Hledejte na tadesco.org

Archiv

Nejnovější zprávy

 • Zátah na chazarskou mafii se zintenzivňuje navzdory 45dennímu rozpočtovému příměří v USA
  Zátah na chazarskou mafii se zintenzivňuje navzdory 45dennímu rozpočtovému příměří v USA

  Zátah na chazarskou mafii se zintenzivňuje navzdory 45dennímu rozpočtovému příměří v USA

 • Speciální jednotky zachránily děti před rituálním obětováním hlubokého státu
  Speciální jednotky zachránily děti před rituálním obětováním hlubokého státu

  Speciální jednotky zachránily děti před rituálním obětováním hlubokého státu

 • Čo znamená víťazstvo odporcov podpory Ukrajiny vo voľbách na Slovensku
  Čo znamená víťazstvo odporcov podpory Ukrajiny vo voľbách na Slovensku

  Čo znamená víťazstvo odporcov podpory Ukrajiny vo voľbách na Slovensku

 • Mariňáci vytlačují FEMA z ostrova Maui
  Mariňáci vytlačují FEMA z ostrova Maui

  Mariňáci vytlačují FEMA z ostrova Maui

Související zprávy

 • Vtip, co není vtipem. Prosíme všechny očkované….
  Vtip, co není vtipem. Prosíme všechny očkované….

  Vtip, co není vtipem. Prosíme všechny očkované….

 • Zprávy od meldy 17.Q5.2Q21
  Zprávy od meldy 17.Q5.2Q21

  Zprávy od meldy 17.Q5.2Q21

 • Vtip, co není vtipem
  Vtip, co není vtipem

  Vtip, co není vtipem

 • Čo by ste mali vedieť o politike, alebo raz nám bude dobre…
  Čo by ste mali vedieť o politike, alebo raz nám bude dobre…

  Čo by ste mali vedieť o politike, alebo raz nám bude dobre…

“Cítíme se zrazeni”, říkají bývalí katoličtí disidenti, kteří vystoupili z církve a INKVIZÍCIA

…..je nutné okomentovat následující. Posledních asi 10 měsíců přišlo do naší redakce mnoho mejlíků od rodin s prosbou o rady, co mají postižené rodiny dělat, když jejich děti byli pedofilními faráři zneužívaní. Dokonce některé děti od útlého mládí….

00:05 

Bylo by dobré, kdybyste právě uvedené články rozesílali svým známým, jejichž děti chodí do kostelů za ÚDAJNÝMI SVATÝMI OTCI, rozumějte PEDOFILNÍMI FARÁŘI POD VEDENÍM SATANA. Varujte všechny kteří ještě neprozřeli a ještě si myslí, že SLOVO BOŽÍ je to pravdivé. Vše je otočeno o 180° jak celé desetiletí tvrdím…..

Nebyly zveřejněny z toho důvodu, protože dotyční žadatelé s prosbou o radu se báli inkvizice a problémů, které by jim ÚDAJNÍ SVATÍ OTCOVÉ, rozumějte PEDOFILNÍMI FARÁŘI POD VEDENÍM SATANA, mohli způsobit. Možná policie dle rady pracuje na případech? Je ale otázkou, jestli právě krycí složka ĎÁBLA (VATIKÁN), vyšetřování neblokuje…..

