Těsně před Vánocemi, konkrétně 22. prosince, kdy jsou již všichni myšlenkami u Ježíška, Evropská komise potichu a skrytě schválila šest geneticky modifikovaných rostlin pro dovoz do EU na potraviny a krmiva.

Tichá noc, svatá noc? Pravděpodobně to nebyla náhoda, že si komise zvolila předvánoční období k tomu, aby schválila tyto kontroverzní geneticky modifikované plodiny.

Existuje několik důvodů:

  1. Rostliny jsou částečně rezistentní vůči vysoce jedovatým účinným látkám v pesticidech, mimo jiné vůči glyfosátu. O jeho účincích Šifra již několikrát psala. Glyfosát je podle Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny pravděpodobně karcinogenní a v posledních letech se postaral o náležité pozdvižení. Veřejnost je ohledně glyfosátu velmi citlivá. Kvůli tradičnímu předvánočnímu shonu se bohužel nikde neobjevily žádné zprávy, Evropská komise se tím šikovně vyhnula oprávněnému hněvu Evropanů.
  2. Evropská komise ve své vlastní tiskové zprávě píše, že pro schválení v rámci členských států neexistovala kvalifikovaná většina. To je důvod, proč komise opět hlasovala sama za sebe. Z toho se při schvalování geneticky modifikovaných rostlin stává běžná praxe. Nerozhoduje žádná většina občanů, je to prostě nehorázná praxe.
  3. Rostliny, které jsou zároveň odolné vůči několika pesticidům, jsou obzvlášť problematické. Komise se chtěla vyhnout problémům a dotazům novinářů.

Celkem bylo zaregistrováno nebo nově povoleno šest geneticky modifikovaných rostlin. Jedná se o čtyři druhy sóji, jednu řepku a jednu kukuřici s následujícími vlastnostmi:

Sója 305423 x 40-3-2 (nově schválená): odolná na glyfosát, vyšší obsah oleje
Sója DAS-44406-6 (nově zaregistrovaná): trojnásobně rezistentní na glyfosát, glufosinát a 2,4-D
Sója FG72 x A5547-127 (nově schválená): trojnásobně rezistentní na glyfosát, glufosinát a isoxaflutol
Sója DAS-68416-4 (nově schválená): Odolná vůči 2,4-D a glufosinátu
Řepka MON88302 x Ms8 x Rf3 (nově schválená): Odolnávůči glyfosátu a glufosinátu
Kukuřice 1507 (nově zaregistrovaná): odolná proti glufosinátu a produkuje jed proti zavíječi kukuřičnému

Nebezpečný jedovatý koktejl

Například jedna z nových odrůd sóji (FG72 A5547-127 x) je rezistentní hned na tři různé jedy používané v zemědělství: glyfosát, glufosinát a 2,4-D. Glyfosát ,který Evropská unie na podzim schválila na dalších pět, je silně podezřelý z toho, že je karcinogenní (2A, pravděpodobně karcinogenní), poškozuje lidský genom a játra. Existují také důkazy o karcinogenním účinku 2,4-D (2B, pravděpodobně karcinogenní). Glufosinát je klasifikován jako reprodukčně toxický a u nenarozených dětí může způsobit vrozené vady. V EU je jeho používání povolené až do července 2018. Naopak v rozvojových zemích Jižní a Severní Ameriky se tento jed na geneticky modifikované rostliny stále používá.

Účinky těchto tří látek v kombinaci se mohou navzájem ovlivňovat. Nebezpečné účinky těchto jedů se mohou buď ještě zvýšit, nebo způsobit úplně nový nečekaný efekt. Dovozem do EU se do lidí a zvířat dostanou zbytky tohoto jedovatého koktejlu prostřednictvím sójových bobů.

Pro schválení geneticky modifikovaných rostlin se při hodnocení rizik takové účinky musí zkoumat. Organizace Testbiotech teprve v prosinci informovala o tom, že koncern s temnou nacistickou minulostí a výrobce geneticky modifikované sóji Bayer kvůli schválení cíleně manipuloval s výzkumy. Pokusy probíhaly za nerealistických podmínek a kombinované účinky se neanalyzovaly vůbec. Příslušný orgán Evropské unie EFSA prostě přivřel obě oči. Jedná se o „chyby“ s fatálními důsledky pro životní prostředí a zdraví!

Podepište zde petici za zákaz dovozu GMO: https://www.umweltinstitut.org/mitmach-aktionen/schluss-mit-gentechnik-wider-willen.html

nebo přímo kontaktujte příslušného politika z Evropské komise:

Mgr. et. Mgr. Věra Jourová

Evropská komise
Rue de la Loi / Wetstraat 200,
1049  Brusel
Belgium

E-mail: [email protected]

Další kontakty: Tel.: +420 702 201 904
E-mail: [email protected]

Zdroj: 1

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.