…..v uvedeném článku se dočtete, jakými pomalými kroky a plíživou záludnou a podvratnou silou na společnost, stát zavádí fašistické ba dokonce ještě horší praktiky než fašizmus. Zatím nemáme pojmenování. Jak se kolikrát říká, poturčenec horší Turka…..

08:54

Naprosté zneužití moci státních složek je v poslední době až zarážející a odporné. A to ve všech směrech. Dle fráze: „Dejte lidem do rukou moc a oni vám ukaží kdo jsou“, se naprosto, tato „nová košťata která lépe metou“ v jakýchkoliv složkách státní moci ihned ukáží. Poslední dobou se kdekoliv na úřadech lidé mohou setkat s řitním alpinismem, dokonale propracovaným, nových „pomocných sil MATRIXU“

Je neuvěřitelné, jak se lidé začínají chovat jeden k druhému, jenom aby se jako podpindosníci díky nesmyslným nařízením, pokutám, usurpováním a doslova rabování druhých (dle údajných nesmyslných zákonů) vyšplhali po hřbetě druhých ke kýžené papírové odměně na konci měsíce. Jsou pro to ochotni udělat cokoliv.

Podporované udavačství státem a vyzývání lidí k těmto činům je skutečně nevídané. Jenom aby státu neušla ani koruna aby je hned obratem mohl nacpat neziskovkám a do Bruselu a zalíbili se ožralcům ve vedoucích postaveních Evropského parlamentu.

Někdy si myslím, že už nejednáme většinou ani s lidmi, ale s nějakými hybridy a hlavně s „lidmi“ ovládanými psychoelektrickými zařízeními pomocí mobilních telefonů. Ptáte se proč si to myslím? Protože něco takového není ani zakódováno v normálních lidech a jejich zdravém rozumu. Elektromagnetické ovládání myšlení lidí je dávno prokázáno a dnes všude uplatňováno. A neodpustím si poslední poznámku: Italská mafie vybírala desátky a chránila lidi. A dnes? Lidi „složky – stát“ obírají pomalu o všechno (75% daní z výdělku a někdejší mafie 10%) a ještě jim platí za to že je neustále buzerují, stresují, nenechají ani minutu v klidu myslet a důstojně žít. Dokonce i novomanželům se snaží od prvního dne znepříjemnit život. A je to vlastně ještě život na planetě Zemi anebo přežití v bídě od narození do odchodu do jiné dimenze????? ….v maximálním vyštresovaném prostředí. Dnes nezávidím mladým lidem jejich cestu zde na planetě Zemi, kterou si vybrali. Je to stále více smutnější…..

Neuvědomují si „odborníci“, že právě jejich kroky vedou k rozpadu EU. Lidé se už nakrkli a kotel vře. Jsme krátce před rozpadem a usurpátoři se nebudou mít v budoucnu kde schovat….

tm

ANO krok za krokem zavádí fašismus

Napsal : PETAX/PODNIKATEL.CZ

Když se řekne fašismus,  každý si podvědomě vybaví  válku a německé vojáky.  Jenže to je veliká politická lež!  Nacistické Německo bylo v první řadě státem socialistickým, nacionálně-socialistickým, s některými rysy sdílenými s fašistickou Itálií. Hlavním rysem fašismu byla mj. naprosto zbytnělá funkce státu a moc jeho byrokracie, všemocný stát vlamující se do všech detailů lidského života, podřízení ekonomiky i každého jedince zájmům státu. PeTaX

 

Berňák žádal detaily o svatební hostině i po manželech, kteří měli hostinu doma. Server Podnikatel.cz zjistil, že výzvy ohledně poskytnutí údajů o svatební hostině přišly skoro stovce novomanželů, a to i těm, kteří měli hostinu doma.Finanční úřad pro Olomoucký kraj totiž zvolil metodu „kobercového náletu“ a na základě údajů z matrik rozeslal výzvy o poskytnutí údajů o svatební hostině novomanželům, kteří měli svatební obřad na adrese určité restaurace, a také novomanželům, kteří měli svatební obřad v konkrétní den i v obřadní síni obecního/městského úřadu. Odborníci se jednoznačně shodují, že šlo o nezákonný postup.