TT TT TT TT TT

Předešlé díly najdete zde: díl 1   díl 2   díl 3

V uplynulých dňoch sme prostredníctvom portálu tadesco.cz zverejnili náš príbeh katolíckych disidentov, ktorí vystúpili z cirkvi. Je to príbeh, v ktorom Rímskokatolícka cirkev sama rozkryla svoju podstatu, svoje metódy a tak odokryla svoje skutočné jadro, ktorého základom je manipulácia, pretvárka a chaos. Všetko sa to odohralo na nepochopiteľnom zakrývaní deliktu sexuálneho zneužívania našej vtedy maloletej dcéry jej učiteľom náboženstva na Gymnáziu sv. Uršule bratislavským arcibiskupom Stanistavom Zvolenským – metropolitom. Nepochopiteľnom preto, lebo nešlo ani o kňaza a ani o biskupa, ale o ženatého laika. Pritom všetci vieme, aký nadradený postoj majú klerikovia (teda kňazi a biskupi) Rímskokatolíckej cirkvi k laikom. Ak by arcibiskup konal tak, ako mal, tak by celý prípad postupne upadol do zabudnutia. To sa však nestalo. Konanie arcibiskupa – metropolitu spustilo tú neskutočnú reťaz udalostí, opísanú v troch predošlých článkoch, spájajúcu Slovensko s Vatikánom a Bostonom (nič podobného sa nekonalo ani v prípade podozrenia zo sexuálneho zneužívania biskupom Chauturom). My, ako rodičia sexuálne zneužitej dcéry sme toto konanie Rímskokatolíckej cirkvi v období od roku 2014 do roku 2019 iba zaznamenali, spracovali a teraz aj zverejnili. Rímskokatolícka cirkev sa tak rozkryla sama. Týmto článkom dokončujeme zverejnenie tohoto rozkrytia.

[wp_ad_camp_2]

V poslednom článku sme zverejnili list zo dňa 11.6.2019 poslaný sídelným, biskupom, arcibiskupom a eparchom všetkých diecéz na Slovensku, teda okrem bratislavského arcibiskupa – metropolitu Slovenska, na ktorého konanie sme sa v našom prípade sťažovali. Myslíte si, že niektorý z tých 10-tich biskupov nám odpísal aspoň jednu vetu, napr. v znení dostal som, budem sa s tým zaoberať …? Nie. Odpísal iba kancelár spišskej diecézy, citujeme: nie je mi celkom jasné, prečo sa obraciate na spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku. Mons. Štefan Sečka je kompetentný riešiť veci, ktoré sa udiali v Spišskej diecéze, má kompetenciu na kňazov a veriacich Spišskej diecézy, v istých prípadoch, ktoré špecifikuje kánonické právo aj na veriacich, ktorí sa aktuálne zdržiavajú na území jeho diecézy. Prosím o konkretizovanie, akým spôsobom opísaný prípad spadá do kompetencie spišského diecézneho biskupa?“ Keďže zo skúseností sme poznali ako to funguje v Rímskokatolíckej cirkvi, tak sme dňa 13.6.2019 napísali druhému sekretárovi Kongregácie pre náuku viery arcibiskupovi Charlesovi Siclunovi, arcibiskupovi z Malty. V zmysle čl. 7 §1. motu proprio VOS ESTIS LUX MUNDi pápeža Františka zo dňa 7.5.2019 sa totiž za „kompetentné dikastérium“ považuje Kongregácia pre náuku viery a to vzhľadom na delikty, ktoré sú jej vyhradené na základe platných noriem… týka sa to teda aj konania, ktoré viedlo k blokovaniu vyšetrovania prípadu sexuálneho zneužívania našej najmladšej dcéry, teda konania v zmysle čl. 1 §1. písm. b) uvedeného dokumentu. Navyše arcibiskup Charles Sicluna je známy aj ako vatikánsky vyšetrovateľ sexuálnych trestných činov. V tejto kongregácii v minulosti predsedal Kolégiu pre skúmanie delikátnych a dôverných záležitostí (pozri http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28512).

Obrázok arcibiskupa Siclunu

 

[wp_ad_camp_2]

 

