Zde najdete Díl 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.,

11., 12., Díl 13.

Ak budete mať zmätok v skratkách a v rodovej línií, doporučujem vrátiť sa k 10. dielu TU, kde je všetko v skratke a prehľadne zobrazené.

V tomto diele pokračujeme s prepojením a spojitosťami Bushovcov.

V poslednom diele sme končili dôležitým záznamom:

Jedna významná plavba, ktorá vyplávala z Liverpoolu 20. januára 1915 a mala cieľ v New Yorku 30. januára, bola na palube lode SS Arabic. Jeho cestujúci, na linke 1 zo zoznamu, predstavený INS na Ellis Island, bol George Scherf, nemecký občan z Dölitzsch. [27] Dölitzsch je malá dedinka južne od Lipska v Nemecku a veru, nie je príliš vzdialená od rodného mesta Martina Bormanna, ktorý sa neskôr stal Hitlerovým najbližším spolupracovníkom – zástupcom veliteľa.

[wp_ad_camp_2]

Tento oficiálny americký vládny dokument (k nevyhnutnému sklamaniu INS, FBI a CIA) vytvára stopu na „regionálne“ prepojenie medzi rodinou Georgea H. Scherfa, Martina Bormanna, Josepha Mengeleho, Reinhardta Gehlena a Skorzenyho (viď foto). Dokument silno potvrdzuje predvojnové spojenie medzi Scherfovými a medzi týmito známymi nacistami.

Tento jediný dokument, ktorý evidentne prehliadli v zúfalej snahe odstrániť všetky záznamy nacistických špiónov, zostal bez povšimnutia, kým som ho v roku 2007 neobjavil. Pozrite sa na fotografiu zachytenú Skorzenym, na ktorej identifikoval už vyššie spomenutých nacistov, vrátane samého seba a rodiny Geogrga H. Scherfa staršieho, „nelegálny prisťahovalec, nemecký účtovník Nikoly Tesly.“ Fotografia je publikovaná v knihe Erica „Oriona“ Bermana: The Bush Connection (viď: http://thebushconnection.com/skorzeny.html)

[wp_ad_camp_2]

Poznámka: Na základe prevahy dôkazov, okrem nedávnych objavov prostredníctvom nezávislého výskumu, ktoré naznačujú stopy podvodu, korupcie, krádeže, sprisahania, vraždy a zrady, sa zdá, že George H. Scherf(f) starší (GHS1) mal skutočnú identitu ako Prescott Sheldon Bush (PSB). Dokonca aj Skorzeny „naletel“ na príbeh, že George H. Scherf mladší (GHS2) bol GHS1/PSB adoptovaným synom. V skutočnosti, GHS1 / PSB bol dvojtým agentom, ktorý pracoval predovšetkým v mene nacistického SS aparátu, ktorý kontroloval nemecké centrálne banky, ktoré zase riadili svoje spolčené banky na Wall Street a v Londýne. GHS1/PSB ukradol technológiu Nikola Tesly a podľa Skorzenyho okradli Teslu až „do hola“. Nacisti Tretej ríše, ktorí boli odhodlaní oklamať celý svet v snahe ho ovládnuť, urobili niekoľko chýb. Ich starostlivo vypracovaný plán mal svoje vlastné nedostatky napriek ich najlepšiemu úsiliu. Chamtivosť sa nevyhnutne stala „skrytým nepriateľom“.

Teslove technológie nielen že ukradli, ale aj zneužili vlády Nemecka, Ruska a Spojených Štátov Amerických na militarizáciu jeho najvyspelejších vynálezov a potom túto technológiu obrátili proti národom. George Scherf bol opísaný v knihách, novinách, článkoch a v životopisoch distribuovaných vo vedeckej komunite, ako Teslov „dôveryhodný asistent, účtovník a niekedy sekretár“.

To on ukradol jeho vynálezy, predal ich Union Banking Corporation (UBC) prostredníctvom viceprezidenta a predsedníctva pod prezývkou Prescott Sheldon Bush, ktoré mali byť posunuté Paulovi Warburgovi (bankár), Fritzovi Thyssenovi (priemyselník) a IG Farben (najväčší konglomerát chemických spoločností na svete) – poslední dvaja sú obchodníci loajálni Hitlerovej nacistickej strane.

[wp_ad_camp_2]

Ani pozícia GHS1/PSB ako „auditora“ v spoločnosti Union Sulphur Company nebola náhodnou. „Prezident“ spoločnosti, nemecký chemik Herman Frasch, poskytol GHS1/PSB vynikajúcu príležitosť poradiť mu o Teslových patentoch a ich finančnej hodnote. Rovnako poslúžil ako výborná spojka pre ropných investorov Rockefellerovcov, pre ktorých obaja pracovali.

