Hledejte na tadesco.org

Archiv

Nejnovější zprávy

 • Zátah na chazarskou mafii se zintenzivňuje navzdory 45dennímu rozpočtovému příměří v USA
  Zátah na chazarskou mafii se zintenzivňuje navzdory 45dennímu rozpočtovému příměří v USA

  Zátah na chazarskou mafii se zintenzivňuje navzdory 45dennímu rozpočtovému příměří v USA

 • Speciální jednotky zachránily děti před rituálním obětováním hlubokého státu
  Speciální jednotky zachránily děti před rituálním obětováním hlubokého státu

  Speciální jednotky zachránily děti před rituálním obětováním hlubokého státu

 • Čo znamená víťazstvo odporcov podpory Ukrajiny vo voľbách na Slovensku
  Čo znamená víťazstvo odporcov podpory Ukrajiny vo voľbách na Slovensku

  Čo znamená víťazstvo odporcov podpory Ukrajiny vo voľbách na Slovensku

 • Mariňáci vytlačují FEMA z ostrova Maui
  Mariňáci vytlačují FEMA z ostrova Maui

  Mariňáci vytlačují FEMA z ostrova Maui

Související zprávy

 • Čo znamená víťazstvo odporcov podpory Ukrajiny vo voľbách na Slovensku
  Čo znamená víťazstvo odporcov podpory Ukrajiny vo voľbách na Slovensku

  Čo znamená víťazstvo odporcov podpory Ukrajiny vo voľbách na Slovensku

 • Európa utrpela vo vojne s Ruskom drvivú porážku
  Európa utrpela vo vojne s Ruskom drvivú porážku

  Európa utrpela vo vojne s Ruskom drvivú porážku

 • USA doporučily Zelenskému, aby odstoupil a uprchl ze země
  USA doporučily Zelenskému, aby odstoupil a uprchl ze země

  USA doporučily Zelenskému, aby odstoupil a uprchl ze země

 • Proamerické sily na Slovensku sú krok od drvivej porážky v parlamentných voľbách
  Proamerické sily na Slovensku sú krok od drvivej porážky v parlamentných voľbách

  Proamerické sily na Slovensku sú krok od drvivej porážky v parlamentných voľbách

Žaloby za genocidu podané u Mezinárodního trestního tribunálu

Fake news se snaží dehonestovat a zesměšňovat pravdivé zprávy o Reineru Fuellmichovi. Zbytečně. I v jiných zemích se právníci dávají dohromady s masovými žalobami ohledně očkovací hysterie vlád.

.

***** **** ***** ****

.

Sedm žalobců podalo jménem britského lidu stížnost k Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC) a obvinilo 16 osob z genocidy, zločinů proti lidskosti, válečných zločinů a zločinů agrese.

.

Mezi 16 obžalovanými jsou Dr. Anthony Fauci, Dr. Peter Daszak, Bill a Melinda Gatesovi, generální ředitelé společností Pfizer, Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson, britský premiér Boris Johnson a několik dalších britských představitelů, jakož i prezidenti Rockefellerovy nadace a Světového ekonomického fóra.

Podle žaloby ICC porušilo 16 obžalovaných Norimberský kodex a články 6, 7, 8, 15, 21 a 53 Římského statutu.

Norimberský kodex je soubor etických zásad lékařského výzkumu, který vznikl na základě norimberského „lékařského procesu“ po druhé světové válce. Norimberský tribunál pro válečné zločiny stanovil 10 standardů, které musí lékaři dodržovat při provádění pokusů na lidech.

Mezinárodní trestní soud je stálý a nezávislý soud, který vyšetřuje zločiny týkající se mezinárodního společenství. Její činnost se řídí mezinárodní smlouvou nazvanou Římský statut, kterou ratifikovalo více než 120 zemí včetně USA. Mezinárodní trestní soud může zasáhnout, pokud členský stát nepřijme vhodná opatření k předvedení zločince před soud. Teoreticky by členské státy měly se soudem spolupracovat.

