Snad není zbytečné zdůraznit, že právě masmédia jsou hlavním nástrojem utváření veřejného mínění i formování způsobu myšlení každého jednotlivce. Je známo, že média umožňují přípravu mas manipulací s jejím myšlením a vůlí podle dané potřeby.

K d o   o v l á d á   m é d i a ,  m ů ž e   u r č o v a t ,   c o   s i   m a j í   m a s y   m y s l e t ,  a  n a v í c  j e   s c h o p e n   d a v y   k o n t r o l o v a t   a   p o d l e   l i b o s t i   v é s t   ž á d o u c í m  s mě r e m.

Iluminátská oligarchie má již dávno absolutní kontrolu nad rozhlasem, televizí, filmem a tiskem.

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

Sionské „Protokoly“ o tom říkají:

Protokol 2: „Tisk je v současných státech velmoc, kterou se ovládá veřejné mínění. Jeho úlohou je poukazovat na zdánlivě oprávněné požadavky a stížnosti lidu, rozdmychávat nespokojenost a nenápadně tlumočit naše intence. Tisk je zosobněním tak zvané svobody. Ale vlády nežidovských států nedokázaly využít veliké moci tisku, a proto padl do našich rukou. Tiskem jsme dosáhli obrovského vlivu a přitom jsme sami zůstali ukryti v pozadí.“

Protokol 7: „Donutíme vlády jednat v záměrech našeho široce rozvinutého plánu,

který se již blíží svému cíli. Bude nás v tom podporovat veřejné mínění, jež prostřednictvím všemocného tisku zcela ovládáme. Až na několik výjimek, se kterými nemusí-

me počítat, je tisk skutečně již na nás zcela závislý.“

Protokol 12: „Žádná zpráva se nesmí dostat na veřejnost, aniž by prošla naší kontrolou. Tohoto úspěchu jsme dosáhli již dříve tím, že všechny zprávy světa jsou dodávány prostřednictvím několika tiskových agentur, které navzájem spolupracují. Tyto agentury brzy přejdou úplně do našich rukou a uveřejní jen takové zprávy, které jim předepíšeme.“

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

Aniž by to většinou tušili, jsou novináři i duchovně zcela závislí na svých neznámých představených. Zabývají se pouze nepodstatnými tématy, která ilumináti pro veřejnost „uvolnili“. V masmédiích se nikdy nemluví o tom, co by mělo lidi skutečně zajímat!

Dlouholetý vydavatel listu „New York Times“, John Swainton, učinil před svými zaměstnanci v projevu na rozloučenou následující přiznání: „Svobodný tisk neexistuje. Vy, milí přátelé, to víte, a já to vím také. Nikdo z nás by se neodvážil čestně a otevřeně vyslovit svůj skutečný názor. Jsme poslušnými nástroji finanční moci v zákulisí. Jsme pouhé loutky, která tančí a poskakují podle toho, jak se jim tahá za nitky. Naše jednání, schopnosti ba náš život patří těmto mužům za kulisami. Nejsme nic jiného než intelektuální prostituti.“

Díky perfektní kontrole všech masmédií mají ilumináti zásadní vliv na tzv. „veřejné mínění“ a tím i na myšlení a pocity lidí, které takto c í l e ně o d v á dě j í o d s k u t eč ně dů l e ž i t ý c h vě c í . Stačí se podívat do libovolného televizního programu, abychom rychle zjistili, že jsou tam k vidění jen zcela nedůležité a zavádějící věci.

 

[wp_ad_camp_2]

 

 

C í l e m   i l u m i n á tů   j e   b a v i t   a   r o z p t y l o v a t   š i r o k é   m a s y , o d v r a c e t   j e   o d   d ů l e ž i t ý c h   t é m a t , z n e j i s ť o v a t   n á s   a   v n á š e t   c h a o s   d o   n a š e h o    m y š l e n í .

Iluminátská kontrola sdělovacích médií také ve značné míře ovlivňuje názor veřejnosti na to, kdo je považován za „hrdinu“ a kdo za „nepřítele“. Např. před 2. srpnem 1990 za irácko-íránské války byl Saddám Husajn ještě „dobrý“. Po irácké invazi do Kuvajtu se mu v iluminátských masmédiích přes noc dostalo nového image a byl vydáván za nového Hitlera!

Převzato z knihy: Třináct satanských pokrevních dynastií, str. 17 – 18

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.