…..další zajímavá část o Vašem nerozlučném „příteli“, debilizátoru a otrokáři, který Vás skoro všechny dokonale zotročil. Měli to výborně připraveno….

10:54

[wp_ad_camp_1]

 

Díl první najdete zde

Díl druhý najdete zde

Díl třetí najdete zde 

Díl čtvrtý najdete zde

Díl pátý najdete zde 

Díl °6 najdete zde

Díl 7 najdete zde 

Díl 8 najdete zde

Boj o mysl: Mobilní telefon změní chování jednotlivce

(9.díl)

Elektromagnetický signál z mobilního telefonu může změnit vaše mozkové vlny a chování.

tm dodává: Dnes se ví, že (může se mění za slovo) MĚNÍ!!!!! A hlavně u malých dětí!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

V nemocnicích a letadlech platí zákaz mobilních telefonů, protože jejich elektromagnetické vyzařování může rušit citlivá elektronická zařízení. Může mozek také spadat do této kategorie. Ale jistě, všechny naše myšlenky, pocity a reakce pocházejí z bioelektřiny vytvářené neurony a přenášené přes komplexní neurální síť uvnitř naší lebky. Elektrické signály mezi neurony vytvářejí elektrické pole které vyzařuje ven z mozkové tkáně jako elektrické vlny které mohou být zachyceny elektrodami dotýkajícími se pokožky (poz. překl.: Není nutný fyzický kontakt s pokožkou, již dávno toto bylo provedeno bezkontaktně na dálku). Měření těchto mozkových vln pomocí EEG poskytuje mocný náhled na funkci mozku a cenný diagnostický náhled pro doktory. Opravdu, tak podstatné jsou mozkové vlny pro mysl, stávají se poslední platnou hraniční čárou mezi životem a tím co je nad ním (pozn. překl.: V originálu je mezi životem a smrtí).

Mozkové vlny se mění s vědomím jedince, podvědomou duševní aktivitou a stádiem bdělosti. Ale vědci umí s mozkovými vlnami daleko více než jen poslouchat jeho činnost – umí selektivně kontrolovat mozkové funkce pomocí zachycené magnetické stimulace (transcranial magnetic stimulation (TMS)). Tato technika používá výkonné impulzy elektromagnetického vyzařování do lidského mozku pro utlumení nebo vybuzení částí mozkových obvodů.
Ačkoliv je mobilní telefon daleko slabší než TMS, otázka stále zůstává: Může elektrický signál pocházející z mobilního telefonu ovlivnit určité mozkové vlny které jsou v rezonanci s frekvencemi vyzařovanými mobilním telefonem?

K tomu všemu, mozková kůra volajícího je pouze ve vzdálenosti pár centimetrů od zdroje signálu vyzařovaného mobilním telefonem. Jsou zde dvě studie poskytující nové objasnění.

První studie, vedená Rodney Croftem, z institutu pro výzkum mozku (Swinburne University of Technology in Melbourne, Australia), se zaměřila na to, zda-li může vyzařování mobilního telefonu změnit mozkové vlny. Výzkumníci monitorovali mozkové vlny 120 zdravých mužů a žen při použití telefonu Nokia 6110 – jednoho z nejpopulárnějších telefonů na světě (pozn. překl.: V době výzkumu) který byl uchycen k jejich hlavě. Počítač monitoroval vyzařování telefonu a mozkové vlny testované osoby aniž by pokusný subjekt a personál věděli, zda-li telefon vysílá či nikoli. Naměřená data ukázaly, že pokud telefon vysílal, aktivita mozkových vln alfa pokusného subjektu se podstatně zvýšila. Tato aktivita byla nejvyšší v mozkové tkáni přímo pod mobilním telefonem, podporující teorii, že telefon byl odpovědný za pozorovaný jev.

