První díl ZDE. Druhý díl ZDE.

DARPA – Zachrání nás před Covid-19?

V lednu Koalice pro inovace epidemické připravenosti (CEPI) oznámila, že začne financovat kandidáty na vakcíny při propuknutí koronaviru, dlouho předtím, než se tato otázka stala hlavním globálním problémem. CEPI se charakterizuje jako „partnerství veřejných, soukromých, dobročinných a občanských organizací, které budou financovat a koordinovat vývoj očkovacích látek proti vysoce prioritním ohrožením veřejného zdraví“.

Tato koalice byla založena v roce 2017 vládami Norska a Indie spolu se Světovým ekonomickým fórem (WEF) a Nadací Billa a Melindy Gatesových. V tomto měsíci CEPI vybrala pouze dvě farmaceutické společnosti, které získaly finanční prostředky na úsilí vyvinout vakcínu pro Covid-19 – byly to Moderna a Inovio Pharmaceuticals.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Jak již bylo zmíněno, tyto dvě společnosti jsou podporované společností DARPA, které často podstrkují své „strategické spojenectví“ s agenturou DARPA v tiskových zprávách a na svých webových stránkách. DARPA také poskytla těmto společnostem značné finanční prostředky. Mezi největší investory do Inovio Pharmaceuticals patří DARPA a Agentura pro snižování obranných hrozeb Pentagonu (DTRA). Tato společnost obdržela miliony dolarů v grantech od DARPA, včetně grantu ve výši 45 milionů USD na vývoj vakcíny proti ebole.

Nedávno jim bylo též uděleno více než 8 milionů dolarů od americké armády za vývoj malého přenosného intradermálního zařízení pro dodávání vakcín DNA, které společně vyvinuli společnosti Inovio a Americký armádní lékařský výzkumný ústav infekčních nemocí (USAMRIID), který rovněž spravuje „biodefenzivní” laboratoř ve Fort Detrick.

Německá společnost CureVac, která vyvíjí RNA vakcínu pro Covid-19 s podporou CEPI, je dalším dlouhodobým příjemcem finančních zdrojů DARPA. Byla jednou z prvních investic společnosti DARPA do technologie a v roce 2011 získala smlouvu od DARPA v hodnotě 33,1 milionu USD na vývoj jejich vakcínového programu „RNActive“.

V případě Moderny DARPA financovala výrobu a vývoj svého vakcínového programu RNA a jejich kandidát na RNA léčbu viru Chikungunya (jejich první léčba infekční choroby) byl vyvinut v přímé spolupráci s agenturou. Od roku 2016 obdržela vakcína společnosti Moderna finanční prostředky na vakcíny RNA od Nadace Billa a Melindy Gatesových ve výši 100 milionů dolarů. Nadace Gatesových od té doby nalila miliony do společností Moderna i Inovio na jejich úsilí o vakcínu proti Covid-19.

Gatesova podpora DNA a RNA vakcín je značná. Je důležité zmínit, že Gates – miliardář s bezkonkurenčním vlivem a dohledem nad globální zdravotní politikou – nedávno tvrdil, že nejlepší možností vakcíny proti Covid-19 jsou tyto samé vakcíny, přestože nikdy nebyly schváleny pro použití u lidí. Přesto, díky nouzovým povolením aktivovaným v důsledku současné krize, testování u těchto vakcín společností Moderny i Inovio přeskočilo pokusy na zvířatech a přistoupilo rovnou k testování na lidech.

Jsou také „určeny“ k tomu, aby byly urychleně použity v rozsáhlém měřítku během několika měsíců. Klinické pokusy na lidských jedincích začala Moderna provádět v polovině března, společnost Inovio ji následovala začátkem dubna. Nejedná se tedy pouze o Gatesovy vakcínové oblíbence, ale také o první vakcíny, které provedly klinické testy a získaly mimořádný souhlas vlády USA, zejména vakcína Moderny, která je vyvíjena ve spolupráci s Národním institutem zdraví USA (NIH).

