;

Ne se vším mohu v článku souhlasit, ale o těch Zednářích to beru.


V rádiu v Česku hovořil velmistr zednářské lóže a kromě jiného řekl: „Zednářství je víceméně spirituálně charitativní organizace.“

Ve světě jsou dvě základní spirituality, a to křesťanská, která uctívá pravého Boha, a protikřesťanská, která uctívá pohanská božstva neboli padlé anděly – démony.

Bůh stvořil svět viditelný, ale i neviditelný. Do neviditelného světa patří duchové či andělé. Ve zkoušce se velká část andělů postavila proti Bohu. Z pyšných andělů se stali antibohové, démoni. Akbar, tedy nejvyšší z démonů – Lucifer, je později nazván satanem.

Bůh stvořil z lásky člověka a rovněž ho postavil do zkoušky. První lidé, Adam a Eva, v ní neobstáli. Tak byla lidská přirozenost geneticky infikována ložiskem zla, které nazýváme dědičný hřích.

Pohanští žreci a čarodějové udržovali skrze věštění a magii duchovní kontakt s démonskými silami, kterým přinášeli různé oběti, dokonce i lidské. Ovocem byla duchovní temnota, která držela v područí všechny národy.

Bůh se rozhodl spasit lidstvo, které k tomu připravil skrze Abraháma, Mojžíše a proroky. „Když přišla plnost času, Bůh poslal svého Syna, narozeného z ženy“ (Gal 4,4), aby vykoupil lidstvo svou smrtí na kříži.

Co je podstatou antikřesťanské spirituality?

Pohanské spirituální kulty jsou odpradávna spojeny s přinášením rituálních i lidských obětí démonům či satanu. Z pohanství vycházejí lživé nauky o reinkarnaci či nirváně, různé ideologie či filosofie, které zatemňují člověka. Žádný zakladatel těchto kultových ideologií neosvobozuje od hříchu, ani za nás nezemřel a nevstal z mrtvých jako Ježíš Kristus.

Jaká je spiritualita zednářů?

Zednáři a ilumináti rituálně uctívají, podobně jako pohané, padlé anděly – démony a zasvěcují se jim. V 33. stupni se zasvěcují Luciferovi – satanovi.

Bylo zednářství církví odsouzeno?

Ano, několika papežskými dokumenty.

Tvoří dnes zednáři duchovní jednotu s nejvyššími církevními hierarchy?

Dnes ano. Duchovní zlom aggiornamenta nastal na II. vatikánském koncilu.

Jaký postoj má mít lidstvo k zednářům?

Zednáři prosazují satanizaci lidské přirozenosti skrze antizákonodárství, amorální gender, kradení dětí rodičům, jejich tyranii a devastaci a nakonec prosazují i genocidu lidstva na tzv. zlatou miliardu. Zde jde o plánované a masové zločiny proti lidstvu. Je nutné, aby tato polotajná organizace byla postavena před spravedlivý mezinárodní soud a zrušena, dokud není pozdě.

Byzantský katolický patriarchát vybízí všechny křesťany, kteří se dostali do sítí zednářských lóží, řádů a klubů: Vystupte odtud! Neodkládejte, smrt přijde nečekaně! Pak už nebude čas ani na pokání, ani na záchranu duše před věčným peklem!

+ Eliáš, Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

30. 7. 2018

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.

AdBlock je aktivní

 

 

Používáte nástroj pro blokování reklamy. 

Budeme rádi, když naši práci oceníte a nastavíte pro tento web výjimku v Adblocku.