Zde najdete Díl 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., Díl 8.

George H. Scherff mladší na návšteve v FBI

Po predčasnej smrti asi najznámejšieho svetového vedca v histórii, Nikola Tesly, mal J. Edgar Hoover, riaditeľ FBI, neočakávanú návštevu od Georgea H. Scherffa mladšieho. George Scherff starší sa rozhodol poslať svojho len dorastajúceho syna na návštevu notoricky známemu riaditeľu FBI. Nie je to dosť podozrivé výstrašné znamenie? Pravdepodobne mnohí v spravodajských agentúrach sa dali do pozoru. Scherff mladší vysvetlil Hooverovi, že pracoval pre Teslu a že spravoval jeho doklady a dalšie majetky. Taktiež vyjadril znepokojenie nad tým, že „zahraničná vláda by sa tiež mohla zaujímať o jeho vynálezy.“ [16]

Scherff mladší dal Hooverovi aj adresu: „149 Secord (sic) Rd., New Rochelle, New York“ („Seacord“ je pravopisne správne).

[wp_ad_camp_2]

Vo FOIA zložke „subjekt Nikola Tesla“ sa píše: „Pán George H. Scherff mladší oznámil, že dostal dva listy… Pán Scherff uviedol, že v roku 1914 bol asistentom Nikola Tesly a že jeho otec bol mnoho rokov súkromným tajomníkom Dr. Tesly. Pán Scherff povedal, že nikdy nepočul o Lelandovi J. Andersonovi ani o žiadnom z mien uvedených v Andersonovom liste “(Anderson napísal Scherffovi domov, že hľadal informácie o Teslových spisoch. Pracoval na diplomovej práci a hľadal detaily od Teslových spolupracovníkov a dalšie komunikácie).

(3. februára 1954) „Pán Scherff uviedol, že má vo svojom vlastníctve celkom dosť Teslových spisov a nevedel, či by boli pre zahraničnú vládu cenné alebo nie.“

Existuje niekoľko do očí bijúcich nezrovnalostí a nejasností vo vyhláseniach Georgea H. Scherffa mladšieho pre FBI (alebo ohľadom skutočného zámeru dokumentu). Autor uskutočnil vlastný výskum ohľadom pozadia George H. Scherffa staršieho a zo všetkých indikácií dospel k záveru, že George H. Scherff mladší, nemohol pracovať pre Nikola Teslu v roku 1914. Scherff mladší ani nebol nažive v roku 1914, takže nemohol „pracovať pre Tesluani potom alebo kedykoľvek (na základe mnohých výpovedí o „Zvedavom Georgeovi“, ho Tesla nemohol strpieť čo i len v blízkosti jeho laboratória). Je veľmi nepravdepodobné, že by si ho Tesla najal. Okrem knihy, ktorú napísal John J. O’Neill v roku 1944 „Prodigal Genius, Život Nikola Tesly“, to bol tiež jediná známa referencia na Teslovho sekretára menom George H. Scherff. [17]

Po väčšinu času jeho kariéry mal sekretárku Dorothy F. Skerritt. Rovnako jako aj Muriel Arbus, obaja pracovali pre neho aj v čase jeho odchodu do dôchodku, ktorý bol vynútený kvôli zmenšujúcim sa finančným prostriedkom. V poznámmkach na konci knihy môžeme nájsť Georgea H. Scherffa ako „Teslovho obchodného partnera“ ale nikde sa nehovorí o Georgeovi H. Scherffovi mladšom, ktorý by pre neho pracoval.

Prečo teda Scherff mladší klamal FBI? Pretože povedať Hooverovi pravdu o skutočnej identite svojho otca a samého seba by bolo nebezpečné. Prečo by George H. Scherff starší poslal svojho dorastajúceho syna, aby hľadal doklady a iné záznamy (patriace Teslovi) z FBI a neurobil to sám? Pretože riaditeľ FBI, Herbert J. Hoover, by ho poznal ako niekoho iného než George H. Scherffa staršieho.

[wp_ad_camp_2]

Zostáva aj naďalej najpravdepodobnejšia možnosť, že Scherffov rozhovor nebol ničím iným než fraškou, ktorý vytvorila FBI za účelom zahmlenia faktov týkajúcich sa účasti vlády na vražde Nikola Teslu, krádeží a tajného zneužívania jeho patentov. Rovnako tak aj pranie špinavých peňazí, ktoré sa odohrávalo medzi niekoľkými málo bankami z Wall Street a nacistickou stranou Adolfa Hitlera. Ktokoľvek, kto by viedol rozhovor s Georgeom H. Scherffom mladším, by si uvedomil, že nebol dosť starý na to, aby „pracoval pre Nikola Teslu v roku 1914“.

