Aliance pro veřejné zdraví a bezpečnost v Santa Fe včera podala návrh Nejvyššímu soudu USA, aby rozhodl o ohrožení samotné existence této země a světa.

Před pětadvaceti lety přijal Kongres zákon, který povolil neomezené znečišťování každého čtverečního centimetru této země mikrovlnným zářením. Znečišťovatelé – telekomunikační společnosti – byli zproštěni veškeré odpovědnosti za zranění, úmrtí a škody na majetku. Městům a státům bylo zakázáno chránit své občany.

Státním soudům bylo zakázáno projednávat žaloby. Lidé, kteří byli zraněni, usmrceni a připraveni o příjem a majetek kvůli mobilním věžím a mobilním zařízením, se tak ocitli v ohrožení a utrpěli újmu na zdraví, neměli žádnou možnost nápravy svých zranění, úmrtí a ztrát.

Zákon, který tento útok na naši zemi uskutečnil, je telekomunikační zákon z roku 1996, jehož § 704 uvádí:

„Žádný stát nebo místní vláda nebo jejich orgán nesmí regulovat provoz telekomunikačních služeb, umísťování, výstavbu a úpravy zařízení osobních bezdrátových služeb na základě vlivu emisí rádiových frekvencí na životní prostředí v rozsahu, v jakém tato zařízení splňují předpisy Komise týkající se těchto emisí.“

Tou „Komisí“ je Federální komunikační komise (FCC), která nemá žádné pravomoci v oblasti zdraví nebo životního prostředí a nemá ani pravomoc prosazovat své vlastní předpisy týkající se mikrovlnného (radiofrekvenční) záření.

Výsledkem paragrafu 704 je, že naši zemi, naše občany a životní prostředí před tímto zářením už 25 let nikdo nechrání – ani FCC, ani státy, ani města, ani soudy.

S nástupem technologie 5G se tato situace dostala do krizového bodu. Stejně jako mnoho dalších měst i Santa Fe v Novém Mexiku přijalo vyhlášku, podle níž jsou antény ve veřejných prostranstvích vyňaty ze všech požadavků na využívání pozemků, a v roce 2018 byly uděleny koncese pěti telekomunikačním společnostem na umístění mobilních věží a antén kdekoli v ulicích a na chodnících města Santa Fe.

Aliance pro veřejné zdraví a bezpečnost okamžitě podala žalobu k federální okresnímu soudu. Tato žaloba se nyní nachází u Nejvyššího soudu USA.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Žádáme Nejvyšší soud, aby rozhodl o dvou souvisejících otázkách:

1. Porušuje článek 704 telekomunikačního zákona z roku 1996 právo na přístup k soudu zaručené prvním dodatkem Ústavy?

2. Znamená „vliv na životní prostředí“ v § 704 „vliv na zdraví“?

Buď kladná odpověď na první otázku, nebo záporná odpověď na druhou otázku by okamžitě obnovila právo všech Američanů chránit své zdraví, životy a majetek před mikrovlnným zářením a telekomunikační společnosti by podléhaly odpovědnosti za zranění, úmrtí a škody na majetku, které způsobují.

Potřebujeme, aby tuto stížnost podpořilo co nejvíce organizací tím, že se připojí ke spisu, který se nyní připravuje a který musí být podán k Nejvyššímu soudu do 24. listopadu 2021. Nejvyšší soud si vybírá případy, o kterých bude rozhodovat, a čím větší podporu budeme mít od organizací z celého světa, tím větší je pravděpodobnost, že soud naší petici vyhoví a případ projedná. Vyhovění naší stížnosti samo o sobě získá publicitu a posune povědomí veřejnosti o této neviditelné hrozbě pro náš národ.

Pouhé vzájemné rozhovory, pořádání konferencí, organizování protestů a podávání žalob na FCC, která nemá žádné pravomoci v oblasti zdraví, naši věc nijak významně neposunuly a ani posunout nemohou. Správným cílem útoku není FCC, ale protiústavní zákon, který Kongres přijal před 25 lety. Pokud by se vaše organizace chtěla připojit a ještě tak neučinila, zašlete mi prosím následující informace na adresu [email protected]

Dne 26.10.2021

Přeložila tereza | Zdroj: CellPhoneTaskForce

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.