…..další napínavé pokračování série článků….

00:05

[wp_ad_camp_1]

 

Díl první najdete zde: https://tadesco.org/nove-technologie-ovladaji-na-dalku-letadla-auta-veskere-smart-zarizeni-ta-nejhorsi-zprava-je-dokonce-i-vase-mozky-a-vase-jednani-boj-o-mysl-gwen-dil-1/

Díl druhý najdete zde: https://tadesco.org/nove-technologie-ovladaji-na-dalku-letadla-auta-veskere-smart-zarizeni-ta-nejhorsi-zprava-je-dokonce-i-vase-mozky-a-vase-jednani-boj-o-mysl-gwen-dil-2/

Díl třetí najdete zde:  https://tadesco.org/nove-technologie-ovladaji-dalku-letadla-auta-veskere-smart-zarizeni-ta-nejhorsi-zprava-dokonce-i-vase-mozky-vase-jednani-boj-mysl-gwen-dil-3/

Díl čtvrtý najdete zde:  https://tadesco.org/nove-technologie-ovladaji-dalku-letadla-auta-veskere-smart-zarizeni-ta-nejhorsi-zprava-dokonce-i-vase-mozky-vase-jednani-boj-mysl-gwen-dil-4/

Díl pátý najdete zde:  https://tadesco.org/nove-technologie-ovladaji-dalku-letadla-auta-veskere-smart-zarizeni-ta-nejhorsi-zprava-dokonce-i-vase-mozky-vase-jednani-boj-mysl-gwen-dil-5/

[wp_ad_camp_1]

 

Boj o mysl: Účinky signálu mobilních telefonů na mozek

(°6 díl)

Všechny frekvence mají hloubku, do které mohou proniknout, typicky ve vodě je 100% útlum pro jednu polovinu vlnové délky. Pro signál 1 GHz bude tato hloubka přibližně 7 palců. Mnoho lidí odpoví, že pokud mikrovlny proniknou do vody, změní se na teplo. Ale je zde další krok, tento popis je příliš zjednodušený. Ve skutečnosti, pokud je jakákoliv elektromagnetická vlna absorbována vodivým médiem, přemění se na elektřinu, která se vzájemně vyzkratuje v tomto vodivém médiu, a výsledný tok proudu je to co způsobí teplo. Rádiová anténa je vyladěna přibližně na přijímanou frekvenci, a proto namísto zkratu přijímaného signálu jej vyšle do zesilovače v přijímače. Takže nyní víme jak může být elektrický proud indukován do mozku pomocí signálu 1 GHz, který je plně absorbován v hloubce přibližně 7 palců. Samozřejmě mohou být použity vyšší frekvence o kratší vlnové délce, protože není nutné pronikat až do hloubky 7 palců. Pro praktické aplikace je rozsah frekvencí mezi 500 MHz a 3 GHz.
Ještě jsme neodpověděli na otázku jak může takový vysoký kmitočet ovlivnit mozek. Nemůže. Avšak, jsou zde různé druhy modulace které lze nanést na tento kmitočet, dvě nejznámější jsou AM a FM. Pro účely ovlivňování mozku bude popsána AM.

[wp_ad_camp_1]

Amplitudová modulace zahrnuje použití stálé frekvence nazývaná nosná vlna, jejíž rozkmit (intenzita) se zvyšuje a snižuje. Amplitudově modulovaná vlna vypadá na osciloskopu tak, že mění svou výšku zatímco frekvence zůstává stejná. Pokud je namodulovaná velmi nízká frekvence na nosné vlně o vysoké frekvenci, lze vidět na osciloskopu jak se velikost (amplituda) nosné vlny blíží k maximu a potom klesá, až téměř na minimum, aby se opět začala zvyšovat k maximu, v případě, že je modulace dostatečně silná a modulační frekvence je dostatečně nízká, jinak to bude vypadat rozmazaně.

Dříve jsem uvedl, jak může rádiová vlna přenášet elektřinu. Nyní, vezměte tuto GHz vlnu z vysílače mobilních telefonů, která pronikne přibližně 7 palců do lebky, vložte nesrozumitelný vysokofrekvenční signál a modulujte tuto nesrozumitelnou frekvenci další ELF frekvencí se kterou se může mozek spojit. Nyní máte kontrolu mysli vyvolanou vysílající věží mobilních telefonů. A to je velice jednoduché a funguje to daleko lépe než jiné metody.

