…..bylo by načase, aby se lidé probrali a začali činit, dokud je čas. Dnes je veřejným tajenmstvím, že volby na Slovensku byly podvodně zmanipulovány a já to dostal potvrzeno v zahraničí, tak jak jsem psal v předešlém článku….

10:54

 

NAKA vzniesla obvinenie proti Andrejovi Kiskovi za podozrenie zo spáchania podvodov, čím nastal odpodstatnený vyšší stupeň podozrenia, že z prípadnej „basy“ ho môže zachrániť len milosť prezidenta, ale je aj verejne známe, že v prípade postúpenia do druhého kola kandidáta pána Harabina, ktorý skončil na 3. mieste by sa tak určite nestalo. Skutočnosť vznesenia obvinenia a snaha pána Kisku uniknúť od trestu a prípadného väzenia vychádza z vyjadrenia p. Čaputovej po jej vyhlásení, že nevidí problém pri udelení milosti v prípadne trestného stíhania Andreja Kisku. To sú vážne indície, ktoré naznačujú, že vysoké volebné víťazstvo vyše 40% v prvom kole prospech p. Čaputovej by mohlo byť spojené so snahami určitých skupín ovplyvniť výsledky volieb.

Výzva pre rytiera tenjto doby!

Vážený rytier, predkladám Vám plné znenie podnetu, ktorý třeba poslať, stačí len doplniť údaje odosielateľa a čakať na spravodlivosť. Podľa môjho skromného názoru vyšetrovateľ NAKA, ktorý vzniesol obvinenie proti Andrejovi Kiskovi za podvod musí konať, nakoľko je dôvodné podozrenie, že sa pán Kiska snaží cez inštitút milosti od prezidenta ovplyvniť výsledok volieb. Keď už bude Čaputová víťazkou, môže zastaviť trestné stíhanie, preto třeba konať rýchlo aby vyšetrovateľ mohol preveriť do konca týždňa v prvom kroku mená na oboch petičných hárkov a v prípadnej zhode aspoň nad 5O% zhodných mien, vzniesť ďalšie obvinenie aj na Čaputovú a zastaviť druhé kolo volieb, ale úposunúť do druhého kola nasledujúceho kandidáta pána Harabina. V ďašom kroku sa môžu začať skúmať mená klientov z nebankoviek a Dobrého Anjela s menami odvolených voličov a keď aj tam nastane zhoda aspoň nad 50% môžu sa voľby anulovať z dôvodov volebného podvodu,

Vzor pre každého odvážlivca

Ministerstvo vnútra SR
Prezídium Policajného zboru
národná kriminálna agentúra
Pribinova 2, 812 72 Bratislava

e-mail: [email protected]

[wp_ad_camp_2]

V Bratislave 23.03.2019

Oznamovateľ:

Rytier Doby, nar. 01.01.2001, trvale bytom Bratislava, Hrad, , slovenske občianstvo, tel. xxxxxxxx

podávam

P o d n e t na prešetrenie

 

skutočnosti nasvedčujúcích podozreniu zo spáchania viacerých trestných činov a prečinov zločineckou organizovanou skupinou

1) Neznámy páchateľ

2) Andrej Kiska, prezident Slovenskej republiky so sídlom Bratislava

3) Neznámy páchateľ z prostredia SIS Slovenskej infiormačnej služby

4) Podozrivé osoby spolupáchateľstva

ako podozrivé za   spolupáchateľstvo viacerých trestných činov – zosnovanie zločineckej skupiny a založenie, volebnej korupcie, zatajovanie dôležitých skutočnosti, predloženie nepravých petičných hárkov s politickým motívom, bránenie spravodlivosti a iných zatiaľ neidentifikovateľných trestných činov podľa Trestného zákona, z osobitného motívu záchrany pred trestným stíhaním zneužitím inštitútu milosti prezidentom SR, lebo na základe popísaných skutočností je dostatočne odôvodnený záver,

