GHz). Byla měřena rezonance tkání a vliv záření na tkáně. S následnými neblahými výsledky. Přístroj SOMAVEDIC neměl naprosto žádný vliv na odchylky či účinky mikrovlnného záření.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Jeden přístroj byl odborníky v Novosibirsku rozebrán (s povolením majitele, který ho už nechtěl zpátky). Bylo velmi úsměvné, jak se vyjádřili k celému testu i přístroji samotnému.

Účinky přístroje na nějaké nemoci může způsobit pouze subjektivní pocit a dojem, že skutečně léčí. Jedná se o placebo efekt, který samozřejmě u lidí, když dostatečně věří, funguje také.

Můžeme konstatovat, že celý test byl v podstatě ztrátou času. Měli jsme raději věnovat čas smyslupnějším konstruktivním úkolům.

Prosím všechny, věřte si čemu chcete a s daty naložte dle své libosti.

Subjektivní pocity nebyly u nikoho zkoumány.

Napsal tm

AKTUALIZACE 14:04

Více se nehodlám k jakýmkoliv komentům a dalším dotazům vyjadřovat. Děkuji za pochopení.

tm

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.