Hledejte na tadesco.org

Archiv

Nejnovější zprávy

 • Európa utrpela vo vojne s Ruskom drvivú porážku
  Európa utrpela vo vojne s Ruskom drvivú porážku

  Európa utrpela vo vojne s Ruskom drvivú porážku

 • Generál Milley pláče; a že prý stále pracuje pro prezidenta Trumpa
  Generál Milley pláče; a že prý stále pracuje pro prezidenta Trumpa

  Generál Milley pláče; a že prý stále pracuje pro prezidenta Trumpa

 • „Královna mRNA vakcín“ oběšena v GITMO
  „Královna mRNA vakcín“ oběšena v GITMO

  „Královna mRNA vakcín“ oběšena v GITMO

 • Okno do nového světa – snaha o duchovní ideál
  Okno do nového světa – snaha o duchovní ideál

  Okno do nového světa – snaha o duchovní ideál

Související zprávy

 • Vtip, co není vtipem. Prosíme všechny očkované….
  Vtip, co není vtipem. Prosíme všechny očkované….

  Vtip, co není vtipem. Prosíme všechny očkované….

 • Zprávy od meldy 17.Q5.2Q21
  Zprávy od meldy 17.Q5.2Q21

  Zprávy od meldy 17.Q5.2Q21

 • Vtip, co není vtipem
  Vtip, co není vtipem

  Vtip, co není vtipem

 • Čo by ste mali vedieť o politike, alebo raz nám bude dobre…
  Čo by ste mali vedieť o politike, alebo raz nám bude dobre…

  Čo by ste mali vedieť o politike, alebo raz nám bude dobre…

Začátek nového webu začneme s úderným tématem

AKTUALIZACE 10:54 najdete úplně dole
…..údernějším, než si vůbec můžete myslet a umíte představit. Velice ožehavé a zároveň důležité pro každou lidskou bytost momentálně žijící v „relativně“ klidné EU….

 

Aktualizace 13.01.2017

Pro všechny méně duševně zámožné lidi, kteří ze všeho dělají HOAX, tak hned na začátku dodávám, že tento problém byl probírán i v německém parlamentu paní Roth ze strany Bündnis 90. Najdete na stránkách o KÚ na tomto webu i s videem…..

Třeba tady:

A také tady se můžete pobavit:

Likvidace velkého počtu střední třídy lidí se povedla uskutečnit jako pilotní projekt v Itálii a Chorvatsku tak zvanými EET pokladnami. A protože byla úspěšná, zavedli ji do Čr.

 

[wp_ad_camp_2]

Je zde ale daleko horší spící bestie, která se odkope úderem dne 01.01.2017 v 00:00 hodin, tedy v moment, kdy lidé budou slavit silvestra, protože nic nevěděli a nepodnikli.

Dle právníků a odborníků je Váš pozemek, a hlavně, Váš majetek stojící na tomto pozemku, od 01.01.2017 ohrožen, pokud si ho následujícím způsobem nezabezpečíte. Není to aprílový žert, (PROSÍM, BYLO BY DOBRÉ TO BRÁT VÁŽNĚ), ale tvrdá realita, na kterou jsem upozorňoval v roce 2010 na jiném webu. Za pár dní se stane krutou realitou. Máte čas do 30.12.2016. O co se tedy jedná?????

Je to rozbor mnoha právníků, kteří se dostali ke stejnému výsledku na základě dat, která unikla a jsou zakotvena v EU a v Lisabonské smlouvě. Proto je nikdo nemohl číst a nesměl se dostat k datům….

PLATÍ PRO CELOU EU

Tak tedy:

Doběh práva vůči majetku v r. 2017

Podle Rejstříku EStA Spolkového správního úřadu v Kolíně nad Rýnem (Bundesverwaltungsamt in Köln) o rozhodnutích ve věcech státní příslušnosti vedeného správními orgány – běžně nazývaného také „EStA – „Americký rejstřík osob/Cestovní rejstřík“ – existuje jen velmi málo průkazných Němců, kteří mají na základě svého nepřetržitého rodinného původu (zde: Důkazy o předcích, kteří žili před rokem 1914) oprávněný právní nárok na německou půdu, nebo jej z něj mohou odvodit.

