…..před nějakou dobou jsme přinesli první díl článku o celoplošném výpadku elektrické energie. Dnes přinášíme část druhou a poslední. Mnohým určitě v budoucnu pomůže, pokud si ji stáhnete na papír, nebo dobře zapamatujete….

20:54

V první části tohoto článku, která se zabývá preventivními opatřeními, která by měl každý přijmout v případě výpadku proudu, jsme nejprve řešili, jak lze čelit primárním důsledkům takového výpadku napájení.

Sekundární účinky jsou však mnohem závažnější. Předzásobení při výpadku dodávek pitné vody, benzínu, topného oleje a zemního plynu bylo diskutováno již v první části. V následující části se zaměříme na témata potravin, léků a vnitřních nepokojů, které otřesou zemí v případě výpadku proudu.

Hned na začátku druhé části výslovně zdůrazňuji, že tento článek může poskytnout pouze hrubý přehled k tématu, protože podrobný rozbor by vyžadoval rozsah odborné knihy.

[wp_ad_camp_2]

Zásobování potravinami

V případě výpadku energie se dodávky potravin zhroutí mnohem rychleji, než by si hodný spáč mohl jen představit. Pokladny v supermarketech potřebují elektřinu, aby fungovaly. Totéž obvykle platí pro vstupní dveře takovýchto obchodů. A bez personálu to také nejde. Musí přijít do práce, což není ve všeobecném chaosu jisté. Jen pomyslete na výpadek semaforů a s tím související kolaps silničního provozu. Ale nejpozději pak, když nákladní vozy nebudou moci pokračovat v jízdě z důvodu nedostatku paliva a záškodníci přepadnou obchody jako kobylky, zůstanou regály prázdné. Totéž platí pro žaludky těch, kteří se na takový případ nepřipravili.

[wp_ad_camp_2]

Opatření:

Kromě zásob pitné vody budete samozřejmě potřebovat také zásoby potravin. Je samozřejmé, že i při skladování, mají majitelé domů výhodu díky většímu prostoru, který mají k dispozici. Avšak ani nájemníci a majitelé bytů nemusí zemřít hlady, protože existuje tzv. „Emergency Food“ neboli „nouzová strava“. Tyto výrobky jsou velmi kompaktní, zabírají málo místa a jsou vhodné pro lidi od šesti měsíců. Dětskou kaši z ní lze připravit pomocí horké vody. Dávky pokrývají každodenní potřeby dospělého člověka a obsahují všechny důležité vitamíny a minerály. Je zřejmé, že po třech týdnech stravování se tímto způsobem již není potěšení z jídla na moc vysoké úrovni, ale v nabídce jsou také balíčky s rozmanitějšími pokrmy, ty mají ovšem jen poloviční dobu použitelnosti a jsou asi dvakrát dražší. To je už jen Vaše rozhodnutí!

V takovýchto krizových dobách mohou mluvit o štěstí ti, jejichž manželky stále ovládají staré domácí dovednosti, jako je například zavařování. Takto zpracované jídlo se dá uchovávat celé roky a je velmi vhodné pro udržování zásob. Stačí je znovu a znovu spotřebovat a nahradit je novými. Potraviny v konzervách obecně vydrží také mnohem déle, než je určeno datem použitelnosti. Těstoviny, cukr, káva a mléko UHT by měly doplnit nouzové zásoby. Seznam si doplňte dle své potřeby a fantazie.

[wp_ad_camp_2]

Jak dlouho skladovat?

Tím se dostáváme k otázce, na jak dlouhou dobu bychom se měli předzásobit. Je velmi těžké odpovědět na tuto otázku. Podle autora je minimálním obdobím alespoň čtyři týdny. Pro „Prepper“ není nic neobvyklého připravit si zásoby potravin na rok a více.

Léky

Pravidelné zásobování naléhavě potřebnými léky je nanejvýš důležité, zejména pro chronicky nemocné. Proto je vhodné i zde si vytvořit dostatečnou zásobu. Inzulín pro diabetiky a léky na krevní tlak u hypertenze jsou jen dvěmi příklady nezbytně nutných zásob. Léky proti bolesti a obvazový materiál patří také do pohotovostní lékárničky. Kromě toho by měl každý přemýšlet o tom, kde jsou jeho zdravotní slabiny a podle toho se také předpřipravit a zásobit vhodnými léky a léčivy.

tm dodává: Díky krizi v Číně a zastavení výroby léků, na kterých je celá EU závislá, začínají být první problémy s antibiotiky a právě s léky pro diabetiky!!!!!

