…..o možnosti ovládání vašeho mozku a hrozbě, jakou psychotronické zbraně představují, bylo napsáno mnoho. Následující článek se tomuto tématu podrobně věnuje. Proti všemu, o čem se níže dočtete, se můžete jednoduše ochránit. Bylo by dobré, kdybyste si vyrobili jednu vysoce funkční pomůcku (návod na výrobu na konci článku), bez níž se v budoucnu, pokud si chcete zachovat zdravý rozum, asi neobejdete….

9:54

tm[wp_ad_camp_2]

PS: kdysi jsem si vyzkoušel zmiňovanou psycho zbraň na sobě. Máte cizí myšlenky, uděláte pomalu to co je vám naprogramováno a nemáte moc velkou kontrolu nad svým rozhodováním. Ale o tom možná až jindy….

Generál KGB Boris Ratnikov o psychotronických zbraních

PSI (психотронное) – působení může probíhat skrze technické prostředky – televizi, rádio, hudbu, určité rytmy a stejně tak čistě prostřednictvím PSI-pole jednoho člověka nebo skupiny na všechny ostatní z mozku do mozku. Speciální služby všech zemí na tom úporně pracují, ale všem ostatním sugerují myšlenku, že se jedná o pseudovědecká tvrzení.
Zvláštní výraz „psychotronní zbraně“ se v médiích objevil před 20 lety. Ale hovořili o nich tehdy jako obvykle vojáci ve výslužbě nebo vědci neuznávaní Akademií věd. V podstatě tehdy mluvili o jakýchsi generátorech, které, přestože se nacházejí i stovky kilometrů od „objektu“, mohou prý způsobit zmatek v jeho mozku, měnit jeho chování, rozhodit psychiku, a dokonce způsobit smrt. Po těchto oznámeních se jako obvykle přihlásily oběti působení PSI-zbraní. Atakovaly redakce žalobami na to, že nějaké hlasy jim šeptají příkazy. Novináři je zdvořile vyslechli a na konci rozhovoru jim poradili, aby se obrátili na psychiatry.
[wp_ad_camp_2]
Kolem roku 2000 tok těchto mystických bajek zavánějících psychiatrií nějak vyschl a na PSI-účinky bylo na několik let zapomenuto.
A pak se toto téma objevilo znova. Tentokrát najednou začali mluvit mnohem serioznější lidé – bývalí pracovníci bezpečnostních orgánů země. Nyní se rozhodl říci světu pravdu i generál-major Boris Ratnikov.
Boris Konstantinovič Ratnikov – generál-major Federální bezpečnostní služby RF v záloze. V roce 1984 ukončil vysokou školu KGB SSSR jako specializovaný důstojník KGB s vyšším speciálním vzděláním a se znalostí perštiny. V roce 1980 byl na služební cestě v Afghánistánu jako poradce CHAD (afghánská tajná služba). Zúčastnil se bojů, byl vyznamenán řády a medailemi. V letech 1991 až 1994 byl prvním zástupcem náčelníka Hlavního velení ochrany RF. V květnu 1994 pracoval jako hlavní konzultant v bezpečnostní službě prezidenta Ruska. V letech 1996 – 97 byl jmenován poradcem náčelníka Federální služby ochrany RF. Do roku 2003 byl poradcem předsedy Moskevské regionální Dumy. Nyní je na penzi.

 

 

Ratnikov v době služby v Afghánistánu, kde se podle něj testoval jeden z typů PSI-zbraní.

 

– Boris Konstantinoviči, když se voják vaší hodnosti rozhodne dát rozhovor největším novinám Ruska a ještě na takové choulostivé téma, vznikne logická otázka: proč to děláte?

– Zaprvé je mi to líto kvůli státu! To, co jsme objevili v Rusku v oblasti PSI-účinků už ve 20. letech minulého století, nyní úspěšně používají dokonce i v Pákistánu a to nemluvím o dalších zemích. Až do poloviny 80. let největší utajená centra pro výzkum psychického působení na člověka se nacházela například v Kyjevě, Petrohradě, Moskvě, Novosibirsku, Minsku, Rostově na Donu, Alma-Atě, Nižném Novgorodu, Permu a Jekatěrinburgu – celkem 20 a všechna pod patronací KGB. Tímto problémem se intenzívně zabývaly tisíce nejlepších vědců. Po rozpadu SSSR všechna tato centra byla zavřena a vědci se rozjeli – někdo zůstal v zemi, někdo odjel za hranice.

A zadruhé je třeba informovat obyvatelstvo i orgány o tom, že hrozba vlivu masového působení je nyní tak velká, jako nikdy předtím. Je to spojeno s objevy nových technologií a rozšířením internetu. A krom toho i s prací Komise pro pseudovědu (obdoba našeho klubu skeptiků Sisyfos) při RAN (Ruské akademii věd). Akademici i nadále trvají na tom, že PSI-účinky jsou šarlatánstvím.

 

[wp_ad_camp_2]

 

A třetí příčina: v současné době ve světě vypukl zájem o psychotronní zbraně s novou silou. Podle mého názoru budou tyto zbraně během 10 let větší hrozbou než jaderné, protože s jejich pomocí je možné vládnout rozumu milionů a udělat z nich zombie.

V naší zemi byl v 80. letech vytvořen systém dobře organizovaných a zakonspirovaných pracovišť na vytváření nových metod a prostředků k řešení mezistátních i vnitřních politických problémů bez použití zastrašování silou a ničivými účinky. Ale s rozpadem SSSR a reorganizací silových ministerstev se koordinace vykonavatelů rozpadla a speciální jednotky v KGB a ministerstvu vnitra přestaly existovat.

– Vy sám jste se zúčastnil vytváření PSI-zbraní?

– Ne, mým úkolem jako zástupce náčelníka Hlavního řízení ochrany RF bylo sledovat předpokládané hrozby jak vůči prvním osobám státu, tak i vůči obyvatelstvu jako celku. Tak díky naší rozvědce vešlo ve známost provádění takových akcí nejen v Rusku, ale i za hranicemi.

– A osudy lidí, kteří se na práci podíleli, znáte?

– Mnozí už odešli na onen svět, další odjeli za hranice a další se ztratili v soukromých centrech a klinikách. Vím jen to, že akademik Viktor Kandyb a jeho syn v Pítěru v těchto studiích pokračují. Akademik Vlail Kaznačejev z Novosibirska také na této věci pracuje. Akademička Natalie Bechtěrejeva, i když svůj zájem o tuto tématiku skrývá, dílo svého otce neopustila a studuje především „magii mozku“.

– Na čem se v oblasti PSI-působení pracuje ve světě?

– V USA se pracuje na myšlence PSI-působení na základě východních psychofyzických systémů, na hypnóze, neurolingvistickém programování (NLP), počítačové psychotechnologii, biorezonanční stimulaci (změna stavu buňky lidského těla). Sleduje se cíl získání možnosti řídit chování člověka.
Izrael klade důraz na výzkum zaměřený na dosažení kvalitativně nových možností člověka prostřednictvím samoregulace, změny vědomí, potenciálu fyzického těla – což je využitelné pro sportovce, „dokonalé“ špiony, diverzní skupiny. Krom toho se vyrábějí tajné technické prostředky programování chování člověka, fungující na základě matematického modelování symboliky Kabaly.
V Akademii národních sil sebeobrany Japonska studují možnosti využití parapsychologických fenoménů, a to i pro využití v rozvědce. Na problémech psychotroniky pracuje také Institut náboženských psychologií.
Bezpečnostní služba a kontrola nad zahraničně politickou činností Severní Koreje experimentuje v oblasti interakce speciálních zářičů na změnu práce orgánů člověka.
V Pákistánu speciální služby rozpracovaly zařízení způsobující poruchu životně důležitých orgánů a fyziologických systémů člověka až k nebezpečí smrti.
Vojenská rozvědka Španělska financuje výzkum působení rozličných fyzických faktorů na orgány člověka a především mozek s cílem vytvoření prostředků k narušení funkce těchto orgánů a změny stavu psychiky.
V Německu se takové výzkumy provádějí na univerzitách v Bonnu a Freiburgu, ve Velké Británii na Londýnské univerzitě a v laboratoři psychologického výzkumu univerzity v Cambridge.

Hlavním cílem těchto výzkumů je nalezení prostředků, způsobů, forem a metod působení na lidskou psychiku, velkých mas lidí a rozšíření možností lidského vědomí. Z řady zemí jsou informace o používání skrytého dálkového ovlivňování jak jednotlivců, tak i velkých kolektivů. Přitom řeč nejde o experimentech, které probíhají už dlouhou dobu, ale o skutečné využívání vypracovaných technologií pro dosažení praktických, nejčastěji politických a vojenských cílů. A tyto technologie jsou s každým dnem stále složitější díky novým možnostem vědy a techniky. Samozřejmě že ještě existují technické otázky v použití těchto zbraní. Ale až budou překonány, pak PSI-zbraně ve svých možnostech předčí všechny ostatní.
Onehdy jsem se zeptal jednoho z předsedů výše zmíněné Komise pro pseudovědu při Ruské akademii věd, laureáta Nobelovy ceny Vitalije Ginzburga, ví-li něco o existenci psychotronních zbraní. Nečekaně na mě vyletěl: „Nic nevím, je to úplný nesmysl!“ A tak jsem zapochyboval – komu se tu dá vůbec věřit?
Nyní budu citovat z jednoho tajného dokumentu nazvaného „Potvrzení ve vztahu potenciálních hrozeb; KGB SSSR, složka pod číslem takovým a takovým…“: „Princip instančního působení na člověka psychotronním generátorem je založen na rezonanci frekvenčních charakteristik lidských orgánů – srdce, ledvin, jater a mozku. Každý lidský orgán má svoji frekvenční charakteristiku. A pokud se na stejné frekvenci na něho působí elektromagnetickým zářením, pak orgán přejde do rezonance, v důsledku čehož se objeví buď silná srdeční nedostatečnost, nebo třeba problém s ledvinami, či neadekvátní chování. Obvykle je zasažen nejslabší, už nemocný orgán. V řadě případů může dojít i k smrti“.