Podle listu The Desert Review byla v souvislosti s pandemií COVID-19 a snahou o zavedení experimentálního očkování proti COVID ve Spojeném království obviněna řada vysoce postavených osobností z několika trestných činů, včetně zločinů proti lidskosti, válečných zločinů a zločinů agrese:

V ohromující 46stránkové žádosti k Mezinárodnímu trestnímu soudu ze dne 6. prosince [2021] obvinil neohrožený právník a sedm žadatelů Anthonyho Fauciho, Petera Daszaka, Melindu Gatesovou, Williama Gatese III a dalších 12 osob z četných porušení Norimberského kodexu. Patří mezi ně různé zločiny proti lidskosti a válečné zločiny podle článků 6, 7, 8, 15, 21 a 53 Římského statutu.

Špinavých 16

V obžalobě je uvedeno celkem 16 obviněných:

 1. Dr. Anthony Fauci, ředitel NIAID
 2. Dr. Peter Daszak, prezident EcoHealth Alliance
 3. Bill Gates
 4. Melinda Gatesová
 5. Albert Bourla, předseda představenstva společnosti Pfizer
 6. Stéphane Bancel, předseda představenstva společnosti Moderna
 7. Pascal Soriot, předseda představenstva společnosti AstraZeneca
 8. Alex Gorsky, předseda představenstva společnosti Johnson & Johnson
 9. Tedros Adhanhom Ghebreyesus, generální ředitel WHO
 10. Boris Johnson, předseda vlády Spojeného království
 11. Christopher Whitty, hlavní lékař Spojeného království
 12. Matthew Hancock, bývalý ministr zdravotnictví a sociální péče Spojeného království
 13. Současný ministr zdravotnictví a sociální péče Spojeného království
 14. June Raineová, výkonná ředitelka společnosti Medicines and Healthcare products ve Spojeném království
 15. Dr. Rajiv Shah, prezident Rockefellerovy nadace
 16. Klaus Schwab, prezident Světového ekonomického fóra

Oběťmi, jejichž jménem byla žaloba podána, jsou „občané Spojeného království“. Jedním ze sedmi žalobců je Dr. Michael Yeadon, bývalý viceprezident a vedoucí vědecký pracovník pro výzkum alergií a dýchacích cest ve společnosti Pfizer.

Na konci roku 2020 vyjádřil vážné obavy, že očkování proti COVID bude povinné, protože pro jeho použití nenašel lékařské opodstatnění. Jak všichni víme, v roce 2021 se očkování stalo celosvětově povinným. V dubnu 2021 Yeadon zveřejnil obavy, že očkování je součástí programu depopulace.

„Domnívám se, že [posilovací očkování proti COVID-19] je zneužíváno k poškození vašeho zdraví a potenciálnímu zabití. Nevidím jinou rozumnou interpretaci než vážný pokus o masovou depopulaci,“ řekl v rozhovoru pro Planet Lockdown, který byl zveřejněn koncem dubna 2021.

Co je Mezinárodní trestní tribunál?

Mezinárodní trestní tribunál (ICC) je mezivládní organizace a mezinárodní tribunál se sídlem v nizozemském Haagu. Jeho činnost se řídí mezinárodní smlouvou nazvanou Římský statut, kterou ratifikovalo více než 120 zemí včetně Spojených států.

Mezinárodní trestní soud je stálý a nezávislý soud, který vyšetřuje zločiny, jež se týkají mezinárodního společenství, jako je genocida, válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a zločiny agrese. Teoreticky by členské státy měly se Soudním dvorem spolupracovat, ale ne vždy se tak děje.

Soud může v případě potřeby stíhat a soudit osoby obviněné z těchto typů trestných činů, ale obvykle tak činí pouze v případě, že členský stát nepodnikne proti pachateli příslušné právní kroky, což může nastat v případě, že se vláda snaží danou osobu chránit před trestní odpovědností. Jak je uvedeno ve stížnosti:

Snažili jsme se tento případ řešit prostřednictvím místní anglické policie a anglického soudního systému, ale bezvýsledně, protože se nám ani po několika pokusech nepodařilo případ zaregistrovat ani na policii, ani u soudu.

