První díl ZDE

QFS zastaví Deep State na jeho cestě

Aliance musela zapojit nadpozemské, nebo přesněji řečeno diametrálně odlišné technologie, aby nám pozemšťanům dodala tento neskutečně technologicky vyspělý měnový systém. Vychází z kvantové počítačové inteligence, ve které není žádný prvek ze 3D. Žádný výtvor z naší dimenze nemá vševědoucí „rozpoznávací systémem,“ který napodobuje výtvor živé bytosti. Je to jednoduše umělá inteligence (AI), která má něco, co dokáže nahradit vědomé lidské bytosti.

 

 

Naše planeta Země je živá entita, jejíž životní silou jsou planetární symboly. QFS je považován za živého, s kvantovou dobročinnou inteligencí, která reaguje na každou finanční transakci kdekoli ve světě financí, a to aby zajistila, že je legální, určená majiteli, a transparentní. Pokud člověk rozumí kvantové fyzice, pak dokáže pochopit, jaký má tato kvantová inteligence vliv na každou finanční transakci, která prochází kvantovým finančním systémem. Nedá se zkompromitovat.

I přesto, politici, kteří použili transferový systém SWIFT (STS – rozsáhlá síť používaná bankami k rychlému, přesnému a bezpečnému odesílání a přijímání informací) k převodu svých neoprávněně získaných nelegálních peněz do celého světa, nevěděli, že QFS je s STS již paralelně v chodu, a současně na něj i dohlíží. Politici se nestarali o to, jestli budou chyceni, jelikož bankéři byli na jejich straně, a jelikož oni také vydělávali na jejich transakcích.

Měny kryté zlatem

Prostřednictvím QFS lze převádět pouze měny kryté zlatem nebo aktivy, která mají certifikát digitálního zlata nebo aktiv. Certifikát bude odkazovat na sériové číslo kusu zlata nebo aktiv držených v rezervě, z důvodů krytí měny. Nadpozemské technologie jsou využívány k izolaci zlata nebo aktiv, sloužících k podložení měn. Neexistuje způsob, jak je ukrást nebo odnést z bezpečných úschoven, kde jsou uloženy. Proto se jim říká měny kryté zlatem, jelikož na ně musí být zpětně odkázáno ve spojitosti s kusem zlata nebo aktivy, která je kryje.

Odkazy na „měny kryté aktivy“ jsou procesem vytváření měn založených na aktivech v zemi původu. Aktiva jsou odůvodněním pro stanovení množství měny, která je k dispozici v zemi, ale všechny nominální hodnoty měn musí být akceptovány v rámci QFS a musí mít certifikát zlata nebo aktiv, aby mohly být aktivní v QFS.

 

 

Jsou-li aktiva těžena nebo vytěžena ze země, budou prodána na trhu stejně, jako u jakékoli jiné komodity. Tento proces je komplikovaný a není to lehce splnitelný úkol. Je to však proces, který je nezbytný k zajištění hodnoty světových měn používaných v QFS.

Jakékoli fiat měny, které nelze označit za čisté, transparentní, neteroristické nebo ty, které nepocházejí z legálních činností, jsou diskvalifikovány, což je většina, ne-li všechny fiat papírové měny. Fiat měny se proto nemohou stát legálními v QFS.

Fiat měny, které budou již k dispozici v době plné implementace QFS, přijaté během legálního podnikání, budou v bance vyměněny za měny kryté zlatem.

Tento proces se nazývá „rekonciliace“ (uvedení do souladu), určující tento převod peněz buď jako legální nebo nezákonný, a bude proveden dobročinnou vědomou bytostí z 5. dimenze. Potvrzení a odhalení této vědomé složky QFS, bude zárukou a důkazem, stoprocentně benigního, bezpečného, neutrálního přenosového systému.

Bez možnosti rekonciliace starých fiat peněz v kvantovém finančním systému, přestanou mít všechny činnosti centrální banky v tomto novém finančním systému jakoukoliv relevantnost. Každá země, která nebude v souladu s GESARA, nebude zahrnuta v kvantovém finančním systému a nakonec bude vyloučena z mezinárodního obchodu. Jestliže některé země nebudou v souladu, pokud nějaké takové budou, nezbude jim nic, než výměnný obchod komodit, nebo se budou muset dohodnout na směnovém úvěru s jinými zeměmi, což je systém, který v současné době není na jakékoli úrovni relevance k podnikání nastaven.

