Ak k tomu dôjde… Pod hrozbou nepripustenia detí a mladých ľudí na výučbu, ktorá patrí k ich neodňateľným základným právam, nútite rodičov a opatrovníkov detí podať im prípravok z kategórie liekov, ktorý však nemá za sebou kompletné klinické testy ani dostatočne dlhé obdobie používania, ktoré by mohlo preukázať alebo vyvrátiť bezpečnosť tohto prípravku pre deti do 18 rokov.

Vzhľadom na doteraz známe vedecké fakty o rizikách infekcie vírusom SC2 a jej šírenia u detí a mladých ľudí od 12 do 18 rokov možno takýto krok núteného očkovania vakcínou považovať z medicínskeho a etického hľadiska za unáhlený a nezodpovedný.

Navyše, zastrašovanie, šikanovanie a diskriminácia detí, ktoré nebudú očkované vakcínou proti vírusu SC2, je porušením všetkých princípov európskej civilizácie a jej štandardov, ktoré boli počas stáročí vykúpené utrpením, námahou, krvou a životmi našich predkov.

Dovolím si preto, ako slobodný občan SR s právom vstúpiť do spoločnej diskusie v dôležitých spoločenských otázkach, verejne predniesť túto výzvu všetkým politikom a médiám, ktoré sú zodpovedné za šírenie jednostranných a účelových informácií a dezinformácií, za potláčanie základných ľudských práv a slobôd ako aj za šírenie paniky, bezzákonosti a anómie v našej spoločnosti.

Dr. Igor Bukovský – YouTube

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.