Ti, kteří jsou dobře obeznámeni s právem Šaría a moderními právními systémy, by měli být schopni poukázat na to, jak to s těmito zákony islámu vlastně je a jak velké mají nedostatky ve věci ochrany lidí a jejich práv v dnešní době.

[wp_ad_camp_2]

Není pochyb o tom, že na počátku islámské vlády byl systém islámské právní vědy (fiqah), který byl založen a vyvíjel se na základě legislativy Koránu, v porovnání se standardy tehdejší doby progresivní a inovativní. Významní muslimští právníci (fuqhah) používali různé nástroje, jako je ijtihad, analogie, istihsan, ijma či istidlal, k rozvoji zákonů a jejich aplikace.

V 13. století se však věci změnily a islámská právní věda se ve vývoji zastavila. Nemohla se dál pohybovat kupředu s měnícími se časy. A tento stav převládá dodnes. Právo Šaría se navíc na místech, kde bylo prosazováno silou, stalo více regresivním a nespravedlivým, zejména ve věcech týkajících se práv žen, mužské nadvlády, trestných činů apod.

[wp_ad_camp_2]

Mnoho obyčejných lidí, kteří mají svou tradiční islámskou identitu a zvyky, nemá nejmenší zdání o zákonech právního systému Šaría. Jejich způsob myšlení není formován ničím, co by se podobalo svobodnému myšlení či pozorování, nýbrž tím, co slyší v kázních svých duchovních a náboženských kazatelů. Jejich myšlení v těchto záležitostech je velmi jednoduché: zákony šaríji jsou dány Bohem, proto jsou vždy nejlepší pro všechny! Jakmile se stanou zákony ve všech zemích, zvítězí spravedlnost a pravda, a nespravedlnost a porušování lidských práv zmizí. Na Zemi započne pravá vláda Boha. Lev a koza pak budou pít vodu ze stejného jezera!

V souhrnu to je vše, o čem přemýšlejí, nic víc. Ale bohužel je to všechno iluzorní a ve skutečnosti se to vůbec nezakládá na realitě. Nyní vyvstává důležitá otázka: Jak takovéto bludy a nedorozumění ze společnosti odstranit? Odpověď spočívá v poskytování správných informací. To zahrnuje postupný a systematický vzdělávací proces. Toho se mohou účastnit ti, kteří jsou si vědomi nedostatků práva Šaría, které neuspokojují a nikdy ani nemohou uspokojit potřeby lidí žijících v tomto věku. Není to snadný úkol z mnoha důvodů. Je však důležité, aby byly tyto informace poskytovány zdvořilým a humánním způsobem.

[wp_ad_camp_2]

Překlad: raja, Zdroj: 1

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.