 

 

GCR – Globální měnový reset

Každá země musí splňovat požadavky GESARA, aby mohla být součástí QFS. Aliance použije specifický kvantitativní vzorec ke stanovení množství dostupné měny „v zemi,“ která bude v QFS krytá zlatem. Výsledky tohoto vzorce stanoví reálnou hodnotu aktiv každé země, ve srovnání s jinými zeměmi. Existuje mnohem více zlata, než je zapotřebí ke krytí všech světových měn. Jakmile toto bude stanoveno prostřednictvím GCR, cena zlata se stane irelevantní.

Pokud cena zlata vzroste, zvýší se také hodnota všech měn, což nepovede k žádné net change (denní změně – nominální hodnoty všech měn). Vzorec zahrnuje pozemní aktiva, ekonomiku země, její populaci – která je jedním z aktiv země, a řadu dalších parametrů pro stanovení hodnoty měny země. Tento vzorec bude použit v každé zemi, aby všechny měny byly na stejné úrovni jako ve všech ostatních zemích. Použití vzorce a společné hodnoty veškerého zlata znamená, že měna jedné země musí mít stejnou hodnotu jako měna ostatních zemí. Tomu se říká globální znovunastavení měn (GCR) – znovunastavení všech měn na stejnou úroveň jako ve všech ostatních světových měnách a každá z nich má zlatý certifikát k ověření pravosti. Je povinností každé země, aby použila vzorec resetování a aplikovala celosvětové standardy, aby QFS mohl fungovat podle plánu. To je důvod, proč země musí být kompatibilní s GESARA, aby se mohla účastnit QFS.

*(net change – denní změna – změna (odchylka v %) aktuální ceny cenného papíru (resp. hodnoty indexu) vůči otevíracímu kurzu cenného papíru (resp. hodnoty indexu)

Věřte plánu

Aliance Země potvrdila, že jejich cíl porazit Deep State je mnohem složitější, časově náročnější a obtížnější, než se očekávalo a plánovalo. Je stále více zřejmé, že informace o měnícím se světě budou brzy oznámeny, pravděpodobně dříve, než se očekávalo. To bude podle všeho doprovázeno hodně očekávaným hromadným zatýkáním. Existuje přes sedmdesát tisíc zapečetěných trestních žalob připravených k vykonání (dnes jich je už 2krát více, pozn. red.). Jakmile dojde k tomuto sledu událostí, bude na těch probuzených čtenářích, aby pomohli všem pochopit, co se děje, a vysvětlit konstruktivní podstatu probíhajících změn, a i těch změn, které teprve přijdou.

Nikdy nezapomeňte; úmyslné znehodnocení naší fiat měny centrálními bankéři je krádež a je ekvivalentem padělání. Zakladatelé Spojených států amerických považovali padělání za závažný trestný čin, který si zaslouží trest smrti.

Deep State panikaří, protože lidé se probouzejí, a oni si uvědomují, že to nemohou zastavit. Neustále se pokoušejí tomu zabránit nebo to potlačit, ale pravda vychází najevo.

Nyní je na čase, aby se lidé naučili myslet sami za sebe, tím, že se odtrhnou od toho humbuku, ve kterém, například velké množství lidí, kvůli bezduchému typu skupinového myšlení dospějí k závěru, že něco má hodnotu, zatímco kdyby přemýšleli logicky, dospěli by k závěru, že tomu tak není. Hodně bylo ve světě úmyslně dezinterpretováno médii. Máme tu velký nedostatek nezávislých, kriticky myslících lidí. Tento nedostatek lze snadno odstranit přečtením a prostudováním mé knihy VELKÉ PROBUZENÍ, a následně prožít a vědomě a s radostí porozumět nadcházejícímu vývoji.

Autor: Peter B. Meyer

Pro tadesco přeložila Ivana | Zdroj: 540

 

Loading...
Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.

AdBlock je aktivní

 

 

Používáte nástroj pro blokování reklamy. 

Budeme rádi, když naši práci oceníte a nastavíte pro tento web výjimku v Adblocku.

Loading...
Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.