…..na mnohé Vaše dotazy není vždy možné odpovídat ihned. Ptáte se proč? Nenastala ještě vhodná doba. Stejně by tomu v minulosti nikdo nevěřil. A vysvětlovat další souvislosti by bylo vyčerpávající. Proto, než uděláme krok 10-tý, je nutné udělat 9 kroků předešlých. Pokud se neudělají, zbytečné o tom hovořit….

00:05

Vidím, že mnoho čtenářů je napjatých o čem tedy dneska bude řeč. Téma je velice zajímavé a uvidíte, že Vám opět zapadne do mozaiky přesně mnoho věcí. Hlavně těm, kteří třeba pracovali v určitém oboru.  Některé okolnosti, které se udály, věděli jste o nich nebo viděli něco, nebo Vám někdo nějaké podrobnosti naznačil, Vám byly naprosto divné. Lidstvo dnes a denně chodí kolem, nic nevidí, a přece to zde je.

V roce 2003 nám byl předán mikročip, na kterém byl nahraný rozhovor 23 bratrů. Byl v latině, a proto se musel nechat odborníkem přeložit. Nebylo to nic jiného než rozhovor KARDINÁLA JUDASE. Po zjištění veškerých dat a několikaterém přečtení v té podobě, jak všechno proběhlo, nebylo možné vše sdělit a dotyčným hercem nahrát. Ihned se vyškrtaly statě, které nebyly v té době publikovatelné. I dnes jsou mnohá data v rozhovoru sdělená (zatím) rozhodně nevhodná a také nemožná k publikaci. Jsou šokující.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Přesto si dnes poodhrneme závoj a podíváme se co se za ním skrývá.

Prosím, žádám nové příchozí, kteří ještě neviděli Díl 1-3 KARDINÁLA JUDASE, prosím podívejte se na něho, než budete číst dále. Nezapadlo by Vám vše do mozaiky, tak jak má.

1 díl KARDINÁLA JUDASE

2 díl KARDINÁLA JUDASE

3 díl KARDINÁLA JUDASE

Kardinál Judas, pravým jménem Michael Freedmann byl původně kazatelem ve Würzburgu, Německo. Do té doby než dostal nabídku dělat posledního v pořadí „SVATÉHO INKVIZITORA“ na planetě Zemi. Tak zvaného Globálního Prediktora.

Jenom naokraj bych chtěl připomenout že právě dnes byly opět dělány mohutné skeny Říma a Vatikánu a velkého města v podzemí, které se nacházelo také v hloubce 3 kilometry  asi 20 km severně od Říma a Vatikánu. Máme zprávy, že celý komplex je naprosto zlikvidován i s těmi 20.000 lidmi, se kterou chtěl Kardinál Judas založit po 1000 letech novou civilizaci na planetě Zemi. Opakuji, nutné se podívat na všechny tři díly K.J..

A nyní se dostaneme k pasáži, která byla vynechána a nebyla doposud publikována z pochopitelných důvodů. Sami pochopíte proč. Těch statí je několik, ale vše popořádku.

Při poslechu jeho přednesu k 23 bratrům se zmínil o tom, že jejich nejlepší přisluhovači, také nejlépe placeni a podporováni jsou právě lékaři. Vykonávají dle slov KARDINÁLA JUDASE skvělou práci, kdy malé dítě v břiše matky terorizují ultrazvukem, potom ho očkují otrávenými injekcemi atd. Ve filmu jste mohli slyšet. Samozřejmě že lékaři o tom nevědí. Jenom pár vyvolených mezi nimi, které si vyhledali a zapřisáhli se jim, začalo pro GP pracovat na jeho pokyny. Pracovat?????

 

[wp_ad_camp_2]

 

Část, která byla vystřižena, lépe řečeno nebyla vůbec zavedena do textu z bezpečnostních důvodů v té době, je následující.

Nemám ji u sebe a ani na žádném záznamu ale velice dobře si ji pamatuji. Musel bych zajít za lidmi, kteří ji vlastní.

Předchůdci Kardinála Judase po druhé světové válce dali příkazy přes své bratry, aby bylo poviností postupně zavést po celé planetě mladým matkám chodit na vyšetření. Tím se sbírala různá data od rodiček a od žen na potřebný výzkum. (ve všech zemích) Dle vzorků, které byly pro ně vhodné, se vytipovaly děti, které budou vhodné na určité další výzkumy a popřípadě na založení nové civilizace. Další účely byly také uvedeny. Zbytečné ale rozebírat.

Od mnoha nemocnic po celé planetě Zemi vedou podzemní tunely. Zbytečné rozepisovat. Česko nevyjímaje. (nevím jak tomu bylo za totality)  Když se dítě dotyčné matce narodilo, a bylo vytipované, tak ho už matka nikdy neviděla. Rodičce se oznámilo, že dítě zemřelo. Když ho matka chtěla vidět, bylo jí to zapovězeno. Možná i vy někoho z Vašeho okolí znáte, komu se něco podobného stalo. Dítě bylo okamžitě předáno bytosti, která na něho už v podzemí čekala a převezla neznámo kam.

Nejedná se jenom o děti nově narozené, ale také o mládež, která zmizla z ulice a už nikdy se nikde nenašla. Jak jsem se dozvěděl ze včerejšího článku ZDE, V České republice údajně zmizne každý rok několik tisíc dětí. Existují dle slov GP lovci dětí, v kažém státě, kteří příležitostně nalákají dítě a potom ho předají jejímu zadavateli za patřičný obnos. Děti se nikdy nenašly. Přes podzemní kanály se přepravovaly do různých světadílů. Mnoho vchodů do podzemních chodeb se nachází právě v nemocnicích a také v kostelních sklepech. Rovněž tak jsou používány staré vchody do podzemí z WWII, které jsou patřičným osobám známy. Z některých zvoniček, jsou také vchody do podzemí většinou za malým oltářem, který má vzadu železná vrátka nebo zaskládaný utajený vchod.

 

[wp_ad_camp_2]

 

Za všemi těmito zločiny nestojí nikdo jiný než ten pravý organizátor a to byl Vatikán a veškerá církev. Mnoho knězů, kteří se o tom dozvěděli a chtěli promluvit, záhadně zemřeli. Jsou známy i případy ze západu, kdy kněz, který promluvil před policií o mizících dětech, byl zlikvidován nejen on, ale také dotyční policisti záhadně zemřeli….

Děti, které potřebovaly na obětování v určitých časových, pro ně důležitých, termínech, se sbírali lovci dětí po celém světě za těmito účely. Milióny pohřešovaných dětí ročně,  z celé planety Země, které se nikdy nenašly končily v podzemí.

Proto se prosím nedivte, že nyní akce DEFENDER 2Q2Q, která probíhá nejen na osvobození malých tvorečků, ale hlavně na totální eliminaci podzemních měst a tunelů po celém světě, se koná pod naprostým utajením. Veřejnost není záměrně doposud o datech informována. Málokdo má k datům přístup

 

tm komentuje

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.