Řekněte nám detaily o svatební hostině, žádal berňák

Server Podnikatel.cz upozornil na konci července na postup olomouckého finančního úřadu, který poslal novomanželům na Přerovsku výzvu, aby mu poskytli informace a doložili listiny, které se týkaly jejich svatební hostiny. Konkrétně žádal úřad o tyto věci:

  1. Informace o tom, kde se konala svatební hostina, popřípadě kde byli ubytováni svatební hosté v den konání svatby.
  2. Informace o počtu svatebních hostů na svatební hostině.
  3. Informace o tom, jakým způsobem probíhalo vyúčtování svatební hostiny. Zda byla vystavena faktura, daňový doklad, případně příjmový doklad nebo stvrzenka na převzetí finanční hotovosti, případně doklad o zaplacení. Jak byla svatební hostina placena (hotově, bankovní účet). V případě, že by manželé neměli k dispozici žádné z uvedených dokladů, žádal úřad aspoň o sdělení přibližné částky, kterou hostina stála.
  4. Informace o tom, zda byla zaplacena záloha na svatební hostinu, popřípadě v jaké výši, k jakému datu, jakým způsobem byla záloha zaplacena. Zda na zálohu byl vystaven doklad, případně příjmový doklad nebo stvrzenka převzetí finanční hotovosti. V případě, že byl doklad vystaven, žádal úřad o jeho doložení. V opačném případě, pokud by neměli doklad, měli aspoň sdělit přibližné datum a částku.

Tyto vyžadované údaje měli manželé poslat do 15 dnů. Finanční úřad dále v odůvodnění uvedl, že má na tyto informace právo dle § 57 odst. 1 daňového řádu písm. d), dle kterého mají osoby, které získávají jiné údaje nezbytné pro správu daní, povinnost na vyžádání správce údaje poskytnout. Z odůvodnění výzvy bylo zřejmé, že finanční úřad měl pochybnosti o tom, zda byla tržba za svatební hostinu řádně zdaněna a nahlášena v rámci EET.

Schillerová popřela sama sebe

Ačkoli finanční správa tvrdila, že je tento postup v pořádku, odborníci upozorňovali, že výzva neměla oporu v zákoně. Podle zákona totiž novomanželé nejsou osoby, které by během svatební hostiny „získávaly jiné údaje nezbytné pro správu daní“. Názor daňových poradců přitom potvrzoval i odborný komentář k daňovému řádu, který sepsal sedmičlenný tým autorů pocházejících z rozhodujících skupin odborné veřejnosti — tří soudců Nejvyššího správního soudu, autora nového zákona, akademika, zaměstnance daňové správy i daňového poradce. V něm se upřesňuje, že „osobami, které získávají jiné údaje, jež jsou však nezbytné pro správu daní, mohou být např. osoby evidující údaje o ubytovaných osobách, evidující technické prověření automobilů apod.“ Není bez zajímavosti, že jedním z autorů komentáře je nynější ministryně financí Alena Schillerová.

Jenže právě Alena Schillerová před dvěma týdny postup finanční správy podpořila a v odpovědi na interpelaci uvedla, že finanční úřad mohl údaje po novomanželích vyžadovat, protože svatebčané si objednali zajištění svatební hostiny a za tuto službu zaplatili.

Výzva došla i manželům, kteří měli hostinu doma

Jak však zjistil server Podnikatel.cz, výzva o poskytnutí údajů o svatební hostině došla i novomanželům, kteří svatební hostinu měli doma. „Žádnou svatební hostinu si tak neobjednávali a ani neplatili. Výzva mi také přišla. Hostinu jsme měli čistě v kruhu rodinném, tudíž jsme žádnou restauraci ani nepotřebovali a vše si chystali sami. Tak jsem úřadu napsala, jak to vlastně probíhalo. Že bylo na obřadu tolik a tolik lidí, jídlo jsme si kupovali sami a hostina (tedy spíš odpolední raut) byl doma,“ uvedla serveru Podnikatel.cz čtenářka, které výzva také přišla a která se nepřála být jmenována.

Důvodem, že výzvy došly i novomanželům s domácí hostinou, je fakt, že finanční úřad zvolil formu „kobercového náletu“. Finanční úřad totiž oslovil zhruba 10 matričních úřadů v obcích v blízkém okolí restauračního zařízení daňového subjektu, u něhož vznikly pochybnosti o dodržování zákona o evidenci tržeb, aby mu poskytnuly informací o všech novomanželích, kteří se brali v určité dny. Finanční úřad pro Olomoucký kraj zaslal dle § 57 odst. 1 písm. a) daňového řádu městu výzvu, ve které požadoval sdělení ke konkrétním 7 dnům z roku 2017, a to zda byly konány sňatečné obřady a žádal o sdělení osobních dat sezdaných osob. Na výzvu jsme dne 13. 6. 2018 požadované sdělili, konkrétně se jednalo o 6 dnů a 27 manželských párů, uvedla serveru Podnikatel.cz Jitka Kočičová, vedoucí přerovské matriky.