Od svojho dospievania do jeho 20. rokov získal GHS1/PSB cenné skúsenosti pri poznávaní lodného priemyslu. Jeho praktické skúsenosti s prepravou vojakov, zbraní, drog a veľkého množstva ukradnutých peňazí by sa mohli stať poznávacím znakom jeho rodiny – ako je to vlastne v Bushovej rodine dodnes. A Scherf(f)ovcom vraždy nie sú cudzie, ako to bolo v prípade úmrtia Nikoly Tesly, ktorú Skorzeny priznal (v jednom z predchádzajúcich dielov). Mentori GHS1/PSB v bankách Wall Street si boli vedomí jeho dvojitej identity. Koniec koncov, mnohí z nich si prešli podobným procesom „asistovaného“ prisťahovalectva, falošnej dokumentácie a asimilácie do americkej spoločnosti. Rovnako profitovali z podnikania, ktoré uskutočnili s SPB a s jeho prepojením na Buckeye Steel Castings, Remington Arms (prostredníctvom jeho pozície ako predseda predstavenstva War Industries Board), Harrimana, Kuhna, Loeb & Company, JP Morgana, na Rockefellerovcov a GHW.

Bola to náhoda, že rodiny GHW, Samuela P. Busha (SPB), GHS1/PSB (a dokonca aj ich príbuzní) mali záľubu slúžiť ich „vlasti“ – nacistickému Nemecku? Aký zvláštny charakterový rys medzi týmito samozvanými „pokrvnými príbuznými britskej královskej šľachte“ poháňal ich hlad po nemeckej kuchyni? Ich „americkí“ služobníci – kuchári, slúžky, opatrovateľky a spol., boli nútení klamať INS a agentom sčítania ľudu. No nikdy by netušili, že nezávislý výskumník by mohol odhaliť ich podvod o 100 rokov neskôr.

Zhodou okolností bola línia Hamburg-Amerika spojená so škandálom UBC, ktorý vyústil do obvinení z „obchodovania s nepriateľom“ proti Brown Brothers, Harriman & Company, UBC, GHW a GHS1/PSB.

[wp_ad_camp_2]

Bolo zistené, že nacisti prali špinavé peniaze (z Európy) cez UBC a posielali ich späť Adolfovi Hitlerovi prostredníctvom Fritza Thyssena, Warburgovcov, I.G. Farben a ďalších. V roku 1942 boli zastavené lodné dodávky zbraní a ropy určené na pomoc nacistickým sporom a na obohatenie rád SPB a Rockefellerovej rodiny, hoci nakoniec páchateľom boli vyplatené dividendy po druhej svetovej vojne. GHS1/PSB dostal 1,5 milióna dolárov, čo je hodnota jedného podielu akcií UBC, ktoré vlastnil. Celkové aktíva UBC sa v tom čase odhadovali na viac ako 4 miliardy USD.

Aby sa zabránilo ďalším ťažkostiam zradcov z Wall Streetu (ktorí mali byť súdení za zradu), Národný archív „spálil“ súvisiace záznamy „za účelom ušetriť miesto“. Dočasne tak zachránil povesť SPB. Zničenie týchto dokumentov však urobilo len malú službu na oproti uchovaniu iných vládnych záznamov, ktoré ukázali, že táto „rodina“ má napojenie s nacistami a viedla s nimi aj obchod.

[wp_ad_camp_2]

Vyššie spomínané záznamy Federálneho sčítania ľudu (1930) podrobne opisujú „tendencie“ rodín Bushovcov a Walkerovcov pri uprednostňovaní tých, ktorí sú presvedčení Nemci. V záznamoch z 1930 sa píše, že Samuel P. Bush zamestnal slúžku Emmu Siglerovú, ktorá emigrovala do USA v roku 1907 z Urbachu z Nemecka. Emma, rovnako ako jej dobrodinci, nielenže nesprávne uviedla svoj vek (28), ktorý mal byť 37 rokov (na základe jej vyhlásenia pre INS, že jej bolo 19 v roku 1902), ale aj dátum príchodu a skutočný cieľ – domov SPB. Emma „nejako zabudla“, že prišla do prístavu v New Yorku, 15. septembra 1902. O päť rokov skôr ako vyhlásila pre úrad sčítania ľudu. Ide tu o to, že nezáleží na tom, aká stará bola pri oboch príležitostiach, ale pri jednej alebo oboch príležitostiach klamala úradníkom INS. [28]

Walkerovci”

TWI: Walker klan z ničoho nič začína od Thomasa Walkera I (TWI), ktorý sa oženil s Katarínou (bez rodného mena). Podľa záznamov neexistuje dátum narodenia, žiadne miesto narodenia ani rodičia. Nie je zaznamenaný ani dátum sobáša ako pre TWI tak ani pre Katarínu. Z ich spojenia však vznikol jeden zaznamenaný syn: Thomasa Walker II., narodený/pokrstený 2. augusta 1758. [29]

Preklad anna

Pokračovanie už čoskoro…. Zde najdete Díl 15.

Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.