Statut ICC uvádí, že „ICC má doplňovat, nikoli nahrazovat vnitrostátní systémy trestního soudnictví; stíhá pouze případy, kdy stát není ochoten nebo schopen skutečně vyšetřovat nebo stíhat“ (čl. 17 odst. 1 písm. a)). Toto je takový případ, a proto se obracíme přímo na Mezinárodní trestní soud.

ICC se nicméně při zatýkání spoléhá na vnitrostátní donucovací orgány, takže členský stát může stále omezit schopnost soudu postavit zločince před soud. Mezinárodní trestní soud nemá vlastní policejní síly, které by mohly vykonávat zatykače nebo zatýkat. V tomto případě jsou obvinění rozptýleni v několika zemích. Podle žaloby ICC porušilo 16 obžalovaných Norimberský kodex a čtyři články Římského statutu.

Porušení 1 – Norimberský kodex

Norimberský kodex je soubor etických zásad lékařského výzkumu, který vznikl na základě norimberského „lékařského procesu“ po druhé světové válce. Norimberský tribunál pro válečné zločiny stanovil 10 standardů, které musí lékaři dodržovat při provádění pokusů na lidech.

Mezi těmito etickými kodexy je na prvním místě potřeba informovaného souhlasu s účastí na lékařských experimentech. Norimberský kodex se stal také základem pro další etické kodexy a zákony v oblasti lékařské etiky, včetně Helsinské deklarace z roku 1965, která vyžaduje, aby praktikující lékaři „při poskytování lékařské péče jednali v nejlepším zájmu pacienta“.

Ačkoli Norimberský kodex není závazným právním předpisem, stížnost tvrdí, že je pramenem mezinárodního práva podle čl. 21 odst. 1 písm. b) Římského statutu, který uznává mezinárodní právo, mezinárodní smlouvy, mezinárodní zvyklosti a zásady práva uznávané civilizovanými národy jako rovnocenné.

Porušení 2 – genocida

Článek 6 Římského statutu hovoří o genocidě, tj. činech, jejichž cílem je zcela nebo zčásti zničit národnostní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu. V tomto případě se jedná o britskou populaci jako celek a následně o celý svět, počínaje staršími, chronicky nemocnými a zdravotně postiženými lidmi. Genocida může zahrnovat následující činy:

Zabíjení

Způsobení vážné tělesné nebo duševní újmy

Zavedení opatření na snížení porodnosti

Úmyslné způsobení životních podmínek, které mají vést k úplnému nebo částečnému zničení.

Všechny tyto definice se vztahují na tento případ a na podporu každého obvinění jsou uvedeny podrobnosti. Například pokud jde o „nastolení životních podmínek, jejichž cílem je zničení“, zahrnuje to jak ničení podniků a převody majetku prostřednictvím nařízených výluk, tak poškozování imunitního systému lidí tím, že jim je odepřena včasná léčba, vyžadují se masky a jsou nuceni k očkování proti COVID.

Porušení 3 – Zločiny proti lidskosti

Článek 7 Římského statutu se zabývá zločiny proti lidskosti, mezi něž patří:

Vražda

Exterminace

Uvěznění nebo přísné zbavení fyzické svobody v rozporu se základními pravidly mezinárodního práva.

Mučení

Nucená sterilizace

Pronásledování identifikovatelné skupiny

Apartheid a další nelidské činy

Jednotlivá obvinění jsou podrobně popsána ve stížnosti a doložena daty.

Porušení 4 – Válečné zločiny

Válečnými zločiny se zabývá článek 8 Římského statutu. Ve stížnosti se uvádí, že „proti obyvatelům Spojeného království (a světa) byla vedena tajná válka prostřednictvím uvolnění biologické zbraně SARS-Cov-2 a další biologické zbraně m-RNA genové terapie ‚vakcíny'“. Obžaloba obsahuje také obvinění z trestného činu Mens Rea, tj. úmyslu spáchat trestný čin, které uvádí, že:

… členové vlády Spojeného království a mezinárodní vedoucí představitelé, proti nimž jsme vznesli toto obvinění, vědomě pracují ve prospěch tohoto globálního plánu na depopulaci prostřednictvím biologických zbraní známých jako SARS-Cov-2 a „vakcín“ m-RNA.

