Prečo Longinus?

Trochu histórie…

Pod Kristovým krížom stál aj stotník Gaius Cassius (Longinus). Patril k vojakom podriadeným Pilátovi. Šedý zákal nedovolil tomuto vyslúžilému dôstojníkovi bojovať v légiách, a tak podával do Ríma správy o náboženskej a politickej situácii v Jeruzaleme. Dejiny si ho pamätajú ako priameho účastníka Kristovho ukrižovania na vrchu Golgota, kde naňho silne zapôsobila Kristova odvaha na kríži.

Podľa veľkňaza Kaifáša mal byť proces s ukrižovaným Kristom ukončený zmrzačením Ježišovho tela, aby bolo ľudu dokázané, že Ježiš nie je Spasiteľ, ale obyčajný kacír a burič. Pilát bol požiadaný, aby nechal ukrižovaným polámať nohy a sňať ich, aby nezostali telá na kríži počas soboty, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Na pokyn veľrady teda niekoľko členov chrámovej stráže vystúpilo na vrch Golgota, aby vykonalo veľkňazov príkaz. Vojaci rozbíjali lebky a lámali údy zločincom Dismasovi a Gestasovi.

Rímsky stotník Longinus sa rozhodol telo ukrižovaného Krista zachrániť. Hrotom kopije bodol do tela na pravej strane medzi štvrtým a piatym rebrom. Bodnutím do boku sa rímski vojaci uisťovali, že nepriateľ je mŕtvy, pretože krv netečie z bezduchého tela. Tentoraz však okrem krvi z rany vytryskol aj prúd vody. Niekoľko kvapiek dopadlo aj na Longinusovu tvár, po čom sa mu uzdravil zrak…

Vojak Gaius Cassius, ktorý vykonal tento súcitný čin, vošiel do dejín pod menom Longinus Kopijník. Boh mu udelil dar rozlišovania a Longinus sa po potupnej smrti stal patrónom sily, práce, patrónom ľudí s poškodeným zrakom a nevidiacich a patrónom rozlišovania.

Preto Longinus.
Bol to ten, ktorý rozlíšil pravdu od lži, dobré od zlého a podstatné od nepodstatného.

VIDEO

Zdroj: longinus78.webnode.sk

Vložil carsten

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.