 

[wp_ad_camp_2]

 

Rychlý vzestup významu vakcín společností Moderna a Inovio proti Covid-19 vedl k tomu, že několik mediálních článků oslavovalo agenturu DARPA za to, že nám poskytlo naši „největší naději“ pro zmaření koronavirové krize. Kromě podpory vlastních snah Moderny a Inovio je samotná DARPA, konkrétně BTO DARPA (The Biological Technologies Office), připravena mít „dočasnou“ vakcínu pro Covid-19 během několika týdnů, která bude zahrnovat produkci syntetických protilátek, které by zdánlivě poskytovaly imunitu po dobu několika měsíců, dokud nebude k dispozici dlouhodobější vakcína (jako jsou vakcíny vyráběné společnostmi Moderna a Inovio).

Léčba protilátkami agentury DARPA pro Covid-19 sleduje dvě cesty, včetně přístupu k „lidskému tělu jako bioreaktoru“, který by vyžadoval injekci syntetické DNA nebo RNA, aby bylo tělo přiměno k produkci nezbytných protilátek. Zpravodajský web Defense One poznamenává, že tato léčba Covid-19 by využívala metody, které vyplývaly z investic agentury do mikrofluidik (manipulace s tekutinami v milimetrovém rozmezí), výroby nanotechnologií a „nových přístupů k sekvenování genů“.

Přetrvávající obavy

I když většina médií tyto snahy vedené agenturou DARPA vykreslovala jako zcela pozitivní, stojí za zmínku, že byly vzneseny obavy, i když tyto obavy dostaly sotva nějaký prostor. Například vědecký časopis Nature nedávno vyjádřil znepokojení, nad některými klíčovými body týkající se otázek bezpečnosti souvisejících se závodem o vakcínu proti Covid-19, neboť všechny „předchozí vakcíny proti koronavirům se neosvědčily jako vhodné či dokonce bezpečné“, a některé uplynulé pokusy o vakcíny proti koronavirům vedly ke zvýšení závislosti na protilátkách (ADE).

ADE vede k tomu, že virus snadněji proniká do buněk a urychluje se replikace viru (proces, při kterém se z jedné mateřské molekuly vytvoří dvě identické molekuly dceřiné), čímž se zvyšuje jeho infekčnost a virulence.

Nature také poukázal na skutečnost, že dvě vakcíny proti koronaviru pro SARS (z angl. Severe Acute Respiratory Syndrome, česky těžký akutní respirační syndrom), které prošly prvními zkouškami, v následných testech skončily, protože u myší způsobovaly imunitní přecitlivělost „vedoucí k závažné imunopatologii“, tj. trvalé defekty nebo poruchy imunitního systému. Kromě toho Nature také upozornil na to, že není známo, jak silná je nutná imunitní reakce, aby dovedla propůjčit organismu imunitu proti Covid-19 a koronavirům obecně, takže je neuvěřitelně obtížné odhadnout, zda je vakcína vůbec účinná.

Další věcí, která stojí za zmínku, jsou vznesené obavy investiční výzkumnou společností Citron Research ohledně Inovio Pharmaceuticals – tato společnost přirovnala Inovio ke společnosti Theranos, ostudné společnosti z oblasti lékařských technologií, která původně slibovala poskytovat diagnózy mnoha různých nemocí pomocí jednoduchého krevního testu, ale později se ukázalo, že šlo o podvod. Citron prohlásil, že „od založení Inovia uplynulo více než 40 let, a přestože společnost NIKDY [sic] nepřinesla na trh produkt, zasvěcenci se obohatili o tučné platy a taktéž i hojným prodejem akcií.“

Společnost Citron Research dále uvedla, že tvrzení společnosti, že navrhla svou vakcínu Covid-19 za pouhé 3 hodiny na základě počítačového algoritmu, bylo těžko uvěřitelné a řekla, že „Inovio má ‚počítačový algoritmus‘, který nikdo jiný na světě nemá a je patrně jedním z největších pokroků v objevování vakcín za posledních 100 let, a přesto tento „počítačový algoritmus“ není ani jednou zmíněn v jeho 10-K‘ nebo 10-Q‘? Zní to jako Theranos.“

Rovněž poznamenala, že partnerství společnosti Inovio s farmaceutickými společnostmi Roche a AstraZeneca skončily neúspěchem, protože tyto dvě společnosti partnerství zrušily, a to i přes tvrzení generálního ředitele společnosti Inovio, že „budou i nadále prosperovat.“

 

[wp_ad_camp_2]

 

Ne zas tak skrytá agenda

To jsou samozřejmě jen obavy zaměřené na chování firem a překážky k výrobě vakcíny Covid-19 obecně. Jak již tato zpráva podrobně ukázala, další experimenty společnosti DARPA za použití stejných technologií (zejména genetického inženýrství, syntetických chromozomů a nanotechnologií), které se používají k výrobě RNA a DNA vakcín pro Covid-19, jsou pravděpodobně ještě více znepokojivé.