[wp_ad_camp_1]

Pokud bude vyslána ELF vlna samotná, pro její správné zachycení je nutné anténa dlouhá mnoho mil, tato vlna nebude správně indukována do lidského těla, protože tělo není dostatečně velkou anténou aby se tato vlna indukovala a uvnitř těla se přeměnila na elektrický proud. K tomuto by byl potřeba opravdu velmi silný signál. Ale pokud bude ELF frekvence modulována na nosnou vlnu o velice vysoké frekvenci, tato nosná vlna pronikne přímo do lebky a modulace této energie vykoná zbytek. Samozřejmě jsou zde další faktory modulace jako jedno postranní pásmo nebo asymetrická nosná vlna – bylo zde uvedeno to podstatné aniž by se pojednání stalo příliš rozsáhlým a aby jste pochopili toto geniální zlo správně.

Vysílače mobilních telefonů v Americe mohou mít více účelů. První je kontrola mysli elektromagnetickým polem (EMF). Zajímali jste se, proč některá rána všichni vypadají pohodově, a jindy jsou všichni mrzutí? Lidé přirozeně nepodléhají takovýmto náladám ve velkém měřítku, pokud to sledujete celou dobu. Nikdy to neměli ve zvyku. Toto je nový jev. V období 70. a 80. let byly náladovosti zcela náhodné. Ne zcela každý. Jsou zde klidné dny kdy všichni jsou šťastní, mrzuté dny a bezvýznamné dny. Pokud jste to zaznamenali, začněte dávat pozor. Lidé žijí náhodně a neměl by tu být absolutně žádný důvod pro to, aby jejich nálady byly podobné, mimo vnější manipulaci.

[wp_ad_camp_1]

Druhý účel je náhodný, věřím, že mohou být vysílací věže mobilních telefonů zapnuty na plný výkon pro spotřebování plného výkonu jaderného reaktoru v Japonsku při scénáři zemětřesení, nebo pro vytvoření hurikánu při sociálních pokusech v New Orleans. Ale není možné provozovat vysílače na plný výkon trvale aniž by se to stalo nápadné, tato možnost je ponechána pro speciální případy. Dále, vzhledem k tomu kolik těchto vysílačů existuje, pravděpodobně fungují v běžném provozu jen na pár procent výkonu až na výjimky. A to je přesně proč, jak můj čtenář uvedl „Později by armádní sbor ženistů měl instalovat zesilovače frekvence spojené s HXXrp. Věřím, že mohou kontrolovat počasí.“ Proč by měl sbor ženistů instalovat něco na „civilní“ vysílače mobilních telefonů? Přemýšlejte o tom. Víme, že „elita“ může vyvolat zemětřesení a ovládat počasí. Otázkou je, pokud tady není velké UFO na obloze které by bylo příčinou, kde je jejich systém umístěn?
A třetí důvod je „telefonní služba“. To je tak blízko lži jak jen může být, protože jakákoliv telefonní anténa může být umístěna v podkroví, na dvoře při splnění totožného účelu. Toto bylo vyzkoušeno v Mexiku.

[wp_ad_camp_1]

Dostal jsem dotaz: Jak se elita chrání před ozařováním? Odpověď je jednoduchá. Elita žije v těsném malém prostoru který je hodně vzdálen od zbytku společnosti. Udržet záření mimo ně je snadné a jednoduché jako nasměrování vysílací věře mobilních telefonů mimo jejich malou uzavřenou oblast. Pro zjištění kde můžete žít a tomu všemu utéct vezměte telefonní stránky a najděte střed oblasti kde jsou synagogy, to je to místo, pokud tam můžete vstoupit. Pokud nejste jeden z nich, počítejte s cenou 4x vyšší než je komunitní průměr. Jejich společnosti jsou nehorázně drahé pro outsidery, zatímco ten nejchudší z nich zde může nejen žít, ale dostat se kupředu pokud na tom pracuje.
Modulace zvukového šumu a vysílače „poppers“
Během války v Iráku Američané převzali kontrolu nad všemi Iráckými vysílači a začali vysílat propagandu. Správně by to lidé zcela odmítli. Američané to věděli a proto vložili pod každé vysílání vrstvu šumu. Audio signál který lidé poslouchali byl beze změn, avšak šum v pozadí rádiového signálu byl modulován (v tomto vysílání byl vložený šum větší než obvykle, ale ne příliš), aby Iráčané přijali to co bylo vysíláno, přestože to byly obvykle lži, vložený šum v rádiovém signálu byl modulován signálem který uvedl mozky lidí do stavu souhlasu, a to okázale fungovalo.