Tvrdíme proto, že členové vlády Spojeného království a světoví představitelé, proti nimž jsme podali tuto stížnost, o těchto údajných zločinech věděli a měli je v úmyslu spáchat.

Mezi válečné zločiny uvedené ve stížnosti patří:

Úmyslné zabíjení prostřednictvím experimentálního očkování proti COVID, použití smrtelných dávek midazolamu u pacientů v pečovatelských domech s diagnózou COVID a použití hydroxidu grafenu při očkování.

Vyzývají nejen k úplnému vyšetření použití hydroxidu grafenu v některých injekcích COVID, ale také k úplnému vyšetření údajné vraždy Dr. Andrease Noacka, německého chemika a předního odborníka na grafen. Noack popsal přeměnu oxidu grafenu na hydroxid grafenu ve své doktorské práci. Ve stížnosti se uvádí:

Profesor Dr. Pablo Campra z univerzity v Almerii společně s Dr. Andreasem Noackem zkoumal „vakcíny“ Covid na přítomnost oxidu grafenu pomocí mikro-Ramanovy spektroskopie, tedy studia frekvencí. Podle obou lékařů vakcíny neobsahují oxid grafenový, ale hydroxid grafenový.

Dne 23. listopadu 2021 zveřejnil Dr. Andreas Noack video, ve kterém vysvětluje, co je to hydroxid grafenu a jak nanostruktury vpravené do lidského těla působí v žilách příjemců „vakcíny“ jako „žiletky“ …

Dne 18. listopadu 2020 Dr. Andreas Noack diskutoval o nebezpečí „vakcín“ Covid-19 v „živém vysílání“ na YouTube, když byl na kameru zatčen ozbrojenými německými policisty (příloha 41). Dne 26. listopadu 2021, jen několik hodin poté, co zveřejnil své poslední video o oxidu grafenu a hydroxidu grafenu (příloha 42), byl napaden a zavražděn.

Vyzýváme k úplnému vyšetření použití hydroxidu grafenu ve „vakcínách“ Covid 19 a vraždy doktora Andrease Noacka.

Mučení prostřednictvím nuceného nošení masek, používání testovacích tamponů obsahujících karcinogenní chemikálie a vypouštění umělé biologické zbraně.

Úmyslné způsobení velkého utrpení nebo vážné újmy na zdraví či těle – příklady zahrnují nucené používání masek, uzavření lékařských ordinací, nařízení očkování proti COVID, použití psychologické války, použití ekonomické války, použití biologické války, odepření účinných léků, potlačení alternativní léčby, použití ventilátorů navzdory prokázané škodlivosti a eutanazie starších pacientů s COVID pomocí midazolamu.

Rozsáhlé ničení a přivlastňování majetku, které nebylo odůvodněno vojenskou nutností a bylo prováděno nezákonně a bezohledně.

Úmyslné útoky na civilisty, včetně těch, kteří se přímo neúčastní bojových akcí.

Úmyslné provedení útoku s vědomím, že bude mít za následek ztráty na lidských životech, zranění civilistů, poškození civilních objektů a/nebo rozsáhlé, dlouhodobé a vážné poškození přírodního prostředí.

Porušení 5 – Agresivní trestné činy

Poslední porušení se týká zločinů agrese proti britskému lidu, které spadají pod články 8 až 3 Římského statutu. Ve stížnosti se uvádí:

„Jedná se o celosvětové zločinné spiknutí, které bylo plánováno několik desetiletí. Nyní je zřejmé, že se na „plánu“ podílejí superbohatí a vůdci většiny národních států, až na několik výjimek.

Je také zřejmé, že v centru tohoto drakonického zločinného spiknutí stojí mocné think-tanky, jako je WEF [Světové ekonomické fórum] v Davosu a Římský klub, stejně jako další nevládní organizace, jako je WHO, GAVI a další. Pod oficiálním heslem „BUILD BACK BETTER“, které používá prezident Světové zdravotnické organizace, prezident USA, stejně jako prezident WEF, premiér Velké Británie a nespočet dalších světových lídrů.

