Jak jsme zmiňovali už několikrát, Rusko se staví odmítavě ke geneticky modifikované zemědělské produkci (GMO) a tento přístup uplatňuje ve své legislativě. Země se hodlá stát lídrem v produkci „čistých“ potravin, což dokazuje i nejnovější krok ruské vlády, týkající se nejen GMO.

Tamní vláda schválila návrh zákona „o právních základech regulace výroby ekologických produktů“. (Návrh zákona používá méně častý výraz „organický“ z anglického „organic agriculture“; v překladu je použit u nás běžně užívaný pojem „ekologický“; pozn. překl.).

[wp_ad_camp_2]

„Účelem návrhu je vytvoření právního rámce pro regulaci vztahů v oblasti ekologické výroby, a to pro produkty rostlinného, živočišného a mikrobiálního původu, stejně jako pro produkty akvakultury v přírodní, ošetřené či zpracované podobě používané jako potrava, krmivo, nebo jako sadba či osivo,“ stojí ve zprávě publikované na webu ruské vlády.

Návrh zákona pak zavádí pojmy „ekologická výroba“, „ekologické produkty“ a „výrobce ekologické produkce“.

Ekologické produkty návrh definuje jako bioprodukty vyráběné bez použití pesticidů, syntetických minerálních hnojiv, regulátorů růstu, umělých přísad do potravin nebo genetické modifikace.

Zákon rovněž předpokládá vytvoření registru výrobců ekologických produktů a dobrovolné potvrzení shodnosti výroby těchto produktů v souladu se stanovenými normami.

[wp_ad_camp_2]

Zdroj: 1

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.