Upravené vyhlásenia vo vyššie uvedených zložkách FOIA naznačujú, že niečo tým zakrývali. Dokumenty „Scherff“ boli vytvorené s cieľom zmariť výskumné úsilie Lelanda J. Andersona, skryť fakty o Teslovej vražde a rozptýliť akékoľvek špekulácie o tom, že FBI ukradla Teslove záznamy, výskumné dokumenty a nové technológie.

[wp_ad_camp_2]

V roku 1942, necelý rok pred Teslovou predčasnou smrťou, už boli známe princípy newyorskej Union Banking Corporation – „Obchodovanie s nepriateľom“ s nacistickým Nemeckom. Medzi riaditeľmi bol George Herbert Walker, Prescott Sheldon Bush, „syn“ priemyselníka Samuela Prescotta Busha, ktorý bol prezidentom spoločnosti Buckeye Steel Castings v Columbuse v Ohiu a riaditeľom rady divízie vybavenia pre vojnové odvetvia (Facilities Division of the War Industries Board – WIB). WIB dal Samuelovi Bushovi bezprecedentné väzby na východné elitné rodiny prostredníctvom svojho spojenia s jedným z najväčších výrobcov zbraní Remington Arms. Buckeye Steel Castings dodávali železničnému priemyslu, kontrolovanému Rockefellermi, Harrimanmi a J.P. Morgan spojovacie časti a podvozky pre ich cisterny a vagóny.

Arcibiskup Francis Cardinal Spellman tajne ovplyvňoval (alebo aj kontroloval) aktivity kľúčových spravodajských agentúr v USA, čím poskytoval Vatikánu možnosť potláčať potenciálne škodlivé informácie pred verejnosťou. Spellman a Hoover slúžili tomu istému „pánovi“, hoci to nebola vláda USA. Po odhalení prania špinavých peňazí v New Yorku pre podporu fašistov a profitovanie z vojny, boli záznamy v Národných archívoch, najmä tie, ktoré sa týkali Samuela P. Busha, zničené „aby sa urobilo miesto“. Tieto záznamy s najväčšou pravdepodobnosťou odhalovali viacero skrytých vzťahov v sprisahaní monumentálnych rozmerov.

Tesla s kráľom Juhoslávie, Petrom II., v hoteli New Yorker 15. júla 1942. Je zvláštne, že Tesla, jeden z najbrilantnejších vynálezcov vôbec, zomrie bez peňazí a aj to, že jeho „dôveryhodným asistentom“, podľa Otta Skorzenyho a niektorých podivne potvrdzujúcich záznamov , bol „George H. Scherff starší“. Tesla zomrel 6. januára 1943.

Referencie, Časti 1. – díl 1. až díl 9.:

1) “The Creature from Jeckyll Island,” G. H. Griffin
2) “Leslie’s Weekly, B.C Forbes
3) http://ellisisland.org/, P. Warburg, passenger record / manifest
4) http://ellisisland.org/, Paul M. Warburg, passenger record / manifest
5) http://ellisisland.org/, Paul Warburg, passenger record / manifest
6) http://ellisisland.org/, James Loeb, passenger record / manifest
7) Harvard University Press, Loeb Classic Library, “Our Founder”
8) http://wilipedia.org/, Charles Eliot Norton
9) http://ellisisland.org/, Nikola Tesla, passenger record / manifest
10) Photocopy of The Tesla Company document sent by Scherff to Tesla in Colorado
11) Photocopy of reply to George Scherff , Union Sulphur Co., New York, NY
12) http://www.nyc-architecture.com/LM/LM011-WHITEHALLBUILDING.htm
13) http://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Shalleck, numerous Internet news reports
14) http://republicbroadcasting.org/, The Investigative Journal show archives, 01-17-2006
15) “Extraordinary Technology,” Volume 4, Number 3, Aug.-Oct., 2006, pp. 21-22
16) FOIA / J. Edgar Hoover, FBI files on subject: Nikola Tesla
17) “Prodigal Genius, The Life of Nikola Tesla,” John J. O’Neil, 1944

Časť 2: priznania na smrteľnej posteli, fotografie podporujúce tvrdenie, že George H. Scherf (f) mladší bol 41. prezidentom USA

Preklad anna

Pokračovanie…. Zde najdete Díl 10.

Líbí se vám článek? Můžete ho sdílet se svými přáteli.