Ak sa pozrieme bližšie na Kongregáciu pre náuku viery, tak zistíme veľmi zaujímavé skutočnosti. Kongregácia pre náuku viery (lat. Congregatio pro doctrina fidei) je centrálnou inštitúciou Rímskokatolíckej cirkvi na ochranu cirkvi pred kacírstvom, teda odlišným vierovyznaním, založená pápežom Pavlom III. nariadením „Licet ab initio“ z 21. júla 1542 ako Congregatio Romanae et universalis Inquisitionis (slov. Kongregácia rímskej a univerzálnej inkvizície). Pozri https://sk.wikipedia.org/wiki/Kongreg%C3%A1cia_pre_n%C3%A1uku_viery.  Táto pôvodná kongregácia mala schopnosť vyslať svojich vlastných delegátov, ak to bolo potrebné, ktorí mohli vyšetrovať, súdiť a mali právomoc aj konať proti apostatom, heretikom, osobám podozrivým z kacírstva a ich obhajcom, nasledovníkom a priaznivcom bez ohľadu na ich úrad alebo dôstojnosť (pozri http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/storia/documents/rc_con_cfaith_storia_20150319_promuovere-custodire-fede_en.html#THE_CONGREGATION_FOR_THE_DOCTRINE_OF_THE_FAITH_

V zmysle uvedeného zdroja do právomoci novodobej Kongregácie pre náuku viery spadá aj vyšetrovanie deliktov proti viere a závažnejších deliktov, ktoré jej boli oznámené… Z uvedeného vyplýva, že Kongregácia pre náuku viery, ktorá vyšetruje sexuálne delikty a ktorá je oprávnená konať v našom prípade, teda v prípade bratislavského arcibiskupa – metropolitu, je vlastne inkvizíciou a hlavný vyšetrovateľ arcibiskup Charles Sicluna je v staršom ponímaní hlavný inkvizítor. Náš prípad má tak vyšetrovať inkvizícia. Pritom, ako sme sa nedávno dozvedeli u farára v Dubnici nad Váhom takí ako my, teda tí čo oznámili svoje vystúpenie z Rímskokatolíckej cirkvi z dôvodov, ktoré sme uviedli v našom rozhovore s prof. Petrom Živným, sú považovaní za apostatov a sú evidovaný v knihe apostatov. Kto je vlastne apostata? Zjednodušene je to odpadlík od viery (heretikmi sú zas kacíri a bludári) . Z vyššie uvedeného vyplýva, že apostatov a heretikov v minulosti vyšetrovala a súdila inkvizícia. Takže dňa 13.6.2019 sme sa našim listom (prikladáme ho nižšie) so svojou žiadosťou o vyšetrovanie, teda ako tí, čo sú Rímskokatolíckou cirkvou považovaní za apostatov, obrátili na hlavného vyšetrovateľa, pričom takúto osobu v minulosti považovali za hlavného inkvizítora. O tom, ako svoje vyšetrovanie a súdenie voči apostatom a heretikom v minulosti vykonávala inkvizícia svedčia priložené obrázky. Ako je to dnes zažijeme na vlastnej koži. Ako hovoria Rusi: „požijeme a uvidíme“.

K.P. a P.P. – rodiačia sexuálne zneužitej maloletej dcéry

 

[wp_ad_camp_2]

 

Obrázky s tématikou inkvizícia

Mons. Charles Jude Scicluna, arcibiskup Malty, druhý sekretár Kongregácie pre náuku viery známy ako hlavný vatikánsky vyšetrovateľ sexuálnych trestných činov (v staršom slovníku hlavný vatikánsky inkvizítor)

 

A co se týče inkvizice, kladiva na čarodějnice a upalování lidí „HODNOU A BOŽSKOU CÍRKVÍ“ která pracuje pod vedením SATANA v minulosti a minulých dobách, můžete se podívat na obrázky níže. Když nevěříte, UVĚDOMTE SI PROSÍM, že podobná doba opět přichází. Bude jí ale zabráněno!!!!

 

 

 

 

 

 

[wp_ad_camp_2]

