Ach jo. Starý vědec si dovolil veřejně vyslovit rouhačské poznámky o dědičné hlouposti a inteligenci Afričanů a byl hned zbaven ceremoniálních titulů. Protože se samozřejmě všichni rodíme stejně geniální a to, že někteří z nás neuspějí, je jistě jen vina zlého vlastnického kapitalismu.

Ještěže se na objevu DNA podílel jako mladík, protože jinak by jí nejspíš moderní inkvizitoři zakázali. Geny jsou samozřejmě sociální konstrukt. :)

V některých ohledech se množná opravdu projevil předsudečně, ale to je otázka do diskuse, v níž by ho měli ti dobrodějové argumentačně jistě velmi snadno udolat, když jsou o své pravdě tak přesvědčení. Tohle moderní upalování čarodějnic mi tak moc připomíná doby komunismu, že je pro mě naprosto nepřijatelné.

zdroj: 9 , převzato ze CNN

No jo, pravda se v tomto světě moc nenosí. Tadesco loni na jaře také publikovalo článek srovnávající bílou a černou rasu, odvolávající se na vědeckou studii, ve které černá rasa v hodnocení propadla, a měli jsme na krku trestní oznámení jedné neziskovky, jejíž sluníčkářský zaměstnanec se cítil být „uražen“ anebo potřeboval vykázat nějakou činnost, nebo snad dokonce „opodstatněnost“ grantů, na které jsou tyto „neziskovky“ přicuclé.

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.