že

súčasný prezident SR Andrej Kiska ako osoba ktorá bola obvinená vyšetrovateľom NAKA Národnej kriminálnej agnetúry za podvod pričom mu hrozí trest odňatia slobody nepodmienečne, zneužil právomoci verejného činiteľa na zosnovanie organizovanej skupiny, ktorá mu umožní dosiahnuť milosť zenužitím inštitútu prezidenta Slovenskej republiky tým, že nepriamo alebo priamo podporil kandidatúru kandidátky na prezidenta Zuzany Čaputovej, ktorá verejne vyhlasila, že v prípade zvolenia za prezidentku by nemala problémy s udelením amnestie pre Andreja Kisku, a ovplyvnil zatial neznámym spôsobom volby tak, že kandidátka Zuzana Čaputová dosiahla až 40, 57% hlasov voličov v prvom kole, čo je štatisticky nemožné a tým sa dopustil vyššie uvedeného trestného činu volebného podvodu a iných v zmysle Trestného zákona

tým

ad 1. s najväčšou pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou, že Mgr. Zuzana Čaputová odovzdala petičné hárky podpísané od občanov podporujúcich jej kandidatúru, ktoré sama nezozbierala ale získala ich priamo od tímu Andreja Kisku

ad 2. s najväčšou pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou, že Andrej Kiska zneužil databázu a osobné údaje svojích klientov jeho nebankových firiem a nadácie Dobrý anjel na ovplyvnenie verejnej mienky ich rodinných príslušnikov a známych aby volili Mgr. Zuznau Čaputovú

ad 3. nie je vylúčenie vzhľadom na iniciatívu kandidáta, ktorý skončil na 3. mieste JUDr. Štefan Harabin a vyzval prostredníctvom sociálnej siete aby mu občanbia pomohli objasniť okolnosti priebiehajúce na okrskových volebných komisiach, či nedošlo k nekalostiam při spočítavaní hlasov a inom ovplyvňovaní, že došlo aj k iným závažným ovplyvňovaniam prezidentských vielieb v prospech Mgr. Zuznay Čaputovej

 

[wp_ad_camp_2]

 

O d ô v o d n e n i e

Je verejne známe, že kandidát na prezidenta JUDr. Štefan Harabin dlhodobe informoval verejnosť prostredníctvom svojích blogov a videonahrávok uverejnených na youtube, že vzniká vážne podozrenie, že prezident Andrej Kiska   volebným podvodom získal toľko hlasov aby v súťaži o post púrezidenta zvíťazil. Svoje podozrenie opieral o viaceré nepriame dôkazy akými bola predčasná volebná kampaň v rozpore so zákonom, prekročenie finančného limitu pre volebnú kampaň určenú zákonom a ďalšími prostriedkami, pričom oznamovateľ doplňuje, že mohlo ísť aj zneužitie databázy jeho nebakových firiem jako aj nadácie Dobrý anjel ktorá obsahovala citlivé údaje jednak pre zabezpečenie 15 tisíc občanov podpísaných pod petíciu, ktorí žiadali o jeho kandidatpru a na stra druhej aj podozenie, že mohlo ísť aj o ovplyvňovanie a kupovanie si hlasov. Tieto okolnosti neboli doposial vyšetrené, lebo nebol dôvod na ich prešetrenie.

Vznesením obvinenia na občana Andreja Kisku z podvodov sa situácia zmenila a nastalo vážne podozrenie, že metódy, ktoré použil podozrivý Andrej Kiska použil aj při snahe o svojú vlastnú záchranu pre trestným stíhaním a prípadným vezením za preukázané skutky práve využitím insštitútu prezidenta, ktorý umož%nuje udeliť milosť.

Vo verejnosti rezonuje náhle prekvapenie, keď v prvom kole súťaže o post prezidenta zuvíťazila pani Mgr. Zuzana Čaputová nevídaným náskokom keď získala až 40, 57% voličov jako predtým obdobne jako Andrej Kiska jako neznáma a politicky bezvýznamna osoba.