[wp_ad_camp_1]

Avšak Američanům toto nestačilo, tak umístili mikrovlnné vysílače modulované AM na střechy a do různých míst s malou pravděpodobností jejich objevení. Obvykle zde byli umístěni vojáci pro jejich ochranu. Jestliže byl vysílač „popper“ objeven a někdo se jej pokusil vypnout, měl být zastřelen. Toto fungovalo daleko lépe než šumem modulovaný rádiový signál a Iráčané, kteří doposud nebyli vystavení takovéto manipulaci, věděli, že se něco děje a zcela to nenáviděli. Přišli na to, že vysílače „poppers“ vysílaly signály ovládající mysl. Ale po dostatečně dlouhé době kdy tomu byli vystavení, protože měli být zabiti v případě poškození zařízení, oni nakonec podlehli a pochvalovali si to.
Popsal jsem zde tři různé způsoby pomocí frekvencí, které jsou používány pro kontrolu mysli. První je pomocí ovládání video signálu. Druhá spočívá ve změně audio signálu a třetí, nejhorší je vyslání přímo do hlavy. Psychologické válčení je extrémně kruté prostředí. Alobalový klobouk byl používán jako výraz pro blázna. Dovolte mi zeptat se proč? Odpověď „ozařují mne a vkládají myšlenky do mé hlavy“ byla považována pro určení blázna. Dovolte mi zeptat se proč? Povím vám proč, odkrytí jakékoliv velké konspirace musí být definováno jako „šílené“ jinak je hra ztracena. Tak dlouho jak lidé kteří znají pravdu jsou úspěšně považováni za cvoky, zůstane pravda izolovaná a realita pak úspěšně zničí každého, kdo je domněle normální.
Jsem si jist odpovědí některých lidí, že frekvence vysílačů mobilních telefonů má omezený dosah. Toto je nepřesné – pro mikrovlnné frekvence je běžné vytvořit spojení na vzdálenost více jak 50 mil. Toto je daleko více než co je zapotřebí pro signál ovládající mysl, když sousední vysílací věž je méně než 2 míle vzdálená.

[wp_ad_camp_1]

Antény na těchto vysílačích mobilních telefonů nejsou omezeny jen na pásmo vysokých frekvencí. Jejich velikost je podezřelá, a měla by stačit cívka z drátu uvnitř těchto anténních modulů pro snížení vysílací frekvence do daleko efektivního rozsahu pro změnu počasí a dalších podlostí, tato anténa by neměla být fyzicky tak velká.
Pro srovnání, nejdelší možná anténa potřebná pro jakoukoliv aktivitu vysílače v US je přibližně 20 palců, pro nejnižší možnou frekvenci telefonního vysílače. Daleko běžnější anténa by měla být 9 palců dlouhá. Proč zde jsou antény zdobící vysílací věže mobilních telefonů o délce až 8 stop? Lze jednoduše vyrobit vysoce výkonnou anténní cívku vhodnou pro nízké frekvence v rozsahu MHz na takto velkém prostoru. Pravděpodobně by jste se mohli zeptat sboru ženijních vojsk proč velikost polí neodpovídá uvedené funkci, sbor ženijních vojsk (překlad z ENG., pozn. překl.) nemá zákonný obchodní vztah k civilním vysílačům a přesto všude převládá na základě jednoho mého čtenáře který pracoval v této oblasti a znal jméno vojenského protokolu jaký může znát jen zasvěcený člověk.

Pro tadesco – překlad neo –
(pokračování)

(Zdroj: http://truedemocracyparty.net/2012/06/mind-wars-new-mind-control-techniques-and-delivery-methods-digital-tv-haarp-gwen-towers-silent-sound-cell-phone-mind-control-technologies/ )

[wp_ad_camp_1]

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.