Preklad listu „hlavnému inkvizítorovi“

Vaša excelencia Charles Jude Scicluna, druhý sekretár Kongregácie pre náuku viery, obraciame sa na Vás so žiadosťou o začatie vyšetrovania bratislavského arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského, metropolitu v súvislosti so spôsobom jeho konania ktorým zanedbal a úmyselne ovplyvňoval priebeh vyšetrovania sexuálneho zneužívania našej vtedy maloletej dcéry A.P. ktorú na Gymnáziu sv. Uršule sexuálne zneužila osoba, ktorú on sám poveril plnením cirkevnej úlohy (išlo o ženatého laika, katechétu našej dcéry).  Rovnako žiadame začatie jeho vyšetrovania  v súvislosti s jeho nekonaním v zmysle spomínaného  motu proprio VOS ESTIS LUX  MUNDi pápeža Františka zo dňa 7.5.2019 a to ani v lehote 30 dní od zverejnenia tohto predpisu. Rovnako žiadame o preverenie, či v zmysle uvedeného predpisu začali konať provinciálni predstavení  Spoločnosti Ježišovej, Societa don Bosco a Rímskej únie rádu sv. Uršule.  Prípad sexuálneho zneužívania sa týka všetkých týchto provinciálnych predstavených z dôvodu, že agresorovi poskytovali úmyselne alebo neúmyselne krytie, vďaka ktorému mohol beztrestne vykonávať sexuálne násilie. Všetci títo provinciálni predstavení mali o tomto našom prípade informácie už od roku 2014 (v prípade Rímskej únie rádu sv. Uršule prišlo k výmene provinciálnej predstavenej). Rovnako žiadame vyšetriť, ktorí z biskupov, ktorým sme dňa  11.6.2019 poslali naše Oznámenie v zmysle čl. 1 §1. písm. a) a písm. b) motu proprio VOS ESTIS LUX MUNDi pápeža Františka zo dňa 7.5.2019, si splnili svoju oznamovaciu povinnosť v zmysle čl.9 uvedeného motu proprio.

[wp_ad_camp_2]

Emaily s listami biskupom si môžete stiahnuť tu:

 

Biskupi.zip

Article.zip

 

Rovnako žiadame preveriť, či si oznamovaciu povinnosť v zmysle čl.9 uvedeného motu proprio splnil aj vatikánsky nuncius na Slovensku, ktorému sme poslali oznámenie dňa 8.6.2019.

 

Email si môžete stiahnuť tu:

 

Nunziatura.zip

 

Súčasne žiadame preveriť ako slovenskí biskupi zabezpečili u svojich kňazov plnenie ustanovení uvedeného motu proprio. Emaily kňazom, ktorým sme poslali Oznámenie v zmysle čl. 1 §1. písm. a) a písm. b) motu proprio VOS ESTIS LUX MUNDi pápeža Františka zo dňa 7.5.2019, si môžete stiahnuť tu:

 

Kňazi.zip

 

Konáme tak v zmysle uvedeného motu proprio aj napriek skutočnosti, že sme vystúpili z Rímskokatolíckej cirkvi (aj keď tento stav doteraz nebol Rímskokatolíckou cirkvou akceptovaný napriek tomu, že je to porušením Ústavy Slovenskej republiky a ustanovení nariadenia GDPR o ochrane osobných údajov).

 

[wp_ad_camp_2]

DOKUMENTÁCIA SÚVISIACA SO SEXUÁLNYM ZNEUŽÍVANÍM NAŠEJ NAJMLADŠEJ DCÉRY JE K DISPOZÍCII NA NASLEDOVNÝCH ADRESÁCH :

 

Dňa 17.12.2014 bola dokumentácia doručená osobne na  adresu (priebežne bola dodávaná v elektronickej podobe už od 3.9.2014 prostredníctvom riaditeľa arcibiskupského úradu):

EXCELENCIA

MONS. STANISLAV ZVOLENSKÝ, BRATISLAVSKÝ ARCIBISKUP – METROPOLITA

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

METROPOLITNÝ TRIBUNÁL

ŠPITÁLSKA 7

814 92 BRATISLAVA 1

[wp_ad_camp_2]

Dňa 29.1.2019 bola, na základe odporúčania pátra Hegglina, dokumentácia doručená na adresu:

SUA SANTITA

FRANCESCO – VESCOVO DI ROMA

MONS. ALFRED  XUEREB

SEGRETARIO PERSONALE DI SUA SANTITITA PAPA FRANCESCO

PALAZZO APOSTOLICO

00120 CITA DEL VATICANO

ROMA – ITALIA

 