Na spociálnych sieťach sa objavilo množstvo názorov prečo kandidátka Mgr. Zuzana Čaputová nemá ambície, skúsenosti ani politickú prax na to aby sa stala prezidentkou. Najzávažnejšie tvrdenia podal poslanec p. Blaha, ktorý uverejnil na internete rozsiahlu analýzu prečo je Mgr. Zuzana Čaputová nevhodná kandidátka:

Niekoľko postrehov z jeho argumentácie:

Preboha, ľudia, videli ste nedeľnú diskusiu na Markíze? To fakt po tom, čo predviedla Čaputová, niekto ide túto vystresovanú, zakríknutú a nepripravenú dievčinku voliť?
Veď to by bola nekonečná hanba, ak by sa toto prázdne nafúknuté vrecúško stalo hlavou štátu.
ČAPUTOVÁ JE KOMPLETNE PRÁZDNA
…..

Ja neviem, či to bola tréma, ale ona tam fakt stála vygumovaná ako bezradná tretiačka, ktorá dostane „okno“ pred tabuľou. Prepáčte, ale toto nemôže byť ani prezidentkou školskej triedy.
…..

KISKA, VALLO, ČAPUTOVÁ – AKO CEZ KOPIRÁK
Všetko je to ten istý scenár ako Kiska. Frázy, úsmevy, povzdychy. Ani len jednu minútu na vlastné posolstvo nevyčerpala – nič.
Ona nemá čo povedať. Ona tam má len stáť a usmievať sa. Ako Miss Universe – som blondýnka a chcem svetový mier. Nič viac. Marketingový tím spraví zvyšok.
Oni ich tí Američania pripravujú ako cez kopirák. Kiska, Vallo, Čaputová. Všetko prázdne a neschopné figúrky, ktoré si Američania ochočia a prostredníctvom médií a mimovládok z nich urobia hrdinov kaviarní.

 

[wp_ad_camp_2]

…….

Iný názor zo sociálnej sieti.

Čaputová nikdy nemala v záujme obetovať sa a pomôcť občanom. Pri Pezinskej skládke ju využil jej otec pôsobiaci vo firme s odpadom Petmas-Gerber, keď ho odtiaľ vyhodili nahneval sa a z pomsty poslal dcéru bojovať proti skládke. Čaputová za peniaze mimovládok dosiahla to, že skladisko odpadu presunuli z Pezinka do Senca a okolitých dedín. Firma, v ktorej pôsobil Štefan Strapák, otec Čaputovej vytvárala skladiska odpadu v prírode a Čaputová z tých peňazí predtým ako začala parazitovať na mimovládkach žila.

Názory z médii:

www-info-cz

Čaputová má problém. Nejspíš porušila zákon a neměla se stát advokátkou

Prezidentská kandidátka a aktivistka vykonávala během koncipientské praxe celou řadu činností a měla založenou živnost. To je sice podle zákona možné, ale jen se souhlasem advokátní komory, o nějž Čaputová nepožádala a živnost tak fakticky zamlčela.

www-infovojna-sk

Čaputová požiadala o vyškrtnutie zo zoznamu advokátov, čelí pochybnostiam ohľadne svojej praxe

V čase, keď bola Čaputová koncipientkou a mala sa školiť u skúsených právnikov, zároveň podnikala na živnosť. Slovenská advokátska komora tvrdí, že vtedy nemala ako zistiť, že advokátsky koncipient má zároveň aktívne živnostenské oprávnenie. Takéto podnikanie popri koncipientskej praxi by dnes advokátska komora označila ako nezlučiteľné so zákonom. Keby to Čaputová pred rokmi komore oznámila, stavovská organizácia by jej živnosť nedovolila. Ona tak ale neurobila.