Cílem těchto aktivit je vytvořit nový světový řád prostřednictvím Agendy 2030 OSN, a to postupnou likvidací všech demokratických národních států pod kontrolou nevolené elity a zničením svobod a základních lidských práv národů Země.

Kromě toho mají být zničeny malé a střední podniky a podíly na trhu převedeny na největší korporace vlastněné globální elitou. Uskutečnění tohoto cíle pravděpodobně povede k úplnému zotročení lidstva.

Toho bude dosaženo pomocí hrozby nebezpečné biologické zbraně, viru, vakcín, testovacích per, maskovacích mandátů a všech dalších opatření. To vše je nejen porušením vnitrostátních zákonů, ale také zásadním porušením Charty OSN a Římské smlouvy, jakož i našich základních lidských práv.

Je nanejvýš naléhavé, aby Mezinárodní trestní soud s ohledem na všechny tyto skutečnosti okamžitě přijal opatření, která by prostřednictvím soudního příkazu zastavila zavádění očkování COVID, zavádění nezákonných očkovacích průkazů a všech dalších zde zmíněných typů nezákonné války, která je v současné době vedena proti obyvatelům Spojeného království.

Nové poznatky „rozvrátí celý očkovací průmysl

Dr. Reiner Fuellmich – americko-německý právník zabývající se spotřebitelskými spory a spoluzakladatel německého mimoparlamentního vyšetřovacího výboru Corona, který byl založen 10. července 2020 – ve svém videozáznamu z 1. ledna 2022 (viz horní část tohoto článku) oznámil, že údaje, které mají nyní k dispozici, „stačí k rozbití celého očkovacího průmyslu“.

Fuellmich vede v komisi případ Coronovy krize. Výbor se původně zaměřil na odhalování podvodů při testování PCR, nyní má však také důkazy o tom, že výrobci vakcín používali různá čísla šarží k provádění experimentu v rámci experimentu, aniž by o tom veřejnost věděla.

Podle Fuellmicha to vypadá jako experiment, který má určit dávku potřebnou k zabití a/nebo zmrzačení lidí. Jinými slovy, lidé nedostávali stejné produkty. Různé šarže nebo partie obsahují různé dávky a dokonce i různé složky.

Z mého pohledu právníka existují nezvratné důkazy o úkladné vraždě. ~ Dr. Reiner Fuellmich

Podle Dr. Wolfganga Wodarga, bývalého předsedy zdravotního výboru Parlamentního shromáždění Rady Evropy, o tom existují „pádné důkazy“. Poukazuje na studii zveřejněnou na konci roku 2021, podle níž pouze 5 % šarží bylo zodpovědných za 100 % rychlých úmrtí.

Wodarg ve videu také ukazuje graf 9 500 různých šarží vakcín společnosti Pfizer, přičemž některé z nich vykazují toxicitu 3 000krát vyšší, než je základní hodnota, což dokládají úmrtí. U jiných je toxicita 2 500krát vyšší než základní hodnota. Mezitím se objevují šarže, u nichž se žádné úmrtí nepřipisuje.

Wodarg také tvrdí, že má k dispozici údaje, které ukazují, že výrobci vakcín zřejmě koordinují a synchronizují své pokusy tak, aby potenciálně smrtelnou dávku uvolnil vždy jen jeden z nich. Ale to dělají všichni. Wodarg upozorňuje, že všichni experimentují s dávkováním a přísadami, což mohou dělat proto, že neexistují žádné testovací agentury, které by je kontrolovaly.

Nyní existuje zajímavá webová stránka, kde můžete podle čísla šarže vyhledat údaje v americkém systému hlášení nežádoucích účinků vakcín (VAERS) a zjistit, zda jste obdrželi některou z nebezpečnějších šarží. Přístrojovou desku najdete zde. V následujícím videu je vysvětleno, jak přístrojovou desku používat.

Zdrojhttp://corona-klagen.com/voelkermord-klagen-beim-internationalen-strafgerichtshof-eingereicht/

carsten

 

Líbil se vám článek? Pošlete ho dál
18 Komentáře
Řadit dle: nejnovější
Řadit dle: nejstarší Řadit dle: počtu reakci
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře