​Byla vytvořena mimořádná porota pro přirozené právo v oblasti veřejného zdraví a spravedlnosti. V této porotě zasedá 32 soudců z celého světa, kteří jsou odborníky na tato témata. Zahájili mezinárodní tribunál a vysvětlují, že jsou páchány zločiny proti lidskosti.

Zločiny proti lidskosti jsou spolu s válečnými zločiny nejzávažnějšími delikty, kterých se člověk může dopustit. Způsobují újmu lidstvu jako celku.

Za zločiny proti lidskosti se považují vraždy, vyhlazování, otroctví, deportace nebo nucený přesun obyvatelstva, uvěznění nebo zbavení fyzické svobody, které porušuje mezinárodní právo, mučení, znásilnění, nucená prostituce nebo sexuální násilí, pronásledování skupiny z důvodů politických, rasových, národních, etnických, kulturních, náboženských, nebo z důvodu příslušnosti k určitému pohlaví, nucené zmizení lidí, apartheid a jiné nelidské činy, které ohrožují integritu lidí.

 

 

Toto právní hnutí obviňuje světové lídry z páchání zločinů proti lidskosti prostřednictvím zneužití COVID-19, jehož účelem je připravit nás o naše práva a svobody. Hnutí usiluje o to, aby bylo zakázáno následující:

1. Povinné nebo nucené očkování.

2. Uzavření podniků a omezení volného pohybu.

3. Využití těchto omezení k tomu, aby jejich porušení bylo kvalifikováno jako trestný čin, což je naprosto nevhodné.

4. Podvodné testování zdravých lidí.

5. Zločinné použití technologie 5G.

6. Ekonomický terorismus.

7. Donucení lidí k chudobě.

Vedoucí představitelé na celém světě využívají svou autoritu ke zneužívání pravomocí, které jim lidé svěřili.

Ti, kteří se nacházejí ve vládních pozicích a v médiích, jednají jako zkorumpované korporace, prosazují své vlastní zájmy a nectí vůli lidu.

Zákon toto jednání kvalifikuje jako zneužití pravomoci, což znamená, že vládnoucí představitelé překročili rámec pravomocí, který jsme jim my, lidé, dali.

Dostáváme se do velmi nebezpečné situace, kdy vládnoucí představitelé jednají zločinně a plánují zavést masivní nucené očkování zdravých lidí ve Velké Británii a po celém světě, jsou si plně vědomi důsledků této situace, kdy v nejhorším případě budou zabiti zdraví lidé.

Všechny „výhody“ očkování jsou podvodné.

Jednou ze společností, které vakcínu vyvinuly, je společnost Pfizer. Nigérie tuto společnost v roce 2013 zažalovala za ublížení na zdraví nespočtu nigerijských občanů, kteří se stali oběťmi kontaminovaných testovacích souprav.

Tato stejná firma, která měla být zrušena už před lety, se snaží udělat totéž s vakcínou na Covid – dát všem smrtící vakcínu a způsobit tak usmrcení miliardy lidí.

Vládnoucí představitelé musí být okamžitě zastaveni! Situace vyžaduje masivní a jednotnou akci.

Existují důkazy o tom, že nejméně 490 000 dětí v Indii dostalo obrnu v důsledku podání vakcín Billa Gatese. Místo toho, aby byl tento muž zatčen a aby mu bylo zabráněno v dalším ubližování, 10. listopadu 2020 nám bylo oznámeno, že Boris Johnson jednal s Gatesem o použití té samé neregistrované nelegální smrtící vakcíny a o vnucení této vakcíny britské veřejnosti.

​Publikováno 9. ledna 2021

Přeložila hanka | Zdroj: 1

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.
Loading...

AdBlock je aktivní

 

 

Používáte nástroj pro blokování reklamy. 

Budeme rádi, když naši práci oceníte a nastavíte pro tento web výjimku v Adblocku.

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.