Experti na životné prostredie varujú, že solárne panely produkujú o veľa viac toxického odpadu než propagujú zástancovia tejto odnoviteľnej energie.

Michael Shellenberger, expert environmentalista, v programe NTD popisoval proces produkcie, výroby, vysadenia a recyklácie solárnych panelov. Všetko poukazuje na to, že táto technológia je veľmi toxická a nebezpečná. Následne varuje, že neustále obhajovanie solárnej energie je poháňané hlavne ideologiou než vedou samotnou.

„Nachádzame sa v určitom hypnotickom tranze.“ popisuje Shellenberger počas rozhovoru. Narážal na to, čo charakterizoval ako vieru aktivistov za slnečnú energiu, že slnečná energia je veľmi ekologická a predstavuje čistejšiu alternatívu k tradičným formám výroby energie.

“Je to duchovný závod,” pokračuje. “Existuje myšlienka že … budeme chrániť životné prostredie tým, že budeme závislí od prírodných tokov energie, ako je slnečné svetlo. Ale to nie je vedecký názor. V skutočnosti je to pre životné prostredie ešte horšie.“

 

[wp_ad_camp_2]

 

Solárne panely končia pohodené na skládkach kvôli vysokej cene ich recyklácie

Shellenbergerove presvedčenie podporuje nedávna štúdia uskutočnená Harvard Business Review. V tejto štúdií sa odhalilo, že solárne panely sa vymieňajú rýchlejšie ako sa očakávalo, a to z dôvodu rôznych ekonomických stimulov. Tieto stimuly nabádajú ľudí, ktorí vo svojich domovoch používajú solárne panely, aby vymenili už existujúce panely za novšie, lacnejšie a efektívnejšie.

„V priemysle, kde riešenia cirkulácie ako je napríklad recyklácia, zostávajú žalostne znedbané, bude čistý objem vyradených panelov čoskoro predstavovať riziko existenčne škodlivých rozmerov,“ napísali autori štúdie.

V štúdii sa ukázalo, že v období rozmachu solárneho priemyslu sa zameriavalo predovšetkým na výrobu a vysadenie nových solárnych panelov. To malo za následok, že obhajcovia solárnych článkov zanedbali vybudovanie infraštruktúry na recykláciu solárnych panelov.

Podľa spoločnosti First Solar, ktorá je výrobcom panelov v USA s vlastnou iniciatívou recyklácie, stojí recyklácia jedného panelu odhadom 20 až 30 dolárov. Na rozdiel od toho stojí odoslanie jedného a toho istého panelu na skládku iba 1 až 2 doláre.

V Harvard Business Review sa píše, že do roku 2035 predpokladajú, že vyradené solárne panelyviac ako dvojnásobne prevážia jednotky predaných. Zodpovednosť za vyčistenie vyradených solárnych panelov by potom pripadla na miestne, štátne a nakoniec federálne regulačné orgány.

Vyradené solárne panely uvoľňujú do prostredia toxický odpad

Keď sme sa pýtali na štúdiu Harvard Business Review, Shellenberger uviedol, že vysoké náklady na recykláciu sú iba jedným z faktorov, vďaka ktorým sú investície do solárnej energie príliš škodlivé. Solárne panely obsahujú veľa ťažkých kovov a iných toxických prvkov. Ak sa nechajú dlho zanedbané na skládkach, môžu sa tieto toxické materiály uvolňovať do pôdy a vzduchu.

Solárne panely obsahujú viac ako pol tucta materiálov nebezpečných pre ľudské zdravie vrátane zlúčenín kadmia, medi a olova. Aj keď nebudú mať vplyv na používateľov solárnych panelov, bude to mať však vplyv na recyklátory a životné prostredie. Nadácia pre ekonomické vzdelávanie odhadla, že do roku 2016 uvolnila fotovoltaická technológia po celom svete asi 11 000 ton olova a 800 ton kadmia.

Shellenberger poukázal na to, že aerosolizované olovo bolo starostlivo regulované, aby sa zabránilo jeho styku s ľuďmi, pretože môže spôsobiť poškodenie mozgu. „Je to rovnako nebezpečné ako olovené farby, je to rovnako nebezpečné ako všetky materiály na báze olova, ktoré spoločnosť v súčasnosti postupne vyraďuje,“ uviedol.

Shellenberger ďalej poznamenal, že solárne panely degradujú rýchlejšie, ako si ľudia doteraz mysleli. Teraz vieme, že tento spotrebný výrobok, o ktorom si ľudia mysleli, že je čistý a v súlade s prírodou, je skutočne … skutočne veľmi toxický, “

Zdroj: 9 a preklad anna

 

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.