 

[wp_ad_camp_2]

Od roku 1918 jsou Němci považováni za entity, které se staly nezvěstnými na širém moři a neozývají se. Tato okolnost ani není člověku oznámena ve škole. Místo toho tito lidé odmítají stát se, jak je to správné, občanem v některém z 26 (25+1) spolkových států „Německé říše“ (1817 – 1914) a stávají se dobrovolně entitami, které jsou nazývány DEUTSCH (německý, německá, německé) podle Základního zákona (Grundgesetz, GG) článek 116 odst. (1), (zde: Němec ve smyslu Základního zákona místo podle „jiných zákonných úprav, zákona o říšské státní příslušnosti, Reichsstaatsangehörigkeitsgesetz, RuStAG z roku 1913), tedy stávají se nacisty (slovo „Deutsch“ pochází z nařízení o německé státní příslušnosti z 05.02.1934 – z Hitlerovy doby!). Že je (muž nebo žena) „DEUTSCH“, si může každý sám přečíst na svém personálním průkazu (Personalausweis, to je ve Spolkové republice Německo osobní průkaz používaný tak, jako se v jiných zemích používá občanský průkaz). A díky pánům Schröderovi / Fischerovi byla na všechny v letech 1999/2000 přes noc rozprostřena „německá státní příslušnost.“

Boj o kulturu ze strany Otto von Bismarcka a ze strany císařské rodiny, který dosavadní porobení lidí Vatikánem přerušil v době mezi roky 1848 až 1914, byl jediným obdobím, v němž lidé vlastnili pravá práva vůči majetku. Po První světové válce a po vstupu pomocí puče, který po ní následoval, do Výmarské republiky (počínaje Výmarskou republikou WRV z roku 1919), je „JMÉNO“ (NAME) věcí státu: (k tomu viz: Úvodní zákon k Občanskému zákoníku, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, EGBGB čl. 10, Občanský zákoník, Bürgerliches Gesetzbuch, BGB § 12 a Obchodní zákoník, Handelsgesetzbuch, HGB § 17), byl přes půdu 2. Německé říše rozprostřen první koberec z útržků tkaniny. Pak přišla Třetí říše Adolfa Hitlera a na něj byl položen druhý pestrý koberec. Od roku 1949 k tomu přibyl třetí koberec v podobě „SRN“ (Spolkové republiky Německo). V roce 1990 nám byl navrch toho všeho naložen čtvrtý koberec v podobě „Sjednocené hospodářské oblasti“ (Vereintes Wirtschaftsgebiet). A nyní, v roce 2016, pomocí pirátské vlajky/vlajky s „lebkou a skříženými hnáty“ pátý cár tkaniny.

 

[wp_ad_camp_2]

Bezpráví se nikdy nemůže stát právem!

Obce nacházející se v hospodářské oblasti Spolkové republiky v Německu (in der Bundesrepublik in Deutschland) od roku 2007/8 už nemají práva vůči pozemkům, a proto!!!!!!!!!!

neslouží obecnému blahu člověka, nýbrž pouze blahu koncernů a jiných obchodních zájmových svazů.

Pokud jde o práva vůči pozemkům, často jsou vzájemně směšovány dva okruhy témat:

Za prvé – obchodní smlouvy – viděno v celkovém kontextu. Německá říše (1871 – 1914) – ale nikoli její jednotlivé spolkové státy – byla zakotvena v obchodním právu. Také Haagská úmluva o zákonech a obyčejích pozemní války (Haager Landkriegsordnung, HLKO) je ryze obchodní právo. Úmluva týkající se zákonů a obyčejů pozemní války ze dne 18. října 1907 (Říšský věstník zákonů, Reichsgesetzblatt, RGBl. 1910 str. 107): Čl. 1 [Respektování Haagské úmluvy o zákonech a obyčejích pozemní války] Mocnosti této smlouvy dají svým pozemním vojskům pravidla chování, která odpovídají k této Dohodě připojenému Řádu zákonů a obyčejů pozemní války. Čl. 2 [Používání pouze mezi smluvními stranami] Ustanovení Řádu uvedeného v článku 1 a také ustanovení této dohody se používají pouze mezi mocnostmi této smlouvy a pouze tehdy, když všichni válčící jsou smluvními stranami této smlouvy.

[wp_ad_camp_2]

Čl. 3 [Odpovědnost válčícího] Válčící, který by případně porušil ustanovení zmíněného Řádu, je případně povinen nahradit škodu. Odpovídá za všechna jednání osob patřících k jeho ozbrojené moci. A právě tyto obchodní smlouvy v roce 2017 vyprší! To se ale pramálo týká jak příslušného svéprávného spolkového státu, respektive původní vesnické obce, a zde ze všeho nejméně svrchovaného jedince (Souverän). To nejdůležitější, co v tuto chvíli můžete udělat, je získat stará práva, abyste je mohli požívat i v budoucnosti. To proto, že člověk na to má právo díky svému rodinnému původu a rodiny toto právo budou mít vždy. Dne 27.10.2017 ve 23.59 hodin takzvané „císařské právo“ doběhne! To znamená, že pak už nikdo nebude moci získat tato práva z této doby, protože nečinně uplynulo 99 roků od posledního právního stavu ze dne 28.10.1918! A pak Evropská unie všechno kompletně může shrábnout a shrábne do kapsy!