 

[wp_ad_camp_2]

 

indície

ad 1. závažným argumentom je skutočnosť, že Andrej Kiska sa nezmieňoval (zákon mu to neprikazuje), že Mgr. Zuzana Čaputová bola osobne pozvaná na jeho slávnostnú inanguráciu uvedenia do funkcie prezidenta.

ad 2. druhým závažným argumentom, je vyhlásenie kandidátky, v médich, že nebude mať problémy ak by bola zvolená za prezidentku s udelením milosti pre Andreja Kisku

ad 3. tretím závažťným argumentom je skutočnosť, že proti Andrejovi Kiskovi bolo vznesené obvinenie zo závažného trestného činu podbvodu za ktorý mu hrozí nepodmienečný trest odňatia slobody.

ad 4. štvrtým závažným argumentom je skutočnosť, že si je vedomí, že jako jedinú možnosť jako uniknúť väzeniu je omilostenie prezidentom, ovšem nie takým kandidátom jako je pán JUDr. Štefan Harabin, ktorý mu cez média avizoval skončenie jeho kariéry spravodlivým trestom v Leopoldove, ale kandidátom, ktorý by bol ochotný mu udeliť amnestiu.

[wp_ad_camp_2]

Návrhy na dokazovanie

Vzhľadom na to, že druhé kolo volieb sa koná už túto sobotu, je třeba zabrániť aby pokiaľ sa nevyšetria tieto podozrenia boli prevedené úkony, ktorými sa v prípade zistenia podvodu zastavia voľby v 2. kole, inak už amnestiu bude mocť udeliť a podvod bude dokonaný a cez prizmu imunity nebude môcť byť trestné stíhania za spoluúčasť. Preto je nutné okamžite do 48 hodín previesť tieto úkony:

ad 1. Okamžite porovnať mená, adresy a podpisy oboch petičných hárkov ktoré odovzdal kandidát Kiska v predchádzajúcich volbách a porovnať ich s menami adresami a podpismy s menami petičných hárkov, ktoré odovzdala Mgr. Zuzana Čaputová. V prípade zhodu čo len 30% konať ďalej a požiadať predsedu NR SR o prerušenie volieb druhého kola. (prostredníctvom pskeneru a počítačov je to otázka len niekoľkých hodín pre spárovanie uvedených dat na oboch petícii)

ad 2. Okamžite tieto mená z petičných hárkov porovnať s menami klinetov nebankoviek od pána Kisku jako aj s menami všetkých podporovateľov, dopisovateľov aliancie Dobrý anjel. V prípade zhodu čo len 30% konať ďalej a požiadať predsedu NR SR o prerušenie volieb druhého kola. (prostredníctvom pskeneru a počítačov je to otázka len niekoľkých hodín pre spárovanie uvedených dat na oboch petícii)

ad 3. Operatívne sa spojiť s kandidátom JUDr. Štefanom Harabinom jako dopadla jeho výzva k občanom, ktorí by mali oznámiť podozrenia z manipulácie hlasov priamo cez okrskové volebné komisie.

ad 4. Iniciovať z dôvodov verejného záujmu prepočítavanie hlasov, či nedošlo k manipulácii s hlasmi priamo na ústrednej volebnej komisie.

S úctou

Rytier Doby, oznamovateľ

. . . . . . .

[wp_ad_camp_2]

Môj osobný záver: Teraz mi je jasné pročo pán Kiska nepomohol mojej rodine ani sa nezaoberal porušovaním naších ľudských práv, jednoducho nemal čas na prezidentovanie, len na podvody!!!!

http://koloseo.blog.pravda.sk/2014/07/25/otvoreny-list-prezidentovi-andreiovi-kiskovi-zastvate-tajny-dohlad-nad-obcanmi-ktorym-sa-cielen-rozkladaju-rodiny/

…………………….

Ja už som svoju Sťažnosť podal Sťažnosť na ÚS

https://youtu.be/rQ1K66RNQL8 som za to, aby sa uskutočnila rekonštrukcia súdu, ktorý odsúdil prvého prezidenta Slovenského štátu na smrť!!!!

Na vine je sabotovaná sloboda prejavu, lebo keby sa občania dozvedeli o tomto programe tak by volba vyzerala inak….

https://www.youtube.com/watch?v=1TBk3YV57rI&fbclid=IwAR24kJcqUCj1_xt9wAdcaeY2iWsG7AyMKDbI9TSZYgie6F8BgPyZSolGu6U

Zdroj (1)

[wp_ad_camp_2]

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.