Mozkové vlny alfa

Alfa vlny kmitají v rozsahu 8 – 12 kmitů za vteřinu (Hertz). Tyto vlny odrážejí stav osoby v oblasti vzrušení nebo pozornosti. Alfa vlny jsou obecně považovány za indikátor sníženého duševního úsilí, „kortikální chod naprázdno“ nebo duševního bloumání. Ale tento konvenční názor je možná příliš zjednodušený. Doktor Croft argumentuje, že vlny alfa regulují posun vnímavosti mezi vnějšími a vnitřními podněty. Vlny alfa vzrůstají na síle jakmile se přesunuje vědomí jeho nebo její pozornosti z oblasti vnějšího světa k vnitřním myšlenkám, také jsou klíčovým znamením spánku.

Nespavost vyvolaná mobilními telefony

Pokud signál mobilního telefonu zesiluje mozkové vlny člověka, uvádí je to do změněného stavu vědomí, má to nějaký účinek na fungování mysli, který je pozorovatelný jako vnější chování? Ve druhé studii, James Horne s kolektivem v „Loughborough University Sleep Research Centre in England“ provedl pokus pro objasnění této otázky. Výsledek byl překvapující. Nejen že signál mobilního telefonu změní chování telefonující osoby během volání, ale efekt narušeného mozkového vzoru vlnění přetrvává dlouho poté, jakmile byl mobilní telefon vypnut. Toto byl zcela neočekávaný výsledek. „Horne mi řekl: Neočekávali jsme žádný vliv na EEG (po vypnutí telefonu). Zajímali jsme se o vliv mobilního telefonu na spánek samotný“. Avšak bylo velice rychle zřejmé, že testované subjekty velice těžko usínaly.“ Horn spolu s kolegy provedli pokus s deseti spícími zdravými muži a mobilním telefonem Nokia 6310e v laboratoři (jejich spánek v předchozí noci byl omezen na 6 hodin). Výzkumný tým poté monitoroval jejich mozkové vlny pomocí EEG zatímco telefon byl zapínán a vypínán na dálku počítačem, a také přepínán mezi „standby“, „listen“ a „talk“ provozy v 30 minutových intervalech během různých nocí. Pokus prokázal, že jakmile byl telefon přepnut na „talk provoz“, tak mozkové vlny delta (v rozsahu 1 – 4 kmity za vteřinu) pokusného subjektu zůstaly utlumeny ještě téměř jednu hodinu po vypnutí telefonu. Tyto mozkové vlny jsou nejspolehlivějším a nejcitlivějším ukazatelem dvou stádií spánku – přibližně polovina spánku je tvořena těmito vlnami – a subjekt zůstal vzhůru po dvojnásobnou dobu po jaké byl telefon vypnut. Ačkoliv byl testovaný subjekt spící – nevyspaný noc předtím, nemohl usnout ještě přibližně jednu hodinu poté, co byl telefon zapnut bez jeho vědomí.

Ačkoliv výzkum prokázal, že vysílání mobilního telefonu ovlivní mozkové vlny člověka s trvalými následky na chování, Horne necítil žádné znepokojení ohledně škodlivého vlivu mobilních telefonů. Povzbudivý účinek byl stanoven jako ekvivalent přibližně půl šálku kávy, a mnoho dalších faktorů obklopujících subjekt ovlivní noční spánek daleko více než vysílání telefonu.

Objasnil, že ačkoliv je výkon mobilního telefonu nízký, elektromagnetické záření má vliv na mentální chování při vysílání správné frekvence. Vnímal tento jev jako velice pozoruhodný při uvědomění si, že každý je obklopen elektromagnetickými signály vyzařovanými z veškerých druhů elektronických zařízení v dnešním moderním světě.Mobilní telefony v „talk módu (hovor)“ vypadají jako velice dobře vyladěné na frekvence které ovlivní mozkovou aktivitu. Výsledek ukazuje podstatnou citlivost na toto slabé záření. Tyto nálezy otevřou dveře pro další zkoumání. Někoho by mohlo zajímat, zda-li větší dávky, trvání, případně další zařízení mohou způsobit větší efekt?

Zdroj článku: http://www.sciam.com/article.cfm?id=mind-control-by-cell

 

Pro tadesco – překlad neo –
(pokračování)

(Zdroj: http://truedemocracyparty.net/2012/06/mind-wars-new-mind-control-techniques-and-delivery-methods-digital-tv-haarp-gwen-towers-silent-sound-cell-phone-mind-control-technologies/ )

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.