Na tyto výzkumy byly prostřednictvím vojensko-průmyslové komise při Kabinetu ministrů SSSR utraceny miliony rublů. V KGB studovali i „některé otázky distančního medicínsko-biologického působení na vojska a obyvatelstvo speciálním zářením“. A dnes se skutečně podle mých informací používají ty nejmodernější metody mající vliv na stav vědomí člověka. Experimentální vzorky technických zařízení existovaly i na Ministerstvu obrany SSSR. Nicméně s rozpadem bezpečnostních služeb zmizela nejen tato technická vyjádření projektů, ale i samotní pracovníci, kteří po propuštění z těchto institucí přešli pracovat do různých komerčních struktur. A kdo ví, jakým směrem mohou být použity ony ztracené vzorky, jací zabijáci a s jakými programy v mozku chodí nyní po ulicích ruských měst…– Ale když se ponoříte do internetu, můžete najít nemálo článků obecně vyvracejících existenci PSI-zbraní…

– Ale když se ponoříte do internetu, můžete najít nemálo článků obecně vyvracejících existenci PSI-zbraní…

– Ani já sám jsem ji v rukou nedržel. Jak vypadá? Jako puška nebo knoflík, jakkoli. Ale mám všechny důvody se domnívat, že její technické vytváření je dnes reálné. Veškerý teoretický základ k tomu byl už dávno vytvořen.

 

[wp_ad_camp_2]

 

– Jak tedy může vypadat psychotronní zbraň?

– Různě: může vypadat jako dělo, stejně tak jako anténa, dokonce to může být tabletka, nebo zařízení podobné odpuzovači komárů. Ale jak už jsem řekl, nic takového jsem v rukou neměl. (I když… těžko tomu věřit, má přece jen příliš specifické informace).

Podle údajů našich služeb psychotronní zařízení umožňuje manipulovat s davem a přivádět lidi do stavu takzvaného „vyvolaného“ transu. Je schopné vyvolat různé emoce – od strachu po euforii. Ovlivňování se uskutečňuje pomocí vysokofrekvenčních elektromagnetických polí a laserového záření, která jsou krajně nebezpečná pro vyšší funkce mozku. Je těžké je zaregistrovat a vydělit ze spektra neustále přítomného elektromagnetického záření průmyslového původu. Speciálně modulované pak mohou vyvolávat zrakové a sluchové halucinace, mást myšlenky, rozhodit psychiku, měnit chování, stimulovat agresi, depresi, katalepsii…

Institut biofyziky Ministerstva zdravotnictví RF, Institut buněčné biofyziky a Institut vojenské medicíny prováděly výzkum škodlivosti účinků vysokofrekvenčních elektromagnetických polí na strukturu mozku a mají výsledky. Mimochodem v jedné ze zpráv jsem četl, že: „…základním nedostatkem domácího výzkumu této problematiky je špatná koordinace ve vědeckých programech v tomto směru. Nízká úroveň základního výzkumu v důsledku chybějícího finančního zabezpečení ponechává bez perspektivy aplikovaný výzkum pro rozvoj dostatečné ochrany před vysokofrekvenčními elektromagnetickými poli“.
V USA na práce v oblasti PSI-zbraní a na hledání způsobů ochrany před nimi každoročně utratí 150 milionů dolarů. Vojenský ústav radiobiologie výzkumu v Bethesdě (Maryland), začal jako jeden z prvních vytvářet zařízení pro distanční působení na lidi už v roce 1965. Ale viditelných úspěchů vědci dosáhli až v roce 1980, kdy byly zkonstruovány kompaktní generátory mikrovlnného záření schopné posílat do mozku člověka příkazy řídící jeho chování. Tento div vojenské techniky se nazývá impulzně-vlnový miotron. Pokud se z malé vzdálenosti namíří paprsky přímo na člověka, je možné zcela potlačit jeho vůli a paralyzovat ho.