Dňa 4.6.2015 bola dokumentácia doručená na  adresu:

HIS EMINENCE

SEAN PATRICK CARDINAL O´MALLEY

PRESIDENT OF THE PONTIFICAL COMMISION FOR THE PROTECTION OF MINORS

ROMAN CATHOLIC  ARCHDIOCESE OF BOSTON

66 BROOK DRIVE

BRAINTREE

MA 02184-3839

USA

 

Documents_complete.zip

upn.zip

vystúpenie rkc.zip

Ako vyplýva z priloženého článku a dokumentácie nachádzajúcej sa na vyššie uvedených adresách, nahlasujeme aj spôsoby správania vykonávané subjektmi, o ktorých hovorí článok 6 motu proprio VOS ESTIS LUX MUNDI, spočívajúce v konaní alebo zanedbaní s úmyslom ovplyvniť alebo sa vyhnúť civilnému vyšetrovaniu alebo kánonickému administratívnemu či trestnému vyšetrovaniu.  Na základe uvedených skutočností, ako aj na základe ďalších zistení máme za to, že  v prípade našich mnohopočetných pokusov o riešenie dôsledkov sexuálneho zneužívania našej vtedy maloletej najmladšej dcéry, jej katechétom plniacim z poverenie bratislavského arcibiskupa cirkevnú úlohu (na Gymnáziu sv. Uršule v Bratislave), máme za to, že sme narazili na konanie  medzinárodnej organizovanej zločineckej skupiny pôsobiacej vo vnútri Rímskokatolíckej cirkvi.  Máme za to, že konanie tejto skupiny spočívalo:

 • V ovplyvňovaní svedkov (v tomto prípade nielen laikov, ale aj rehoľného kňaza a rehoľnej sestry) v civilnom trestnom konaní, vytváraním nátlaku na svedkov, prípadne viazanie svedkov príkazom mlčanlivosti.
 • V zasahovaní bližšie nezistenej vysokopostavenej osoby z prostredia Rímskokatolíckej cirkvi do civilného trestného konania prostredníctvom jej intervencie u vysokých úradníkov Policajného zboru SR.
 • Vo vytváraní  a následnom šírení alternatívnej vyšetrovacej hypotézy spočívajúcej v prevzatí obrany agresora, v tomto prípade osoby poverenej plnením cirkevnej úlohy, založenej na obvinení  nás rodičov z dlhoročného týrania našej najmladšej dcéry a to aj napriek skutočnostiam, že nepriame dôkazy (konkrétne facebooková komunikácia  ktorej pravosť bola overená súdnym znalcom), jednoznačne  potvrdzovali sexuálne zneužívanie  našej dcéry osobou plniacu cirkevnú úlohu (jej katechétom, teda učiteľom Rímskokatolíckeho náboženstva na Gymnáziu sv. Uršule v Bratislave), ako aj jej surové manipulovanie proti nám rodičom (na základe uvedenej skutočnosti Združenie saleziánskych spolupracovníkov na Slovensku ukončilo dňa 12.10.2014 tejto osobe členstvo v združení, rovnako podotýkame, že nikto si nás do dnešného dňa nedovolil obviniť z krivého svedectva).
 • V prehlbovaní ťažkej ujmy na zdraví, ktorú našej dcére prvotne spôsobila osoba plniaca cirkevnú úlohu tak, aby bola v tomto prípade neutralizovaná a nepoužiteľná ako svedok.
 • V zastrašovaní a šírení strachu tak, aby nám rodičom snažiacim domôcť sa našich práv nebol ochotný nikto pomôcť. Príkladom neopodstatneného strachu z nás je členka Komisie KBS pre prípady sexuálneho zneužívania maloletých  ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD., docentka sociálnej práce, výskumníčka, supervízorka, osoba, ktorá sama o sebe hovorí, že problematike sexuálneho zneužívania sa systematicky venuje už 17 rokov. Tejto osobe sme ako expertke ešte na prelome rokov 2014/2015 doručili dokumentáciu k nášmu prípadu v nádeji, že sa od nej dočkáme nejakej pomoci. Nestalo sa tak. Ako sama v marci 2019 priznala, dokumentáciu si nepreštudovala. Napriek tomuto svojmu vyjadreniu však nemala problém tvrdiť, že v prípade týkajúcom sa našej dcéry existuje viacero alternatívnych hypotéz s tým, že ona má iba jednostranné informácie iba o nás a aj tie si podľa jej vlastného vyjadrenia nepreštudovala.  Takzvané „hypotézy“ existujú len dve. Reálna, skutočná, teda tá čo sa naozaj stala. A druhá nepravdivá hypotéza, teda tá, čo sa nikdy nestala, prvotne vymyslená agresorom  a neskôr prevzatá a šírená touto organizovanou zločineckou skupinou. Máme za to, že ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD. prišla v súvislosti s našim prípadom vedome alebo nevedome do kontaktu s niektorým  členom tejto organizovanej zločineckej skupiny, čo sa prejavilo jej neodôvodneným strachom z nás pri našich opakovaných pokusoch  o jej kontaktovanie.
 • Vo vyhrážaní sa násilnou smrťou doručeným v posledný pracovný deň pred tohtoročným dňom matiek.