To platí zejména proto, že společnosti podporující DARPA, které samy sebe označují za „strategické partnery“ této agentury, jsou těmi, které tyto vakcíny vyrábějí. Kromě toho jsou díky podpoře vlády USA a Billa Gatese mimo jiné zařazeny mezi první vakcíny (ne-li úplně prvními) schválené pro široké použití.

Také je dozajista znepokojivé, že mediální zpravodajství týkající se úsilí agentury DARPA a také společností Moderna a Inovio, dosud nezahrnovalo kritické zprávy o různých odvětvích výzkumu DARPA, která vytvořila technologii podílející se na tvorbě těchto vakcín, což ponechává jen malý prostor pro veřejný dohled nad jejich bezpečností, účinností a jejich potenciálem pro nezamýšlené účinky na lidskou genetiku.

To je obzvláště alarmující vzhledem k tomu, že v několika uplynulých týdnech bylo v mnoha zemích vyvíjeno úsilí prosadit povinná očkování, jakmile bude vakcína proti Covid-19 dostupná. V některých zemích se jeví pravděpodobným, že vakcína Covid-19 nebude výslovně povinná, ale bude vyžadována při navrácení k „normálnosti“, pokud jde o veřejné shromažďování, práci na určitých pracovních místech, opuštění domova na delší dobu atd.

Byli by ti, kdo se podílejí na tvorbě takové povinné vakcíny, např. lidé z agentury DARPA, schopni nechat si ujít příležitost k využití stejných technologií, které se podílejí na výrobě vakcíny, pro některé z jejich dalších možných cílů? Na tuto otázku samozřejmě není jasná odpověď, ale skutečnost, že oblouk výzkumu agentury DARPA je zaměřen na vyzbrojování lidské biologie a genetiky způsobem, který je zralý pro zneužití, naznačuje velmi znepokojivé možnosti, které vyžadují a opravňují pečlivý dohled a kontrolu.

Pokud se totiž člověk podívá jenom na to, jak byla krize přínosem pro orwellovské plány Národní bezpečnostní komise pro vyzbrojování (NSCAI) a současné snahy federální vlády o dramatické zvýšení svých pravomocí v současné krizi, je stále obtížnější dát vládním agenturám jako DARPA a jejich firemním partnerům, jako jsou Moderna a Inovio, výhodu pochybnosti.

 

[wp_ad_camp_2]

 

To platí zejména s ohledem na to, že – bez závažné krize, jako je ta, která v současné době dominuje světovému dění – by lidé pravděpodobně nebyli vnímaví k rozsáhlému zavádění mnoha technologií vyvíjenými agenturou DARPA, ať už se snaží vytvářet kyborgské „super vojáky“ (kyborg je složeninou slov kybernetický organismus) nebo injekční BMI se schopností ovládat myšlenky. Přesto se v současné krizi mnohé z těchto technologií prodávají veřejnosti jako „zdravotní péče“, taktika, kterou DARPA často používá.

S rostoucí panikou a strachem v souvislosti s virem a tím, jak se lidé stále více zoufale budou snažit vrátit k jakékoli zdánlivosti normality, miliony z nich si dobrovolně vezmou vakcínu, bez ohledu na jakýkoli vládou nařízený očkovací program. Ti, kdo se bojí a zoufají, se nestarají o to, že by vakcína mohla obsahovat nanotechnologie nebo mít potenciál geneticky modifikovat a přeprogramovat jejich vlastní bytost, protože budou chtít pouze zastavit současnou krizi, která převrátila svět.

V této souvislosti se současná koronavirová krize jeví jako dokonalá bouře, která umožní, aby se dystopická vize agentury DARPA stala skutečností a z nejtemnějších výklenků Pentagonu propukla do širého veřejného světa. Transhumánní vize agentury DARPA pro armádu a lidstvo však představuje bezprecedentní hrozbu nejen pro lidskou svobodu, ale také existenciální hrozbu pro lidské bytí a samotné stavební kameny biologie.

Ptejte se na cokoli a vyvoďte si své vlastní závěry.

Pro tadesco přeložila Jena | Zdroj: activistpost.com

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.