Pokud je mi známo, u nás do poloviny 80. let probíhaly práce na generátorech vysokofrekvenčního i nízkofrekvenčního kódování mozku. „S cílem vytvořit řízený lidský materiál“ – jak bylo napsáno v jednom dokumentu, který jsem viděl. Mezi vývojáři byl jeden doktor technických věd a kandidát biologických věd, Valerij Konstantinovič Kaňjuka. Vedl tajný komplex kosmické biofyziky fungující v rámci nevládní organizace „Energia“. Vedl „vývoj principů, metod a prostředků distančního bezkontaktního řízení chování biologických objektů“. Včetně pomoci technických prostředků – generátorů. Kaňjuka umřel. Stejně jako mnozí jeho kolegové…

– Zůstal někdo z nich naživu?

– Pokud je mi známo, tak ve výzkumu v oblasti psychotroniky pokračují v Pítěru známý akademik, hypnotizér Viktor Kandyba a jeho syn. Nedávno dokonce vydali knihu „Tajemství psychotronních zbraní“. Tady je z ní citát: „Už v roce 1988 Rostovský medicínský institut společně s dalšími úspěšně zakončil testování psychotronního generátoru a požádali o povolení k pokusu na otevření jevu propustnosti biologických tkání pro současný vliv vysokofrekvenčních magnetických polí. Nová zbraň je schopná potlačit vůli člověka a vnutit mu jinou. Rostovské generátory jsou nejnebezpečnější ze všech typů psychotronních zbraní. Jejich použití by mělo být pod státní kontrolou. Záření těchto aparátů je nastaveno na rezonanční frekvenci přírodních kmitů vnitřních orgánů člověka. Přitom velikost záření je tak malá, že je hluboko pod zářením pozadí. Proto odhalit tuto zbraň není možné. Přitom je však schopná zahubit miliony lidí, kteří pod jejím vlivem onemocní a zemřou. Právě proto byli vědci znající účinky tohoto aparátu šokováni, když se o možnosti použít tyto psychotronní generátory zmínil generál Konstantin Kobec v době událostí 19. – 21. srpna 1991 v Moskvě.

– A byl během převratu použit, nebo ne?

– Já jsem tehdy hlídal „Bílý dům“, myslím si však, že generál Kobec prostě blafoval.

– Ale aspoň něco z těch zařízení majících vliv na mozek člověka jste viděl?

– Viděl jsem anténu instalovanou v kabinetu Jelcina za knihovnou. Byl to kovový skelet o rozměru 1,2 m x 1,2 m zakrytý plachtou s vysílačem uprostřed. Nemám informace o tom, kdo ho tam zapínal nebo vypínal. Možná někdo z Nejvyšší rady. Ale vím, jak taková anténa funguje: uvede člověka do diskomfortního stavu, způsobuje bolesti hlavy. Tato anténa byla elektromagnetické zařízení, které pracovalo na vzdálenost 10 – 15 metrů. A mohlo z normálního člověka udělat blázna.

– Pokud se dobře pamatuji, chtěl byste obnovit centra studující PSI-efekty.

– Ano, chtěl bych. A spolu s kolegy jsem už sepsal patřičný dokument. Cituji z něj: „Současné školy pro profesionální speciální operátory, kteří by měli unikátní psychické předpoklady, dovolují připravit specialisty schopné řešit následující základní úkoly:

1. Získání informací a identifikaci zdrojů skrytých vnějších hrozeb jak vůči státu v politickém, ekonomickém i vojenském plánu, tak i vůči úředníkům vojensko-politického vedení země;
2. Vytváření prognóz zahraniční politiky, sociální situace v zemi, chování lidí, průběh rozličných procesů ve společnosti v případě minima dostupných informací;
3. Zjištění umístění objektů podle topografických map, schémat, plánů;
4. Odčítání podvědomých i skrytých informací z úředníků podle křestního jména, příjmení, fotografie, data narození. Stejně tak informací z tajných dokumentů;
5. Psaní psychologických portrétů, charakteristik úředních osob podle jména, příjmení, fotografie, data narození;
6. Provedení diagnostiky zdravotního stavu úředníků podle jména, příjmení, data narození.
7. Hodnocení úrovně připravenosti specialistů na práci v daných podmínkách;
8. Identifikace geopatogenních a seismicky nestabilních zón; detekce hrozby poruchy a havárie technických komplexů, technologických komunikací i průmyslového vybavení; uskutečnění další nedestruktivní kontroly obzvlášť důležitých objektů;
9. Předpovídání přírodních katastrof s údajem o jejich místě a čase;
10. Posouzení stavu a produktivity přírodních zdrojů, uskutečnění průzkumu využitelných.

 

[wp_ad_camp_2]

 

– V čích rukou jsou dnes PSI-zbraně?

– Ta nejvýkonnější zařízení se dnes nacházejí nejen ve výzbroji vojáků USA, Velké Británie a Francie, ale také u nadnárodních společností, které je používají soukromě při řešení svých problémů. V Rusku jsou experimentální zařízení. Prezident o nich ví.

– Jak jsou uloženy tyto zbraně v zahraničí?

– V kosmu. A existují také zařízení na válečných plavidlech.

– Jakou energii používají?

– Nejen solární baterie, ale i jaderná zařízení.

– Používají psychotronní zbraně proti Rusku?

– Je to součást výzbroje.

– Došlo už k masívním útokům?

– Ne.

– Po válce, v roce 1945 se k Američanům dostaly archívy, které se týkaly atomových zbraní a raketové techniky. A k nám se dostaly dokumenty o fyziologických pokusech, které prováděli fašisti v hitlerovském Německu. Vyplulo na povrch, že ve 40. letech byly rozběhnuté svým rozsahem nevídané supertajené psycho-fyziologické vědecko-výzkumné práce s použitím všeho nejlepšího, co bylo do té doby zjištěno v Indii, Číně, Tibetu, Evropě, Africe, USA i SSSR. Přečtu vám úryvek z jednoho dokumentu našich tajných služeb: „…Cíl výzkumů? Vytvoření psychotronní zbraně… Zvláště cenné byly tajné německé experimenty, které byly prováděny na vězních v koncentračních táborech. Mezinárodní konvence takové kruté, nelidské pokusy na lidských bytostech definují jako zločiny proti lidskosti. Nikdy před válkou ani po ní vědci neměli právo provádět takové pokusy se živými lidmi. Proto jsou všechny německé výzkumné materiály dnes unikátní a pro vědu neocenitelné.“
Jednu z metod nacistických vědců – takzvanou měkkou hypnózu – začaly používat i naše tajné služby. Například byly rozpracovány metodiky distančního ponoření „objektu působení“ do stavu lehkého transu – takového, že ani nezjistí, že je na něj působeno. Bylo však přitom podchyceno jeho podvědomí, což dovolí nejen měnit chování „objektu“ ale také čtení informací o jeho záměrech. Podobným způsobem jsme „vlezli“ do mozku těch známých politiků, kteří byli pro Federální bezpečnostní službu zajímaví.

vesmír

– Velmi nám pomáhali výjimečně silní extrasenzorici z řad důstojníků státní bezpečnosti. Ano, takoví tam opravdu sloužili. V roce 1991 jsem jich dal několik dohromady, těch nejnadanějších, a vytvořil malou jednotku. Leželi na pohovkách a nalaďovali se na mozek nějakého politika, i když ten se nacházel třeba i tisíce kilometrů daleko. Uvedli tento „objekt“ do stavu měkké hypnózy a „vyslýchali“ ho. Dotazovaní měli pocit, že hovoří v duchu sami se sebou, ale ve skutečnosti podávali informace našim tajným službám. Pokud některý politik nechtěl sám se sebou mluvit, použil se jiný program. Do mozku byl zaslán hlas jeho oponenta nebo kolegy nebo přítele (přítelkyně), s kým už ochotně zapředl živou debatu. A naši operátoři tuto debatu snímali. Díky těmto dialogům se nám podařilo zabránit nemálo pohromám na státní úrovni.
V roce 1992 jsme například při přípravě první návštěvy Jelcina v Japonsku zjistili, že měl spolu s Kozyrevem v plánu předat Japoncům část sporných Kurilských ostrovů. S pomocí našich extrasenzoriků jsme totiž sňali informaci z Američanů, zaměstnanců CIA, kteří byli do těchto plánů zapojeni. Přitom se ukázalo, že se chystají tuto situaci využít a zároveň zhoršit teritoriální napětí mezi Čínou a Ruskem. Dokonce včetně vyprovokování ozbrojeného pohraničního konfliktu! V důsledku toho jsme byli nuceni vzít na sebe odpovědnost a nepustit prezidenta do Japonska, údajně z důvodu ohrožení jeho bezpečnosti. Uhráli jsme to na to, že Japonsko nemohlo prezidentovi zaručit stoprocentní bezpečnost, o čemž uvědomili bezpečnostní radu. Proběhlo hlasování a všichni kromě Jelcina hlasovali proti této cestě. Tak jsme se vyhnuli válce s Čínou a mnoha dalším problémům na státní úrovni.
[wp_ad_camp_2]
V roce 1988 se specialistům KGB podařilo vstoupit do distančního informačního kontaktu s tehdejším ředitelem CIA Williamem Websterem. Získali informaci o prioritách činnosti CIA na Kavkaze – v regionu, který byl pokládán za „efektivní“ v práci na rozbití SSSR.
KGB tehdy získala naprosto neocenitelnou informaci, která se později plně potvrdila. Ale šéf výboru Vladimír Krjučkov byl k ní skeptický a rozhodl, že věřit v nějaké astrální besedy s šéfem CIA je prostě neseriozní. Navíc následoval zákaz na podobné seance distančně-informačních kontaktů s vyššími úředníky USA a po srpnu 1991 (převrat v SSSR) bylo veškeré financování všech prací na výzkumu PSI-technologií zcela ukončeno. Do poloviny 90. let zaměstnanci FSB (Federální bezpečnostní služby i FSO (Federální služby ochrany), kteří měli nějaký vztah k uvedeným pracím, ještě sloužili ve státních zájmech díky svým úspěchům a kontaktům ve vědeckých kruzích, ale po roce 1998 se stalo nemožným i to, protože všichni odborníci na PSI-technologie byli z orgánů státní bezpečnosti propuštěni.
Nicméně „naslouchání“ mozkům vrcholových představitelů států pokračuje, ale už neoficiálně, do dnešního dne.
graf-česky

Tohle sice není typická PSI-zbraň, ale její použití má neméně vážné důsledky. Podařilo se nám vstoupit do dialogu s mnohými známými politickými osobnostmi. Všechny tyto dialogy jsou zachyceny v mé knize „Cizí duše nikoli v temnotě. O používání průkopnických informačních technologií k získání znalostí a dalších zajímavých informací“, kterou jsme napsali spolu s generálem Georgijem Rogozinem. Vydána však byla v USA, protože v Rusku nás všichni vydavatelé odmítli. Řekli, že prý by tak těžké čtení neprodali.

– Pokud je to, co jste řekl, pravda, pak by Putin, případně jeho nástupce měl urychleně vrátit do služby brigádu extrasenzoriků, jak tomu bylo za Jelcina, aby zahraniční extrasenzorici nečetli z jejich mozků informace – to zas „čtu“ já z vaší mysli.

– Pokud nechce, pak by je měli alespoň vzít pod kontrolu. A na to je potřeba obnovit zastřešující instituce, které se dříve touto tematikou zabývaly, a kde by se všichni lidé s mimořádnými schopnostmi nacházeli na seznamu. Podle našich informací všichni lídři zemí Sedmičky mají takové speciální skupiny podobně připravených lidí, extrasenzoriků, kteří provádějí monitoring dynamiky PSI-hrozeb. A zároveň neutralizovat potenciální zdroje nebezpečí včas. Dokonce i Hitler měl tajnou informačně-psychologickou službu ochrany před negativním netradičním působením, kterou vedl Rudolf Hess. Stráže, tělesní strážci prezidenta totiž v hodině X nepomohou, protože s pomocí psychotronní zbraně nebo extrasenzorika-operátora je možné přeprogramovat jejich mozky během jediné sekundy – a oni sami pak obrátí zbraně proti tomu, koho mají chránit.

– Vy jste vzděláním inženýr, absolvent Moskevské univerzity, a přesto věříte na takový šamanismus?

– To není žádný šamanismus. Sám jsem byl svědkem takového případu. Američané nám jednou přivezli grant na dva miliony dolarů. Náčelník jejich laboratoře, poradce, říká: pánové, pojďme společně pracovat na PSi-fenoménu. Ptám se: a čeho jste už dosáhli, jaké máte výsledky? A on na to: podívejte! A přivedli Josefa, člověka tak mého věku, bývalého vojáka, který byl zraněn výbuchem miny. Po traumatickém zranění mozku se u něj objevil dar jasnovidectví. Společně jsme sledovali krátký film. Sedí tam komise v New Yorku spolu s tímhle Josefem a ve Washingtonu nějaká žena přichází k jedné budově. Josefovi dají fotografii této ženy a požádají ho: ponoř se do ní a podívej se jejíma očima, kde se nachází, a popiš nám toto místo. On se ponořil do autohypnózy a hovoří: Stojí u nějaké budovy, která má tolik a tolik pater, vedle je parkoviště, čísla aut nevidím – je to moc daleko. Ta žena opravdu stála daleko. Vedle byla čerpací stanice, i ji popsal. Všechno odpovídalo na 90 %!

A pak se nás ti poradci zeptali: a co máte vy? A já jsem jim tehdy pověděl, jak lezeme do mozku politiků. A tehdy nás znova překvapili: ukázalo se, že i oni už ke sledování situace ve světěextrasenzoriky dávno používají.
Josef mi řekl: podívej, naše špionážní družice letí nad vaší základnou ponorek v Dalnogorsku. Zhůry tu základnu fotografuje. Jelikož rozlišovací schopnost je v rozmezí 15 až 30 cm, vidím zamaskovaný hangár. Pronikám do něj v duchu. Rozhlížím se, jestli tam je nějaká loď. Jaké má číslo? Je na ní jaderná zbraň? Josef se chlubil: naši mládenci-extrasenzorici se noří do mozků vašich velitelů a všechna vaše tajná místa kotvení ponorek znají, i všechny cíle úderů po protivníkovi na našich mapách jsou.
Nu, není to k vzteku?
Mimochodem v dávných dobách schopnosti dálkového řízení lidí znala jen posvátná kasta žreců, která ovládala různé kulty. A tyto znalosti velmi chránili a předávali jen svým následovníkům.
[wp_ad_camp_2]
Trochu historie (Ze svazku zvláštních služeb SSSR, 1991)
V roce 1853 slavný chemik Alexandr Butlerov jako první na světě vytvořil vědeckou hypotézu k objasnění fenoménu mentálního přenosu projevujícího se v hypnóze mezi hypnotizérem a pacientem. Butlerov navrhl zkoumat jako zdroj záření mozek a nervový systém člověka, předpokládaje, že pohyby „nervových proudů těla“ shodně spolupracují s elektrickými toky ve vodičích. Právě elektroindukční efekt objasňuje podle Butlerovova názoru fyzikální podstatu signálů z mozku jednoho člověka do mozku druhého.
S hypotézou Butlerova souhlasil fyziolog Ivan Sečenov a zároveň upozornil na fakt, že emoce a blízké příbuzenské vztahy, zejména mezi dvojčaty, významně zesilují efekt myšlenkové silové spolupráce.

Nejznámější byla série prací na elektromagnetické zdůvodnění mechanismů myšlenkové sugesce/mentálního přenosu ve zkušenostech se zvířaty a lidmi, uskutečněných koncem 19. století a začátkem 20. akademikem Vladimírem Bechtěrevem, který vytvořil první Ústav pro studium mozku a mentální aktivity na světě.

delfíni

V roce 1919 inženýr, kandidát fyzicko-matematických věd Bernard Kažinský začal sérii prací na teoretickém i experimentálním zdůvodnění elektromagnetického charakteru „mozkového vysílače“.

V té době Vladimír Bechtěrev a Vladimír Durov jako první na světě ve velké sérii pokusů se psy vědecky potvrdili existenci fenoménu mozkového silového vlivu mysli člověka na psy. Své výsledky Bechtěrev publikoval v roce 1919 v článcích „O experimentech s myšlenkovým ovlivňováním chování zvířat“ a „Protokoly pokusů s bezprostřední hypnózou zvířat provedených lékaři I. Karmamovem a I. Pěrepělem“.
O svých zjištěních referoval na konferenci Ústavu mozku v listopadu 1919. Ve svých pracích Bechtěrev poukázal na jím objevený mozkový mechanizmus zvláštního mimosmyslového kontaktu, který vzniká při určitých podmínkách mezi člověkem a zvířetem a umožňuje zvířecím „jazykem“ – pomocí pohybů a emocí – řídit jeho chování mimosmyslově.
V roce 1920 akademik Petr Lazarev v článku „O práci nervových center z pohledu iontové teorie vzruchu“ poprvé na světě detailně doložil přímou detekci elektromagnetického záření mozku a potom se vyslovil ve prospěch možnosti „ulovit ve vnějším prostředí myšlenku v podobě elektromagnetické vlny“.
V letech 1920 – 23 provedli vynikající sérii studií Vladimír Durov, Eduard Naumov, Bernard Kažinskýa Alexandr Čiževský v Praktické laboratoři zoopsychologie Hlavního velení vědeckých ústavů Lidového komisariátu vzdělávání v Moskvě. V těchto experimentech senzibilové, kterým tehdy říkali „zářící lidé“, byli umístěni v komoře Faradayovy klece odstíněné kovovými plechy, odkud myšlenkou působili na psa nebo člověka. Pozitivní výsledek byl zaregistrován v 82 % případů.
V roce 1924 předseda vědecké rady laboratoří zoopsychologie Vladimír Durov vydal knihu „Výcvik zvířat“, v níž píše o pokusech s mentálním přenosem.
V roce 1925 napsal na toto téma článek „O přenosu myšlenek na dálku“ Alexandr Čiževský.
V roce 1932 dostal Běchtěrevův ústav mozku oficiální úkol začít experimentální studium distančních (to je na dálku) interakcí pod vědeckým vedením, které bylo svěřeno žáku Bechtěreva Leonidu Vasiljevovi.
Do roku 1938 bylo získáno velké množství experimentálního materiálu shrnutého pod názvy:
„Psychofyziologické základy fenoménu telepatie (1934);
„O fyzických základech mentálního přenosu“ (1936);
„Mentální přenos pohybových aktivit“ (1937)
[wp_ad_camp_2]
V letech 1965 – 68 byla největší pozornost věnována práci Ústavu automatizace a elektroenergetiky v Novosibirsku. Zkoumalo se zde mentální propojení mezi lidmi a také mezi člověkem a zvířetem. Základní materiál výzkumu však nebyl z programových důvodů publikován.
V roce 1970 byla na základě nařízení tajemníka CK KSSS Petra Děmičeva vytvořena Státní komise pro zkoumání fenoménu psychické sugesce. V komisi byli ti nejprominentnější vědci-psychologové země:A. Lurija, V. Leontijev, B Lomov, A. Ljubojevič, D. Gorbov, B. Zinčenko a V. Něbylicin.
Nejvýznamnějšího výsledku ve výzkumu PSI-fenoménu v roce 1973 dosáhli vědci z Kyjeva. Později Rada ministrů SSSR přijala zvláštní důvěrné usnesení ohledně PSI-výzkumu v SSSR o vytvoření vědecko-výrobní asociace „Otklik“ při Radě ministrů USSR, vedené profesorem Sergejem Sitkovem. Zároveň se části medicínských experimentů ujalo Ministerstvo zdravotnictví USSR pod vedenímVladimíra Melnika a také Ústav ortopedie a traumatologie pod vedením profesora Vladimíra Šargorodského. Výzkum vlivu mentální sugesce na psychopatologii centrální nervové soustavy vedl v Republikové nemocnici I. P. Pavlova profesor Vladimír Sinický.
Horší než atomová bomba (Z archívu KP)
V roce 2005 doktor technických věd Valerij Kaňjuka, bývalý zástupce generálního ředitele NPO Energia, vyprávěl:
V roce 1991 jsme jsme byli nuceni přemýšlet o tom, že se může objevit principiálně nový druh zbraní masového použití, které ničí intelekt, osobnost. Tehdy jsem ve vedení vystupoval se zprávou, že pokud nyní nevytvoříme mezinárodní legislativu zakazující psychotronní působení na člověka, pak jeho masové působení na lidi vypukne do deseti let. A bude strašnější než jaderné zbraně. Mým slovům nikdo nevěnoval pozornost. Vědecké kolektivy, které se zabývaly psychotronikou, byly v polovině devadesátých let záměrně v celé zemi rozehnány. Státní orgány tehdy nařídily zrušení KB, které naše teoretické výzkumy zkoušely v praxi. Co z toho se podařilo, není známo. A nyní se ve světě rozpracovávají metody programování vědomí člověka s cílem řídit ho. Během dvaceti let se může objevit „rasa“ řízených lidí.
Doplnění:
V následujícím videu vypráví generálmajor Ratnikov o některých konkrétních případech ze své služby. Například o tom, jak se ponorem do mozku Madeleine Albrightové dozvěděli dva týdny předem o plánovaném bombardování bývalé Jugoslávie, při němž měla být použita nová technologie spočívající v použití náloží s ochuzeným uranem a radioaktivním jódem; cílem Američanů nebylo jen samotné ničení infrastruktury, ale také následné výrazné poškození imunity obyvatel, kteří se v okolí vybuchlých bomb pohybovali ještě po celý následující měsíc. Proto také nebyla plánována okamžitá pozemní invaze, ale mělo k ní podle plánů NATO dojít až po uplynutí 30 dní. Události však nabraly spád a na vybombardované území vstoupili před uplynutím lhůty vojáci NATO – Italové, Francouzi, Němci. Ti, co to přežili, si dodnes lámou hlavu, proč mají od té doby podivné zdravotní potíže…
Video je jen v ruštině. Pokud by se však našel někdo, kdo by ho dokázal otitulkovat, udělal by nesmírně záslužnou práci.
VIDEO BYLO SMAZÁNO – PŘEKVAPIVĚ…
Návod na výrobu ochrany proti psychotronním zbraním:

Pamatujte si v jednoduchosti je krása a genialita.

Máte-li zájem, můžete si zhotovit skutečně vysoce funkční a jednoduchou „helmu“, která vás před účinky zbraní ochrání. Koupíte si pevnou síťku (nebo látku) a dvě trochu větší čepice. Potom mezi síťku/látku a čepici začnete všívat malé kamínky šungitu po celém jejím obvodu. Jakmile uděláte spodní základ, který dobře obšijete, začnete s další řadou o trochu výše. A potom z další řadou a další. Takto celou plochu první čepice pokryjeme kamínky šungitu. Čím hustší pokrytí, tím lépe. 

Až jste hotovi, vezměte druhou čepici a nasaďte ji na čepici první. Spodní okraj obou čepic prošijte. Tento krok má čistě estetické účely, pro funkčnost čepice není nutný.

Když si poté čepici nasadíte na hlavu,  zjistíte, že se vám hodně uleví a přestanete mít cizí myšlenky. Návod je jednoduchý a vysoce funkční. Byl odzkoušen právě v Novosibirsku, kde podobné psychotronní přístroje testovali spolu se způsoby, jak se jim bránit.  Neváhejte a dejte se do práce…..

tm

 

Pozn. raja: Kdo má zájem o šungitovou čepici, napište na email [email protected]. Šungitové čapky jsou skutečně vynikající, mnoho lidí, pro které jsem je ušila, mi potvrdilo, že fungují bezvadně. Pokud trpíte migrénami, bolestmi hlavy, špatným spaním, máte domov prošpikován wifinami, míváte cizí myšlenky, tak vřele doporučuji.

[wp_ad_camp_2]

Zdroj: 123
Pokud vás článek zaujal, můžete ho sdílet.