Nový minister zdravotníctva za stranu Zelených Johannes Rauch a ústavná ministerka za ÖVP Karoline Edtstadlerová dnes zaujali stanovisko k povinnému očkovaniu. Mnohí to tušili už skôr, povinnosť očkovania bude zatiaľ skutočne pozastavená. V súčasnosti sa nebudú uplatňovať žiadne sankcie, ako sa pôvodne plánovalo od 15. marca. Povinné očkovanie proti Corone však v žiadnom prípade nie je vylúčené. O tri mesiace – v polovici júna – má Komisia situáciu opäť vyhodnotiť.

Tlačovú konferenciu otvorila Karoline Edstadlerová, ministerka ÖVP pre ústavné záležitosti, ktorá poďakovala bývalému ministrovi zdravotníctva Mücksteinovi za dobrú spoluprácu, keďže spolu pracovali na zákone o povinnom očkovaní. Cieľom zákona bolo podľa Edtstadlerovej dosiahnuť čo najväčšiu flexibilitu, pokiaľ ide o povinné očkovanie. A tento deň nebol poslednou kapitolou v histórii povinného očkovania, pohrozila Rakúšanom politička ÖVP. Pretože to bola posledná možnosť a vždy mala za cieľ chrániť zdravie a zabrániť preťaženiu zdravotného systému.

A na to sú injekcie proti Corone spoľahlivým prostriedkom. Ide však aj o otázku primeranosti, ktorú pravidelne skúma komisia zložená z dvoch právnikov a dvoch lekárov. Táto komisia teraz predložila svoju správu. V nadväznosti na výsledky správy by sa preto povinnosť očkovania na určitý čas pozastavila z dôvodu nedostatočnej proporcionality. Vzhľadom na súčasný variant v súčasnosti neexistuje dôvod na takýto závažný zásah do základných práv.

Pozastavenie len dočasné

Tento krok je však len dočasný. Situácia sa bude naďalej monitorovať, aby sa posúdilo, či bude opäť potrebné povinné očkovanie. Edtstadlerová tiež zdôraznila, že Komisia vo svojej správe dospela k záveru, že očkovanie pomáha a chráni. V súčasnej situácii však nie je dôvod na povinné očkovanie.

Nové hodnotenie za tri mesiace

Zelený neominister zdravotníctva Johannes Rauch pochválil správu Komisie ako vedeckú a presnú a odporučil ju všetkým, aby si ju prečítali. Podľa Raucha, ktorý, ako sám priznal, začal s touto tlačovou konferenciou ako nováčik, totiž odborníci najneskôr do troch mesiacov predložia novú správu, pretože vedecké poznatky sa budú neustále rozširovať a potom bude k dispozícii nový podklad pre rozhodovanie.

Očkovanie ako údajne osvedčený prostriedok

Rozhodnutie sa má zakladať na dvoch pilieroch, a to na ústavnosti zásahu a na vedeckých dôkazoch. Rauch tiež považuje správu za potvrdenie politiky svojho predchodcu a vlády. Podľa Komisie je očkovanie účinným prostriedkom v boji proti pandémii. Vďaka tomu nedošlo k preťaženiu zdravotníckeho systému a k nadmernému počtu úmrtí. Podľa Mücksteinovho dotazníka pre ústavný súd sa však počet úmrtí neznížil ani napriek očkovaniu, čo Edtstadlerová aj Rauch zatajili. Prínos injekcií proti Corone preto nie je v žiadnom prípade preukázaný.

Strach a šírenie paniky pred jeseňou

Napriek tomu vláda naďalej prikladá veľký význam vysokej miere očkovania. Podľa Raucha má v súčasnosti 76 % Rakúšanov prvé očkovanie, 70 % dve a 54 % už absolvovalo aj „posilňovacie“ očkovanie. Rauch preto vyzýva všetkých, aby sa dali zaočkovať. Pretože na jeseň by sme mohli byť opäť konfrontovaní s variantmi, ktoré by mohli mať podobné účinky, „aké sme už zažili“, snaží sa vyvolať paniku. Na rozdiel od svojho nemeckého kolegu Karla Lauterbacha sa však v súčasnosti „letnej vlny“ neobáva. Preto musíme byť ostražití, napriek súčasnému pozastaveniu sa táto otázka v žiadnom prípade neskladá zo stola a je stále potrebný odpor, kým sa zákon definitívne nezruší. Momentálne sa stále vznáša nad hlavami ľudí ako Damoklov meč…

Preložila z. | Zdroj.

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.