Samotný Finanční úřad pro Olomoucký kraj se pak následně obrátil s výzvou v případě jednoho daňového subjektu na ty novomanžele, kteří měli svatební obřad na adrese určité restaurace. Jenže to nebylo vše. Šetření ohledně dodržování povinností při evidenci tržeb se netýká pouze jednoho restauračního zařízení. V dalším případě se tak výzva mohla týkat novomanželů, kteří měli svatební obřad buď v určitém restauračním zařízení nebo v konkrétní den i v obřadní síni obecního/městského úřadu. Do konce září bylo odesláno celkem 95 výzev novomanželům, upřesnila serveru Podnikatel.cz Zuzana Žabčíková, mluvčí olomouckého finančního úřadu. Výzva tak došla i novomanželům, kteří měli hostinu doma, protože úřad měl jen informaci, že měli v daný den svatbu.

Postup úřadu byl podle odborníků nezákonný

Co se týče postupu finančního úřadu, odborníci se shodují, že byl protiprávní. Pokud úřadu oslovil paušálně všechny, kteří měli ve vybraném období svatbu, pak jde ze strany úřadu o jednoznačné pochybení. Správce daně nemůže oslovit každého, kdo by mohl být ve vytyčeném období v restauraci, tento způsob by pak mohl poskytovat právo na oslovení všech osob, protože bez ohledu na svatbu či v opačném případě oslova narozenin či výročí apod. by mohl oslovit každého. Správce daně takovou pravomoc nemá, soudy opakovaně rozhodly, že nemohou nadmíru a nedůvodně zneužívat svého postavení, vysvětlil právník Jiří Matzner.

Že finanční úřad postupovat nezákonně, souhlasí i Michal Hanych, vlastník společnosti SimpleTax, který se specializuje na spory s finančními úřady. Jestliže použili takto kobercový nálet, jednoznačně nepostupovali zákonně. § 5 odst. 3 DŘ jednoznačně říká, že správce daně šetří práva a právem chráněné zájmy daňových subjektů a třetích osob v souladu s právními předpisy a používá při vyžadování plnění jejich povinností jen takové prostředky, které je nejméně zatěžují a ještě umožňují dosáhnout cíle správy daní. Samozřejmě se jedná o projev jedné ze zásad správy daní, zásadu přiměřenosti, která je poměrně obecná. Správce daně má pak pocit, že zásady může rovnou přeskočit a ignorovat je, upozornil Michal Hanych, podle kterého je nepřípustné, aby měl správce daně zákonem uloženou možnost dotazovat se náhodných lidí na jejich čistě soukromé záležitosti.

Odborníci navíc i nadále odmítají původní výklad finanční správy, že novomanželé (zákazníci restaurace) byli osobami dle § 57 odst. 1 písm. d) daňového řádu, protože by se pak se správce daně mohl dotazovat kohokoli a kdykoli. Takový precedens je velmi nebezpečný. Z finanční správy by se mohla stát nejmocnější instituce ve státě. Již dnes jsme svědky, kdy tato instituce chce v podstatě řídit stát, určovat fungování obchodních vztahů, prostě ovládat hospodářskou činnost. Tomu je zapotřebí zabránit za každou cenu, protože dříve nebo později by to vedlo k hospodářskému kolapsu, doplnil advokát Jiří Vaníček.

Stejný názor má i Tomáš Hajdušek, vedoucí sekce správy daní a poplatků Komory daňových poradců ČR, podle kterého nelze tezi finanční správy o využití § 57 odst. 1 písm. d) daňového řádu v žádném případě přijmout. Potom by se v obdobné situaci ocitli maturanti na maturitním večírku, sedmdesátiletí dědečkové a babičky na srazu po padesáti letech po maturitě nebo sklíčení příbuzní na smuteční hostině po pohřbu. Všechno je od samého začátku úplně špatně. Vedení finanční správy a ministerstva financí mělo udělat jen jednu věc, a to omluvit se za tento exces a slíbit, že se nic podobného nebude opakovat, uzavřel Hajdušek.

Uvádí 8. 10. 2018 server Podnikatel.cz

Poznámka: Osobně bych se už v tomto stádiu vykašlal na právnické piruetky, protože do zákona lze snadno zapsat i velmi nemravné předpisy. Asi bych to řešil tak, že bych úhledně zabalil kus lejna a zaslal je Finanční správě jako vzorek ze svatební hostiny, ať si to přeberou. A to bych se ještě velmi mírnil… Tempo, jakým je za doby panování levicového uskupení ANO & ČSSD s podporou KSČM zaváděn zcela nepokrytý fašismus, je ohromující. Zbývá jen velmi málo času na obranu, než bude zcela pozdě.

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.
Loading...

AdBlock je aktivní

 

 

Používáte nástroj pro blokování reklamy. 

Budeme rádi, když naši práci oceníte a nastavíte pro tento web výjimku v Adblocku.

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.