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

Absolutní chaos a násilí v ulicích

Lidé v naší zemi jsou natolik socializováni, že považují nepřetržitou dodávku elektrické energie za své základní a přirozené právo. Bez odpovídajícího průzkumu autor odhaduje, že se na takovou krizi připravilo maximálně 10% populace.

Proto v případě výpadku uvidíte, že lidé v zoufalství zneužijí jakéhokoliv zákona ve velmi krátké době. Představte si stovky tisíc lidí v metropolitních oblastech ve stísněném prostoru, kteří si uvědomují, že zde dochází k nebývalé katastrofě a jejich lednička je najednou prázdná. A když se tito lidé podívají z okna, uvidí, že první hladoví lidé jsou již na cestě do supermarketu, aby se tam zaopatřili. Ale ten má zavřeno. Co se stane pak, je ukázáno na příkladu z New Yorku:

13. července 1977 v 9:36 hodin v New Yorku došlo na 25 hodin k výpadku proudu. Již po krátké době došlo k četným rabováním záškodnickými gangy a občanským nepokojům. V některých částech města již nebylo možné udržet veřejný pořádek. Policie zatkla téměř 3 800 lidí. Hasiči museli zasahovat víc než tisíckrát, aby uhasili požáry, které založili vandalové. A to – jak jste si mohli všimnout – po výpadku, který trval jen směšných 25 hodin. Je těžké si představit, jak by to vypadalo po týdnu bez elektřiny. Neumíte si to představit, ale měli byste, abyste byli připraveni.

[wp_ad_camp_2]

 

Útočící hordy

Trhy s potravinami budou ve velmi krátké době vyrabované. Zoufalým lidem zůstávají pak už jen obytné domy, kde budou mít podezření, že jsou stále zásoby potravin. Vzhledem k původu z krizových oblastí mohou mít jisté skupiny našich nových občanů v tomto ohledu výrazně méně zábran než původní obyvatelstvo. U některých mladých mužů z uprchlických zemí musíme počítat s většími sklony k násilí než u rodilých Němců. Proto je důležité vyhnout se tomu, aby někdo z venku nabyl dojmu, že z tohoto domu lze něco získat. Dům, ve kterém stále svítí světlo, vystupuje jako maják z moře neosvětlených domů. To je také důvodem, proč je důležité zatemnit, stejně jako během bombových nocí za druhé světové války. Je samozřejmostí, že dveře a okna musí být pevně uzamčena a měli byste si velmi dobře rozmyslet, zda otevřete dveře, když někdo zaklepe. Téma sebeobrany zde nebudeme probírat. Nad tím se může zamyslet každý čtenář sám.

[wp_ad_camp_2]

 

 

Rozhodnutí svědomí

Autor zná „Prepper rodinu“, která se již předem rozhodla, o koho se v případě krize postará a o koho nikoli. Výsledek: vodu a jídlo dostane pouze nejbližší rodina (otec, matka, děti). Rodiče, tchán a tchýně i sourozenci budou vyloučeni, stejně jako sousedé.

Ve skutečnosti není vůbec špatný nápad předem popřemýšlet o tom, co uděláte, když vaši blízcí příbuzní nebo bezprostřední sousedé zaklepou na vaše dveře a požádají o vodu a jídlo. Pokud této žádosti vyhovíte a výpadek potrvá déle, vaše laskavost vás může dostat do velkých potíží. Pokud zůstanete tvrdí a elektřina se vrátí další den, máte nepřátele na celý život. Je to velmi těžké rozhodnutí.

Je moudřejší již předem kontaktovat sousedy, se kterými se dobře znáte a zjistit, zda se spojíte a připravíte na výpadek proudu společně. To může vytvořit synergii, z níž budou mít prospěch všichni. A pokud se vám vysmějí, bude pro vás alespoň jednodušší v případě krize říct „ne“.

Pro tadesco přeložila maki

Zdroj: http://www.pi-news.net/2019/12/flaechendeckender-blackout-was-kann-ich-tun-teil-2/

 

 

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.