Týmto Vás žiadame aj o vyšetrenie, odhalenie a zverejnenie mien a aktivít vyššie spomínanej organizovanej zločineckej skupiny pôsobiacej v rámci Rímskokatolíckej cirkvi.

Prosíme, informujte nás o prijatí tohto emailu, začatí a priebehu vyšetrovania. Sme pripravení na poskytnutie súčinnosti.

 

 

 

S pozdravom

 

K.P. a P.P

rodičia sexuálne zneužitej maloletej dcéry

 

[wp_ad_camp_2]

Anglický originál listu „hlavnému inkvizítorovi“

His Excellency Charles  Jude Scicluna, Adjunct Secretary (Congregation for the Doctrine of the Faith),

 

We are contacting you with a request to investigate Mon. Stanislav Zvolensky, archbishop of Bratislava (metropolitan), in relation to his negligence and deliberate influencing of the investigation of sexual abuse of our then minor daughter A.P. by a married religion teacher appointed by archbishop Zvolensky to carry out a spiritual office at St. Ursula High School in Bratislava. We hereby also request to investigate archbishop Zvolensky’s (metropolitan failure to act in line with Pope Francis‘ guideline „VOS ESTIS LUX  MUNDI“ of 7 May 2019, within 30 days of its publication. At the same time we request to invetigate whether the superiors of the following organisations acted in line with the aforementioned guideline: Society of Jesus, and Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae. The sexual abuse case concerns the superiors of all these entities due to the fact that they deliberately or unintentionally covered the aggressor, thereby enabling him to carry out sexual abuse with impunity. These superiors have been informed about our case since 2014 (the superior changed in the meantime in Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae). We also request to investigate which bishops who were delivered our Notification on 11 June 2019 in line with Article 1, section 1(a) and (b) of the aforementioned guideline „VOS ESTIS LUX  MUNDI“  complied with their notification duty in line with Article 9 thereof.

 

You can find the emails sent to bishops here:

 

Biskupi.zip

Article.zip

 

We also request to investigate whether Papal nuncio in Slovakia whom was notified on 8 June 2019 complied with his notification duty in line with Article 9 of the aforementioned guideline.

You can download the email here:

 

Nunziatura.zip

 

We also request to investigate how the aforementioned guideline was implemented by Slovak bishops in relation to their priests. You can find the emails concerning our notification here:

 

Kňazi.zip

 

We are acting in line with the aforementioned guideline dispite the fact that we left the Roman Church (even though this status has not yet been accepted by the Roman Catholic Church, thereby violating the Constitution of the Slovak Republic and the provisions of the GDPR related to pernal data protection).