Za druhé – zánik územně správních celků obcí Spolkové republiky v Německu (BRiD), způsobený v letech 2007/8 pomocí EU. Starostové byli povinni v letech 2007/2008 na základě nařízení spolku „EU“ takovou/svoji obec nahlásit jako (obchodní) podnik (Unternehmen). Taková obec je také od té doby zapsána jako obchodní podnik v rejstříku Duns & Bradstreet (DUNS) pod jménem svého tehdejšího starosty, který je „jednatelem“. Od té doby je nazýván „Jednatel“ (Der Bürgermeister“) jako synonymum pro plně ručícího jednatele. Cestou tohoto zapsání do rejstříku jako obchodní podnik taková obec ztratila svůj územně správní celek a ztratila svoji výsostnou moc. To znamená, že od té doby jsou naše obce územím bez státní příslušnosti bez katastrálního území a na základě toho podléhají námořnímu obchodnímu právu (Seehandelsrecht).

[wp_ad_camp_2]

Pomocí smluv ESM, CETA a TTIP se od roku 2016 dostávají k moci piráti! Zatímco my se ještě ptáme, proč mohou v naší obci působit námořní obchodní práva. Pokud to nikdo neodmítne, je to podle obyčejového práva (Gewohnheitsrecht) po uplynutí deseti roků pro personál-německý (Personal-deutsch) „závazné“. Tohle všechno se pravého Němce netýká! Průkazný Němec je legitimním dědicem/nositelem práv a je nade vším! Výrokem „vlastnit práva vůči zemi a půdě“ se obrazně míní, že člověk může vůči správci doložit, že je tímto svrchovaným jedincem. Čím více Němců se přihlásí zpět do svého domova (Heimat) a na místě znovu oživí svoji vesnickou obec, tím svižněji to půjde kupředu. Do Versailles se k signování „Smlouvy PRO mír“ (Vertrag FÜR den Frieden, Peace of Treaty) dne 9. listopadu 1918 nedostavili žádní císařem oprávnění vyslanci. Protože tam z valné části lupiči přijali smlouvu, která ucpala ústa roubíkem, kterou by císař Vilém II. býval nikdy nesměl schválit. Od 28. října 1918 jsou tedy všichni Němci nezvěstní a jejich místo zaujali samozvaní politici bez legitimace. Jestliže se takto najde nějaká země bez pána, lze ji, pokud uplynula dlouhá doba, aniž by se ohlásili její právoplatní vlastníci, prostě uzurpovat/převzít. S loděmi, které byly nalezeny bez posádky, to lze udělat přímo. U lodí, které byly nalezeny pouze bez kapitána, je nutné nejprve získat na svoji stranu posádku! Pokud posádka nálezce uznala za nového vlastníka, je uzurpace/převzetí dokonáno.

Nám všem je tím brán náš domov! Protože to ale podle mezinárodního práva nejde, musejí nás všechny nechat zapomenout, kdo jsme! A přesně to se zde právě děje!!! Kdo si to nevezme k srdci a nebude také podle toho žít, smí ovšem i nadále pobývat ve „Sjednocené hospodářské oblasti“ a nesmí se divit tomu, co se zde brzy bude dít!

 

[wp_ad_camp_2]

Co tedy „musíte,“ pokud nechcete přijít o majetek, udělat:

DŮLEŽITÉ  Pro všechny vlastníky domů a pozemků! DŮLEŽITÉ

Uvědomte si prosím, že pokud do konce tohoto roku u Katastrálního úřadu neuplatníte svoje práva vůči domům a pozemkům, přijdete o svoje domy a pozemky 1.1.2017 ve prospěch Evropské unie cestou zvykového práva.

Musíte si vyžádat na katastrálním úřadě List vlastnictví – je jedno, co tam na to odvětí, trvejte na tom a neodejděte, dokud ho nebudete mít  trvejte na tom, že ho chcete mít – a to ještě dnes!

Nechte si na něj dát razítko Katastrálního úřadu orientované na „12 hodin“ (oni vědí, co to znamená!) Úderem 12 hodiny nabýváte totiž majetek!!!!! a požadujte, aby to razítko žádným způsobem neznehodnotili – což znamená: dát razítko našikmo a do razítka se podepsat! Razítko musí mít naprosto čistou neporušenou plochu. Nesmí tam být písmena z textu nebo přerušené nějakou čarou.

Dle návrhu právníků by měl být tento níže uvedený text v modrém písmu zaměněn za způsob podpisu, který Vám bude později sdělen. Takže to nemusíte dělat.

Pak požadujte, aby na to rukou připsali dovětek: „Pan Ten-a-ten/Paní Ta-a-ta je vlastníkem a majitelem těchto pozemků se všemi na nich se nacházejícími budovami a ostatními věcmi.“

Pod to přijde čitelný podpis toho, kdo to zpracoval! A to jméno, příjmení (jméno rodiny)! Na to si dejte pozor a řekněte jim to předem, aby věděli, že VY víte!

Pak ještě musíte být zaregistrováni u „ŘÍŠSKÉHO KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU“ v Krakově, což umí udělat téměř každý dobrý právník bydlící u hranice s Polskem. (ano, ten starý Říšský katastrální úřad ještě existuje, jen už o tom bohužel nikdo neví!). A protože kdysi Česko byl protektorátem čechy a moravy, spadáme také pod něj.

 

[wp_ad_camp_2]

Samozřejmě registraci si můžete udělat také sami, pokud bydlíte u polské hranice.

Ohledně registrace mám domluveny právníky v Rakousku, kteří do Krakova pojedou a budou na registraci potřebovat Váš (pouze kopii LV buď v papírové podobě, nejlépe však v elektronické podobě, vytisknou si to sami). O platbu za registraci se nemusíte starat, zaplatil ji hromadně jeden hodně bohatý člověk ze švýcarska.

Nenecháme si přece ukrást pozemky, majetek a celou Evropu. Proto se sami snažte.

Informujte se o tom prosím neprodleně, nemá to nic společného s „říšskými občany a s říšskou ideologií“, je to trpce vážné!!! Dne 1.1.2017 práva vůči nemovitostem v Německu a EU vyprší!

Teď taky víte, proč si i někteří „přicestovavší odborníci“ vyfotografovali domy a drze prohlásili: za pár měsíců bude tvůj dům patřit mně!

A Evropská unie vám vaše domy vezme, pomocí policie nebo v nouzi pomocí organizace EUROGENDFOR – soukromé armády Evropské unie, která byla k tomu účelu založena…!

V den kdy by přišli, (pokud nebudete mít nahoře zmíněné dokumenty) musíte okamžitě opustit pozemek a vše zanechat v baráku tak jak stojí a leží.  I auto v garáži, peníze v trezoru se vším všudy. Znovu opakuji, nejsou to moje domněnky, je to vyjádření odborníků…..

To jsou právě ty domy a auta, které slibovala MADAMME MERKELOVÁ všem „PŘIVANDROVALCŮM“ a odborníkům, než přišli do potápějící se EVROPY. V podstatě tedy nelhala!!!!!Což je smutné a kruté zároveň.

 

[wp_ad_camp_2]

Možná tedy bude lepší, než shánět nesmyslné vánoční dárky nadělit si opět Váš těžce vydřený majetek zpátky a to bude ten nejlepší dárek pro Vás na vánoce, pokud je slavíte a můžete být v klidu….

Veškeré Vaše jednání leží pouze a jenom ve Vašich rukou a rozhodnutí, jestli tak učiníte či nikoliv, je opět Vaše svobodné jednání jako lidské bytosti….. Opět opakuji, můžete si vše zařídit sami…..

Prosím rozešlete mezi co nejvíce lidí s odkazem na náš web. Děkujeme za čtení našich nových stránek.

Adresa, kam hromadně můžete posílat jen fotokopii Listu vlastnictví pro registraci do Říšského katastru:

[email protected]

Nezapomeňte, že se to týká nás všech!!!!!!!!!!

tm

AKTUALIZACE 10:54

Moc se omlouvám za jednu část, která mně vypadla. Zde ji máte:

Je nutné tedy mít dva LV listy a také si nechat vystavit fotokopii nebo z elektronických podkladů mapu pozemku. Zde platí opět to stejné jako u LV listiny, musí tam být kulaté razítko orientované na 12. hodinu.

Klidně může být i v mapě ale nepřerušené jakoukoliv čarou či číslicí…..

Shrnuto a podtrženo, potřebujete dvě LV s razítkem na 12 hodin, v čistém bílém poli a k tomu mapu Vašeho pozemku taky s razítkem v čistém bílém poli na 12 hodin. Pokud by nebylo místo na mapě pro razítko, nechte si dát razítko na 12 hodin na čistý bílý papír a nechat to na katastru sešít. To dělají běžně…..

tm

 

 

Líbil se vám článek? Pošlete ho dál
138 Komentáře
Řadit dle: nejnovější
Řadit dle: nejstarší Řadit dle: počtu reakci
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře