…..tak to se máme na co těšit. Jenom aby do glagů nakonec nešla právě elita, která vše na obyčejné lidi připravuje….

00:27

„KDO JINÉMU JÁMU KOPE, SÁM DO NÍ PADÁ“

 

Toto o našej dobe Za slušné Slovensko a Dobrých Anjeloch či filantropoch z nadácií pred 2500 rokmi napísal Lao-c’ v knihe Tao-te-Ťing:

„Kde je opustená duchovná cesta, objavuje sa túžba po ľudomilnosti a spravodlivosti. Kde vládne rozum a prefíkanosť, objavuje sa faloš a farizejstvo. Kde sú narušené medziľudské vzťahy, objavuje sa túžba po synovskej úcte a bratskej láske.
Kde je krajina v chaose a neporiadku, objavuje sa túžba po vzorných službách vlasti.“
Nielen on, ale aj mnohí ďalší s veľkou prezieravosťou formulovali vývoj budúcnosti a morálny úpadok spoločnosti. Autori zakazovaných Protokolov sionských mudrcov navrhovali svoje tézy na dosiahnutie svetovlády prostredníctvom totálnej centralizácie moci. Podnes nemožno s istotou tvrdiť, kto bol ich skutočným autorom, máme však istotu v tom, že tieto texty vznikli už pred viac ako sto rokmi a veľmi konkrétne predznamenávali ďalší vývoj. Zamerali sa na kontrolu médií (vtedy to bola len tlač), vedy, finančného systému, politikov a rozvrat morálky začínajúci v školách. Všade tam navrhovali ustanoviť svojich ľudí, ktorí budú hlásať tézy aj antitézy, vytvoria vlády aj ich zdanlivé opozície, v tlači budú mať ako boh Višnu sto rúk, ktorými sa budú môcť dotýkať všetkých aspektov verejnej mienky. Protokoly uvádzajú aj to, že dnešná žurnalistika je niečo ako slobodomurárstvo a všade v redakciách mienkotvorných médií má svojich ľudí.
Medzi iným Protokoly prinášajú tieto myšlienky:

[wp_ad_camp_2]

„Na univerzitách je nutné mať svojich rektorov a profesorov. Voľnosť vyučovania úplne zrušíme. Najdôležitejšie však je, že vyučovanie nesmie mať univerzálny a jednotný charakter, ale musí byť striktne oddelené na jednotlivé remeslá a špecializácie, a to preto, aby sa adepti nemali možnosť vyvíjať ako morálne a integrované osobnosti. Naproti tomu vytvoríme systém, v ktorom budú občania stáť proti sebe. Každý tretí bude špehovať z pocitu preukázania služby spoločnosti a štátu. Polícia nebude mať žiadnu výkonnú moc, ale len pozíciu udavačov, informátorov a svedkov. Preverovaním dodaných správ a zatykačov bude poverený zvláštny útvar polície(!). Aby sme svojich odporcov zbavili aureoly mučeníkov, posadíme ich na lavicu obžalovaných spolu so zločincami, vrahmi a zlodejmi. Potom bude verejná mienka posudzovať obe tieto skupiny rovnako opovržlivo. Nepripustíme, aby sa presadzovali vynikajúci muži; spodina pod naším vedením sa už postará o to, aby k nej nemohli prehovoriť, pretože táto spodina je zvyknutá počúvať len nás, ktorí ju platíme za poslušnosť a poddanosť. Tým vytvoríme z ľudu takú slepú a poddajnú moc, že nebude schopná pohnúť sa bez vedenia našimi agentmi, ktorí nahradia jej doterajších vodcov. Nie je pre nás nič nebezpečnejšie než osobná iniciatíva. Keď je vybavená tvorivou silou ducha, je mocnejšia než milión tých, medzi ktorých sme zasiali rozkol. Nevyhnutným predpokladom úspechu našej vlády je rozmnožiť a podporovať chyby, vášne a zmätky, rozložiť spoločenské pravidlá do tej miery, aby sa v tomto chaose nikto nevyznal a ľudia sa nemohli spolu dohovoriť. Táto politika nám umožní rozsievať rozpory na všetkých stranách, rozdrobiť kolektívne sily, ktoré sa nám doteraz nechcú podrobiť, a hlavne zbaviť odvahy každú individuálnu tvorivú silu, ktorá by bola schopná zničiť naše dielo.“

[wp_ad_camp_2]

Takéto myšlienky sa preukázateľne formulovali už na začiatku 20. storočia. Plody tohto uvažovania zbierame podnes, ba v dnešných časoch s obzvlášť agresívnou razanciou. Na pôdu škôl a univerzít prenikajú politické pamflety, ktoré v rozpore so zákonom deformujú už aj tak značne zdeformované a unifikované myslenie študentov. Práve tu vzniká podhubie prostredia, z akého vzídu najagilnejší trubači novovekých honieb na čarodejnice, ľudí, ktorí budú iných huckať voči tým, ktorí ich chcú oslobodiť. Samovražedným tendenciám bude podliehať celá ohlúpnutá spoločnosť, ktorá zo svojich radov vypudí najobetavejších služobníkov ochotných viesť zástupy k slobode a vzájomnej úcte.

Autor: Tibor Eliot Rostas
Mesačník Zem a Vek si môžete predplatiť na:

http://bit.ly/kupit-online-zemavek-marec-2019

Zdroj: https://zemavek.sk/nove-gulagy/

[wp_ad_camp_2]
Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.