 

The documentation related to sexual abuse of our yougest daughter can be found here:

 

On 17 December 2014 we delivered the documentation in person at the following address (we also emailed some documentation from 3 September 2014 onward through the director of the Archbishop’s Office):

HIS EXCELLENCE

MONS. STANISLAV ZVOLENSKÝ, ARCHBISHOP OF BRATISLAVA

ROMAN CATHOLIC CHURCH

ARCHDIOCESE OF BRATISLAVA

METROPOLITAN TRIBUNAL

ŠPITÁLSKA 7

814 92 BRATISLAVA 1

 

On 29 January 2019 we delivered the documentation to the following address on suggestion of father Hegglin:

SUA SANTITA

FRANCESCO – VESCOVO DI ROMA

MONS. ALFRED  XUEREB

SEGRETARIO PERSONALE DI SUA SANTITITA PAPA FRANCESCO

PALAZZO APOSTOLICO

00120 CITA DEL VATICANO

ROMA – ITALIA

 

ON 4 JUNE 2015 WE DELIVERED THE DOCUMENTATION TO THE FOLLOWING ADDRESS:

HIS EMINENCE

SEAN PATRICK CARDINAL O´MALLEY

PRESIDENT OF THE PONTIFICAL COMMISION FOR THE PROTECTION OF MINORS

ROMAN CATHOLIC  ARCHDIOCESE OF BOSTON

66 BROOK DRIVE

BRAINTREE

MA 02184-3839

USA

 

Documents_complete.zip

upn.zip

vystúpenie rkc.zip

 

AS FOLLOWS FROM THE ATTACHED ARTICLE AND THE AFOREMENTIONED DOCUMENTATION, WE COMPLAIN ABOUT THE BEHAVIOUR OF SUBJECTS MENTIONED IN ART. 6 OF THE AFOREMENTIONED GUIDELINE WHICH LIES IN ACTION OR NEGLIGENCE WITH THE INTENTION TO AVOID CIVIL PROSECUTION OR CANONIC ADMINISTRATIVE OR CRIMINAL INVESTIGATION. CONSIDERING THE AFOREMENTIONED FACTS AND OTHER FINDINGS WE CLAIM THAT, DESPITE OUR NUMEROUS ATTEMPS AT SOLVING THE CONSEQUENCES OF SEXUAL ABUSE OF OUR YOUNGEST DAUGHTER  BY HER RELIGION TEACHER APPOINTED BY THE ACRHBISHOP OF BRATISLAVA TO CARRY OUT A SPIRITUAL OFFICE AT ST. URSULA HIGH SCHOOL IN BRATISLAVA, OUR ATTEMPS TO SOLVE THIS PROBLEM WERE CONTRASTED BY AN ORGANIZED CRIMINAL ENTIT WITHIN THE ROMAN CATHOLIC CHURCH. ITS ACTIONS WERE AS FOLLOWS:

 • INFLUENCING WITNESSES (BOTH SECULAR AND MONASTIC PRIEST AND NUNS) DURING CIVIL AND CRIMINAL PROSECUTION BY PUTTING THEM UNDER PRESSURE OR IMPOSING SECRECY.
 • INTERVENING OF AN UNKNOWN ROMAN CATHOLIC CHURCH SUPERIOR IN THE CIVIL PROSECUTION BY COMMUNICATING WITH HIGH POLICE OFFICERS.
 • MAKING UP AND SPREADING OF AN ALTERNATIVE INVESTIGATION HYPOTHESIS TO SUPPORT THE AGGRESSOR’S DEFENCE (IN THIS CASE THE AGGRESSOR WAS A PERSON ASSIGNED WITH A SPIRITUAL OFFICE). THE ALTERNATIVE HYPOTHESIS WAS BASED ON ALLEGING US PARENTS OF LONG-TERM ABUSE OF OUR YOUNGEST DAUGHTER DESPITE THE FACT THAT INDIRECT PROOFS (NAMELY FACEBOOK MESSAGES THE AUTHENTICITY OF WHICH WAS PROVED BY AN OFFICIALLY APPOINTED EXPERT) CLEARLY CONFIRMED BOTH SEXUAL ABUSE OF OUR THEN MINOR DAUGHTER BY A PERSON CARRYING OUT SPIRITUAL OFFICE (HER CATHOLIC RELIGION TEACHER AT ST. URSULA HIGH SCHOOL IN BRATISLAVA) AND HER SEVERE MANIPULATION AGAINST US PARENTS (ON THE BASIS OF THESE FACTS, THE SLOVAK SALESIAN FELLOWS ASSOCIATION EXPELLED THE AGGRESSOR FROM THE ASSOCIATION ON 12 OCTOBER 2014 AND AT THE SAME TIME, THE ASSOCIATION NEVER ALLEGED US OF FALSE TESTIMONY).
 • AMPLIFYING SERIOUS BODILY HARM INFLICTED UPON OUR DAUGHTER PRIMARILY BY THE AGGRESSOR IN EXERCISE OF HIS SPIRITUAL OFFICE IN ORDER TO NEUTRALIZE HER AS A WITNESS
 • INTIMIDATING WITH THE PURPOSE OF DETERRING ANYONE WILLING TO HELP US PARENTS TO CLAIM OUR RIGHTS. AS AN EXAMPLE WE HIGHLIGHT THE CASE OF A MEMBER OF THE COMMITTEE OF THE SLOVAK BISHOPS CONFERENCE ON SEXUAL ABUSE ON MINORS SLAVKA KARKOSOVA, SOCIAL AFFAIRS EXPERT, RESEARCHER, SUPERVISOR, WHO CLAIMS TO BE WORKING ON THE TOPIC OF SEXUAL ABUSE FOR 17 YEARS. WE SENT HER THE DOCUMENTATION OF OUR CASE TOWARDS THE END OF 2014, HOPING TO RECEIVE SOME HELP. IT NEVER ARRIVED THOUGH. SHE ADMITTED IN MARCH 2019 THAT SHE HAS NEVER READ THE DOCUMENTATION. HOWEVER, SHE ALSO STATED THAT IN OUR CASE THERE ARE SEVERAL ALTERNATIVE HYPOTHESES AND THAT THE INFORMATION THAT SHE HAS AT HER DISPOSAL ARE ONLY UNILATERAL (FROM US) AND THAT SHE NEVER READ THEM ANYWAY. THERE ARE ONLY TWO SO-CALLED „HYPOTHESES“. THE REAL ONE – THE ONE THAT ACTUALLY HAPPENED. THE SECOND HYPOTHESIS IS THAT WHICH NEVER HAPPENED AND WAS MADE UP BY THE AGGRESSOR AND SUBSEQUENTLY SUPPORTED AND SPREAD BY THE AFOREMENTIONED CRIMINAL ENTITY. WE CLAIM THAT SLAVKA KARKOSOVA ENCOUNTERED, INTENTIONALLY OR INADVERTENTLY, SOME MEMBER OF THIS ORGANIZED CRIMINAL ENTITY IN RELATION TO OUR CASE, WHICH WAS PROVED BY HEAR FEAR FROM OUT REPEATED ATTEMPTS TO GET IN TOUCH WITH HER.
 • THREATENING WITH VIOLENT DEATH IN THE FORM OF A MAIL CONTAINED IN AN ENVELOPE DELIVERED ON THE LAST WORKING DAY BEFORE THE MOTHERS‘ DAY.

 

WE HEREBY ASK YOU TO INVESTIGATE, REVEAL AND PUBLISH THE NAMES AND ACTIVITIES OF THE AFOREMENTIONED ORGANIZED CRIMINAL ENTITY OPERATING WITHIN THE ROMAN CATHOLIC CHURCH.

 

PLEASE LET US KNOW UPON THE RECEIPT OF THIS EMAIL, THE COMMENCEMENT AND COURSE OF THE INVESTIGATION. WE ARE WILLING TO COOPERATE.

 

KIND REGARDS,

 

K.P. and P.P.

parents of sexually abused daughter

Líbil se vám článek? Pošlete ho dál
1 Komentář
Řadit dle: nejnovější
Řadit dle: nejstarší Řadit dle: počtu reakci
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře